Kärnkraftens framtid

Ygeman: Jag stänger inte dörren för kärnkraft

Energiöverenskommelsen från 2016 knakar i fogarna efter att M och KD nu går ”all in” med kärnkraften. I en intervju med fPlus ger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman sin syn på hur energipolitiken ska lösas.

På en presskonferens igår konstaterade Moderaterna och Kristdemokraterna att energiöverenskommelsen från 2016 gjort sitt och att den behöver "uppdateras".

Som så många gånger tidigare i den svenska energipolitiken är det kärnkraften som är stötestenen.

M och KD vill se en betydligt öppnare attityd och föreslår bland annat att utfasningen av Ringhals 1 och 2 ska läggas på is samt att forskning mot den senaste kärntekniken ska påbörjas.

De båda partiledarna Ulf Kristersson och Ebba Bush Thor understryker att i ett läge där Sverige står inför en kraftigt ökande efterfrågan på energi från växande städer, en svensk industri och transportsektor som har siktet inställt på fossilfritt så är spelplanen förändrad.

Marko Säävälä/TT / TT NYHETSBYRÅN

Även organisationen SKGS, som är den svenska basindustrins energisamarbete, gick igår i en debattartikel i Dagens Industri ut med sina argument för att behålla Ringhals 1 och 2. De bygger på att den svenska industrin måste kunna lita på att energisystemet kan leverera 100 procent effekt 365 dagar om året.

”Jag stänger inte dörren för kärnkraft”

I en snabb kommentar till utspelet säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman till TT att det ”inte finns något behov att se över kärnkraftsdelarna i överenskommelsen”.

Men i en längre intervju med fPlus utvecklar han sina argument kring kärnkraftens roll i energiöverenskommelsen.

– När det gäller effektbristen vet vi att den dag vi använder mest el ligger 20 år bakom oss. Och trots att vi hade några väldigt kalla vinterdagar förra året så startade vi inte vår reservkraft. Det beror på att vi har mer av ett marknadspris nu och att aktörerna har möjlighet att styra över sin produktion och balansera systemet.

Han menar att styrkan med energiöverenskommelsen är att den lutar sig mot just marknaden. Det är mer effektivt att låta den avgöra investeringarna.

– Jag stänger inte dörren för kärnkraft. Vi har en energiöverenskommelse med 75 procent av riksdagens partier bakom oss. Och den ställer inga hinder för att driva den vidare eller investera på de platser där vi idag har kärnkraftsreaktorer, konstaterar Anders Ygeman.

– Vattenfall har valt att stänga ned Ringhals 1 och 2 på marknadsmässiga grunder. Politiken har också tagit bort effektskatten och på så sätt gjort det mer lönsamt att driva kärnkraft.

Torbjörn Wahlborg, produktchef på Vattenfall. Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ingen klimatnyckel för Sverige

Även kärnkraftens roll i att uppnå klimatmålen uppmärksammades av M och KD och de är långtifrån ensamma. I slutet av förra året fastställde FN:s klimatpanel att kärnkraftsproduktion är en viktig del i det arbetet.

Nyligen släpptes också boken, Klimatnyckeln – så kan energifrågan lösas och klimatförändringarna stoppas, med den svenska forskaren i kärnfysik Staffan Qvist som en av författarna.

Qvist menar att Sverige riskerar att begå samma misstag som Tyskland om vi inte ger kärnkraften en större tyngd. Tyskland valde i och med reformen Energiewende år 2011 att satsa på vind och el och fasa ut kärnkraft. Resultatet är att landet blivit beroende av smutsig importerad el och rysk gas.

Anders Ygeman ser dock inte att det skulle vara en risk.

Staffan Qvist, doktor i kärnfysik

– I en svensk kontext så är kärnkraft inte en speciell stor faktor, men i ett europeiskt perspektiv kommer man att behöva fortsätta att driva sin kärnkraft vidare under tiden som man ställer om sin energi till förnybara källor. Så här kommer kärnkraften att underlätta för att klara klimatutmaningen.

– Sverige ligger ju längst fram i världen med att klara klimatutmaningen och vi kan klara den samtidigt som vi bibehåller konkurrenskraftiga priser för vår industri. Den kan kanske bli den första i världen att tillverka stål utan koldioxidutsläpp, fortsätter han.

Ringhals 1 och 2 trycktes ut

Även om Energiöverenskommelsen inte utesluter kärnkraft så menar kritiker att man för ensidigt satsat på framförallt vind som subventionerats in på marknaden via elcertifikaten. Det har, som Torbjörn Wahlborg på Vattenfall påpekat, snedvridit konkurrensen för den kärnkraftsbaserade elen. Men även i denna fråga är Anders Ygeman av en annan åsikt.

–Jag håller nog inte med att subventioner har pressat ned priset på el. Däremot är det så att kostnadsutvecklingen på vindkraft är kraftigt dalande och vi ser samma utveckling på solen. Samtidigt som ny kärnkraft har en kraftigt stigande prisökning. Det är ju den utvecklingen som förändrar kärnkraftens villkor på marknaden.

Här får han mothugg av Torbjörn Wahlborg, produktchef på Vattenfall och ansvarig för kärnteknisk verksamhet.

– När vi tog beslutet att lägga ned Ringhals 1 och 2 stod vi inför stora investeringar och effektskatten var extremt betungande. Det stod också klart i samband med Energiöverenskommelsen att det skulle fasas in 18 TWh ny vind in i systemet. Det innebär att Ringhals 1 och 2 har tryckts ut från marknaden, sa han i samband med ett seminarium på Svenskt Näringsliv.

Ett övergripande ansvar efterlyses

För att få en bättre överblick vill Moderaterna och Kristdemokraterna se en omstart i energipolitiken. Det vill också den svenska basindustrin, energiföretagen och den för näten ansvariga myndigheten Svenska Kraftnät. De efterlyser därför en organisation, eller myndighet, som tar ett mer övergripande ansvar. Det går inte i den nya situation som uppstått att luta sig emot den ”laissez faire” attityd som omger energiöverenskommelsen från 2016, menar man.

Här kan också Anders Ygeman tänka sig en förändrad inriktning.

–Jag tror så här, att om vi klarar att komma överens inom politiken är det bra. Det är viktigt att vi tar det samarbetet vidare och visar att vi kan leva upp till de utmaningar som vi nu ser på elmarknaden. Om det är en ny struktur som behövs eller mer handfasta beslut. Det låter jag vara osagt idag men jag stänger inte dörren för det.

”Det tar orimligt lång tid”

I en fråga är dock alla partier och aktörer helt eniga. Det är den om kapacitetsbristen i de svenska elnäten som resulterar i att el från norra Sverige inte kan transporteras söderut där den behövs akut. Det tar också cirka 10 år från ett beslut till att ett färdigt nät ligger klart.

–Det är så klart helt orimlig och bakgrunden till den nätkoncessionsutredning som är tillsatt och som ska presentera sitt resultat i juni. Tanken är att den ska leda till förslag som kan korta de ledtiderna. Jag tror att vi utöver det, både måste se vad vi kan göra på företag och myndigheter, för att korta processerna. Att en del av de här processer som idag görs efter varandra istället kan göras parallellt, säger Anders Ygeman.

Är det ett skarpt förslag som vi kan vänta oss av utredningen?

– Absolut, vi ska kapa ledtiderna och vi ska öka investeringarna. Sen måste vi också bygga näten smartare, för det är ju effekttopparna som det framförallt handlar om. Annars har vi som jag nämnde stora överskott på el.

I Energiöverenskommelsen från 2016 gjorde Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna upp med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om den framtida energipolitiken.

Toppnyheter

Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Så lätt kan Skatteverket sänka dig – och göra dig ansvarig

Skatteverkets gräddfil har tvingat fram en rad konkurser och personliga tragedier. ”Tidigare i år dömdes till exempel en sjuk änka i 70-årsåldern med låg pension som enda inkomst att betala nästan 900 000 kronor för det företag som hennes make drev”, säger skatteexperten Patrick Krassén till fPlus. Det har gått så långt att kompetenta personer inte längre vågar ta styrelseuppdrag. Men nu kan det hända saker.

19 dec 2019
Toby Talbot / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Skattehöjning slår hårt mot snöproduktion

Snötillverkare jobbar ofta på marginalerna, inte minst då varmare väder kan få tuffa konsekvenser. Nu har branschen, som mestadels består av småaktörer, även drabbats av skattehöjning. Det har skett utan vidare förvarning, skriver centerpartisterna Per Åsling, Lisa Östman, Sören Görgård och Hans Jonsson på Hela Hälsingland.

Den reducerade skatten på el för snötillverkning, som sedan decennier varit praxis, ska nu tas bort. Då syftet med snöproduktion är skidåkning, menar Skatteverket att det inte är att betrakta som så kallad industriell verksamhet.

Organisationerna uppmanas därför att flytta själva produktionen av snö till ett annat företag, för att på så vis fortsatt kunna nyttja den reducerade skatten. Det skulle dock bara vara möjligt för de största företagen, menar debattörerna och poängterar att branschen domineras av småföretag och ideella föreningar.

”Att som nu skett plötsligt förändra möjligheterna för många att överhuvudtaget fortsätta bedriva sin verksamhet riskerar man därför också vidare konsekvenser än för organisationen själv. Det kan få konsekvenser för en hel ort” skriver debattörerna.

23 jan
Läs mer om Skatteverket vs företagen
Illustrationsbild.  Mark Schiefelbein / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Wall Street öppnar neråt

Wall Street öppnar ner på vad analytiker tolkar som oro för coronavirusets spridning. Ledande index står som följer:
• S&P 500: −1,6%
• Nasdaq: -2,1%
• Dow Jones: -1,5%
I Asien backade japanska börsen kraftigt, och de övriga ledande börserna i Asien höll stängt.

Bland bolagsnyheterna kom medieuppgifter om att Alphabet ska träffa justitiedepartementet kring en utredning av Google.I går kväll kom dessutom nyheten att delstatsåklagare och justitiedepartementet ska jämföra utredningsmaterial kring Alphabet, vilket tolkades som att de kan göra gemensam sak i sina utredningar av bolaget. I börsöppningen faller aktien drygt 2 procent.

Även Boeings aktie faller 1,7 procent på uppgifter om en flygplanskrasch i Afghanistan, enligt CNBC. Det är dock inte bekräftat att det är ett Boeingplan som kraschat. Talibanstyret sa strax innan börsöppning att det är ett amerikansk militärt plan som kraschat, enligt uppgifter från AFP.

Texten uppdateras.

17 min
TT
undefined

Virusoro sänker börsen – alla storbolag är på minus

Stockholmsbörsen föll tungt på måndagen i linje med övriga Europaoch vid 15.40-tiden stod samtliga aktier i OMXS30 på minus:
• OMXSPI: –2,0%
• OMXS30: –2,2 %
Årets uppgångar på Stockholmsbörsen är därmed utraderade.

De globala börserna fortsatte att tyngas av oro för coronaviruset. Dödssiffran passerade 80 i helgen och totalt beräknas minst 2 700 personer ha smittats. Tokyobörsen backade 2 procent i morse medan övriga Asienbörser var helgstängda. Oron pressade även oljepriserna som föll till de lägsta nivåerna sedan årsskiftet.

På bolagsfronten släppte Astra Zeneca en rad nyheter under morgonen. Läkemedelsjätten säljer de globala rättigheterna för ett antal preparat för sammanlagt 3,4 miljarder kronor. Astra Zeneca ska samtidigt köpa rättigheterna för brazikumab från Allergan. Aktien backade 1,8 procent.

I motsatt ände av indexet syntes konjunkturkänsliga bolag med stor Kinaexponering. Volvo, Sandvik, Boliden och Hexagon tappade alla omkring 3 procent eller mer.

Ljudboksbolaget Storytel fick en säljrekommendation i helgens DI och rasade 7 procent i måndagshandeln. Börsveckan satte i sin tur köpstämpel på Dignitana, Novotek och Amhult 2. Dignitana lyfte runt 7 procent medan Novotek steg kring 1 procent och Amhult ökade kring 1,5 procent.

Carnegie och Kepler Cheuvreux höjde under dagen Ericsson till köp efter fredagens rapportras. Aktien tappade dock ett par tiondelar på en illröd börs.

Idag 08:08
TT NYHETSBYRÅN
undefined

Japanska börsen pressades – övriga höll helgstängt

Japanska Nikkei-indexet pressades över 2 procent i den tidiga handeln efter breda nedgångar på Wall Street i fredags. I övrigt har börserna helgstängt i Asien med anledning av det kinesiska nyåret.

Vid stängning visade ledande index:
• Nikkei: −2,1%
• Shanghai: stängt
• Shenzhen: stängt
• Hongkong: stängt
• Kospi: stängt
De asiatiska börserna har mestadels stängt på måndagen eftersom det kinesiska nyåret firas – ett firande som överskuggas av det pågående virusutbrottet som dödat minst 80 människor och fått marknaderna på fall den senaste veckan.

Idag 04:24
Läs mer om Dagens börs
Adam Schiff. Jacquelyn Martin / TT NYHETSBYRÅN
Anklagelserna mot Trump

Analys: Varför i hela friden puttades Schiff fram i tät?

Riksrättsåtalet blir allt mer dramatiskt efter att John Bolton anklagat president Donald Trump för att ha krävt en utredning av Joe Biden i utbyte mot bistånd till Ukraina, skriver Paul LeBlanc och Zachary B Wolf i CNN. Det gör frågan om att kalla vittnen till rättegången i senaten allt mer aktuell när åtalet nu fortsätter.

”Kom ihåg: Demokraterna behöver fyra republikaner som röstar med dem om att kalla vittnen eller att samla in nya bevis”, skriver duon, och listar några mer moderata namn som skulle kunna tänkas bryta partilinjen.

Fox News kommentator Liz Peek fokuserar också på riksrättsåtalet. Varför i hela friden gjorde Demokraterna Adam Schiff till Demokraternas ansikte utåt för riksrätten? undrar Peek, som tycker att hans fientlighet mot presidenten ofta skiner igenom. Demokraterna borde i stället fokusera på att ta fram en kandidat som kan besegra Trump i presidentvalet i november.

”Men det är såklart deras problem. Hittills har ingen kandidat klivit fram”, skriver hon.

1 tim
Representanthusets sju ”impeachment managers”, som fungerar som åklagare mot president Trump i senaten. Julio Cortez / TT NYHETSBYRÅN
undefined

De sju åklagarna: Explosiva uppgifter från John Bolton – måste nu höras i senaten

Rösterna höjs nu för att USA:s tidigare säkerhetsrådgivare John Bolton ska höras i riksrättsåtalet i senaten, rapporterar Washington Post. Detta efter att delar av Boltons kommande bok har läckt ut i amerikanska medier, där han hävdar att Donald Trump krävde att Ukraina inledde en utredning mot politikern Joe Biden i utbyte mot militärt bistånd.

I ett gemensamt uttalande kallar representanthusets sju demokratiska ”impeachment managers”, som i praktiken fungerar som åklagare mot Trump, de nya uppgifterna för ”explosiva”. De uppmanar den republikankontrollerade senaten att höra vad Trumps tidigare kollega har att säga.

”Det finns inget försvarbart skäl att vänta tills hans bok publiceras när information han har är avgörande för det viktigaste beslut senatorerna nu måste fatta – huruvida presidenten ska dömas”, skriver de.

Bolton har tidigare sagt att han är beredd att vittna om han får frågan.

5 tim
Donald Trump och John Bolton i Bryssel den 12 juli 2018. Markus Schreiber / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Trump nekar på nytt: ”Han vill bara sälja fler böcker”

USA:s president Donald Trump förnekar sin tidigare säkerhetsrådgivare John Boltons uppgifter om att Trump villkorade Ukraina-biståndet med en utredning av den politiska rivalen Joe Biden. Uppgifterna från Bolton framkommer i läckta utdrag från en kommande bok.

”I själva verket klagade han aldrig över detta vid sin mycket offentliga uppsägning. Om John Bolton sa det här var det bara för att sälja böcker. Med det sagt: Utskriften av mina samtal med president Zelenskyj är alla bevis som behövs”, skriver Trump på Twitter.

Presidenten betonar också att både Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och landet utrikesminister Vadym Prystaiko har sagt att ingen press placerades på landet. Han skriver också att det militära biståndet till Ukraina gavs i god tid utan krav på motprestationer.

5 tim
Läs mer om Anklagelserna mot Trump
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Facken skönmålar verkligheten – löneökningstakten måste växlas ned”

När fack och arbetsgivare nu förhandlar om avtalsvillkoren för närmare 3 miljoner löntagare, är det viktigt att parterna delar en gemensam bild av Sveriges ekonomi, skriver industriföreträdarna Carl Eckerdal, Kerstin Hallsten och Mats Kinnwall på Arbetets debattsida.

Det är inte till nån hjälp när facken går ut med en skönmålat bild av att Sveriges industri är stark för att motivera löneökningar, menar de.

Faktum är att svensk industri, likt många andra länder, dras med låg produktivitetstillväxt och en dalande sysselsättning.

Att försvara löneökningar i industrin genom att dels hänvisa till inflationsförväntningar och dels peka på att andra länder gör samma sak, är missvisande.

Svensk inflation är irrelevant för en industri som är internationellt konkurrensutsatt. Dessutom bär inte andra länder som har gjort löneökningar, ses som förebilder. De lyfter Tyskland som exempel och pekar på att lönerna under en tid ökat snabbare än produktiviteten vilket lett till en kostnadskris.

"En lika svag utveckling som tysk industri har haft, och har, är inget som någon önskar svensk industri", skriver de.

I stället för att höja lönerna, och lägga ytterligare en sten på kostnadsbördan, bör fokus vara att växla ner arbetskraftskostnaderna med målet att stärka konkurrenskraften, avslutar de.

22 jan
Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Handelns uppmaning: Höj inte ingångslönerna

I stundande avtalsrörelse måste handeln se en återhållsam löneökningstakt. Bäst vore det om ingångslönerna inte höjdes alls. Annars riskerar det att slå ut en av Sveriges stora jobbmotor, varnar Svensk Handels förhandlingschef Anna Nordin i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Nordin menar att handeln just nu genomgår en viktig brytningstid i svallvågorna av den växande e-handeln. Svenska bolag står inför direkt konkurrens med internationella bolag vilket leder till stora kostnadsutmaningar för branschen.

– Man kan själv se hur många butikslokaler står tomma eller ersätts av kaféer och restauranger, säger hon.

En annan fråga som Svensk Handel vill ta upp är OB-ersättnignarna.

– De är väldigt höga jämfört med andra branscher och utgör en stor del av de sammantagna lönekostnaderna. Här vill vi ha en dialog med Handelsanställdas förbund om de kan hanteras på ett bättre sätt, säger hon.

24 jan
Läs mer om Avtalsrörelsen

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer