Kärnkraftens framtid

Ygeman: Jag stänger inte dörren för kärnkraft

Energiöverenskommelsen från 2016 knakar i fogarna efter att M och KD nu går ”all in” med kärnkraften. I en intervju med fPlus ger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman sin syn på hur energipolitiken ska lösas.

På en presskonferens igår konstaterade Moderaterna och Kristdemokraterna att energiöverenskommelsen från 2016 gjort sitt och att den behöver "uppdateras".

Som så många gånger tidigare i den svenska energipolitiken är det kärnkraften som är stötestenen.

M och KD vill se en betydligt öppnare attityd och föreslår bland annat att utfasningen av Ringhals 1 och 2 ska läggas på is samt att forskning mot den senaste kärntekniken ska påbörjas.

De båda partiledarna Ulf Kristersson och Ebba Bush Thor understryker att i ett läge där Sverige står inför en kraftigt ökande efterfrågan på energi från växande städer, en svensk industri och transportsektor som har siktet inställt på fossilfritt så är spelplanen förändrad.

Marko Säävälä/TT / TT NYHETSBYRÅN

Även organisationen SKGS, som är den svenska basindustrins energisamarbete, gick igår i en debattartikel i Dagens Industri ut med sina argument för att behålla Ringhals 1 och 2. De bygger på att den svenska industrin måste kunna lita på att energisystemet kan leverera 100 procent effekt 365 dagar om året.

”Jag stänger inte dörren för kärnkraft”

I en snabb kommentar till utspelet säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman till TT att det ”inte finns något behov att se över kärnkraftsdelarna i överenskommelsen”.

Men i en längre intervju med fPlus utvecklar han sina argument kring kärnkraftens roll i energiöverenskommelsen.

– När det gäller effektbristen vet vi att den dag vi använder mest el ligger 20 år bakom oss. Och trots att vi hade några väldigt kalla vinterdagar förra året så startade vi inte vår reservkraft. Det beror på att vi har mer av ett marknadspris nu och att aktörerna har möjlighet att styra över sin produktion och balansera systemet.

Han menar att styrkan med energiöverenskommelsen är att den lutar sig mot just marknaden. Det är mer effektivt att låta den avgöra investeringarna.

– Jag stänger inte dörren för kärnkraft. Vi har en energiöverenskommelse med 75 procent av riksdagens partier bakom oss. Och den ställer inga hinder för att driva den vidare eller investera på de platser där vi idag har kärnkraftsreaktorer, konstaterar Anders Ygeman.

– Vattenfall har valt att stänga ned Ringhals 1 och 2 på marknadsmässiga grunder. Politiken har också tagit bort effektskatten och på så sätt gjort det mer lönsamt att driva kärnkraft.

Torbjörn Wahlborg, produktchef på Vattenfall. Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ingen klimatnyckel för Sverige

Även kärnkraftens roll i att uppnå klimatmålen uppmärksammades av M och KD och de är långtifrån ensamma. I slutet av förra året fastställde FN:s klimatpanel att kärnkraftsproduktion är en viktig del i det arbetet.

Nyligen släpptes också boken, Klimatnyckeln – så kan energifrågan lösas och klimatförändringarna stoppas, med den svenska forskaren i kärnfysik Staffan Qvist som en av författarna.

Qvist menar att Sverige riskerar att begå samma misstag som Tyskland om vi inte ger kärnkraften en större tyngd. Tyskland valde i och med reformen Energiewende år 2011 att satsa på vind och el och fasa ut kärnkraft. Resultatet är att landet blivit beroende av smutsig importerad el och rysk gas.

Anders Ygeman ser dock inte att det skulle vara en risk.

Staffan Qvist, doktor i kärnfysik

– I en svensk kontext så är kärnkraft inte en speciell stor faktor, men i ett europeiskt perspektiv kommer man att behöva fortsätta att driva sin kärnkraft vidare under tiden som man ställer om sin energi till förnybara källor. Så här kommer kärnkraften att underlätta för att klara klimatutmaningen.

– Sverige ligger ju längst fram i världen med att klara klimatutmaningen och vi kan klara den samtidigt som vi bibehåller konkurrenskraftiga priser för vår industri. Den kan kanske bli den första i världen att tillverka stål utan koldioxidutsläpp, fortsätter han.

Ringhals 1 och 2 trycktes ut

Även om Energiöverenskommelsen inte utesluter kärnkraft så menar kritiker att man för ensidigt satsat på framförallt vind som subventionerats in på marknaden via elcertifikaten. Det har, som Torbjörn Wahlborg på Vattenfall påpekat, snedvridit konkurrensen för den kärnkraftsbaserade elen. Men även i denna fråga är Anders Ygeman av en annan åsikt.

–Jag håller nog inte med att subventioner har pressat ned priset på el. Däremot är det så att kostnadsutvecklingen på vindkraft är kraftigt dalande och vi ser samma utveckling på solen. Samtidigt som ny kärnkraft har en kraftigt stigande prisökning. Det är ju den utvecklingen som förändrar kärnkraftens villkor på marknaden.

Här får han mothugg av Torbjörn Wahlborg, produktchef på Vattenfall och ansvarig för kärnteknisk verksamhet.

– När vi tog beslutet att lägga ned Ringhals 1 och 2 stod vi inför stora investeringar och effektskatten var extremt betungande. Det stod också klart i samband med Energiöverenskommelsen att det skulle fasas in 18 TWh ny vind in i systemet. Det innebär att Ringhals 1 och 2 har tryckts ut från marknaden, sa han i samband med ett seminarium på Svenskt Näringsliv.

Ett övergripande ansvar efterlyses

För att få en bättre överblick vill Moderaterna och Kristdemokraterna se en omstart i energipolitiken. Det vill också den svenska basindustrin, energiföretagen och den för näten ansvariga myndigheten Svenska Kraftnät. De efterlyser därför en organisation, eller myndighet, som tar ett mer övergripande ansvar. Det går inte i den nya situation som uppstått att luta sig emot den ”laissez faire” attityd som omger energiöverenskommelsen från 2016, menar man.

Här kan också Anders Ygeman tänka sig en förändrad inriktning.

–Jag tror så här, att om vi klarar att komma överens inom politiken är det bra. Det är viktigt att vi tar det samarbetet vidare och visar att vi kan leva upp till de utmaningar som vi nu ser på elmarknaden. Om det är en ny struktur som behövs eller mer handfasta beslut. Det låter jag vara osagt idag men jag stänger inte dörren för det.

”Det tar orimligt lång tid”

I en fråga är dock alla partier och aktörer helt eniga. Det är den om kapacitetsbristen i de svenska elnäten som resulterar i att el från norra Sverige inte kan transporteras söderut där den behövs akut. Det tar också cirka 10 år från ett beslut till att ett färdigt nät ligger klart.

–Det är så klart helt orimlig och bakgrunden till den nätkoncessionsutredning som är tillsatt och som ska presentera sitt resultat i juni. Tanken är att den ska leda till förslag som kan korta de ledtiderna. Jag tror att vi utöver det, både måste se vad vi kan göra på företag och myndigheter, för att korta processerna. Att en del av de här processer som idag görs efter varandra istället kan göras parallellt, säger Anders Ygeman.

Är det ett skarpt förslag som vi kan vänta oss av utredningen?

– Absolut, vi ska kapa ledtiderna och vi ska öka investeringarna. Sen måste vi också bygga näten smartare, för det är ju effekttopparna som det framförallt handlar om. Annars har vi som jag nämnde stora överskott på el.

I Energiöverenskommelsen från 2016 gjorde Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna upp med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om den framtida energipolitiken.

Toppnyheter

Donald Trump. Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
Oroligheterna i Mellanöstern

Trumps hot: ”Vill Iran bråka – blir det slutet för Iran”

”Om Iran vill bråka innebär det officiellt slutet för Iran”, twittrar USA:s president Donald Trump. ”Hota aldrig USA igen”, fortsätter han.

Uttalandet kommer efter att Irans utrikesminister Mohammad Javad Zarif i går sa att han inte tror att något nytt krig kommer att bryta ut i regionen då landet inte vill ha krig och ”ingen annan har någon idé eller illusion om att de kan konfrontera Iran”.

Konflikten mellan länderna trappades upp när USA beslutade att lämna kärnenergiavtalet 2018.

Igår 20:37
Illustrationsbild. Skylt visar vägen till USA:s nya ambassad i Jerusalem. Ariel Schalit / TT NYHETSBYRÅN
Oroligheterna i Mellanöstern

Ekonomi USA:s första steg i århundradets fredsplan

Politiker och näringslivsledare ska ta avstamp i ekonomi som en ingång till svårare frågor i konflikten mellan Israel och Palestina. Det är första steget i Donald Trumps fredsplan för Mellanöstern när USA kallar till en internationell konferens i Bahrain i slutet av juni, rapporterar TT.

– Detta kommer förhoppningsvis att ge folket i regionen möjlighet att se vilka ekonomiska möjligheter som kan uppstå om vi kan reda ut politiska frågor som har hållit regionen tillbaka en lång, lång tid, säger en tjänsteman i Vita huset till Reuters.

Trump har kallat sin plan för ”århundradets avtal”.

Igår 21:07
USA:s utrikesminister Mike Pompeo var i Bagdad i förra veckan efter att relationen mellan USA och Iran blivit allt mer kritisk.  TT
Oroligheterna i Mellanöstern

Källor: Iran ber irakisk milis att göra sig redo

Iranska militärledare har bett milisgrupper i Irak att göra sig redo för ett proxykrig, uppger källor för The Guardian.

Grupperna ska ha träffats på ett möte i Bagdad efter att spänningarna i regionen har ökat på grund av konflikten mellan USA och Iran.

Enligt The Guardian kan mötet ha varit ett skäl till att USA uppfattat ett förhöjt hot från Iran. Tidigare i veckan evakuerade USA delar av sin personal på ambassaden i Bagdad.

17 maj
Läs mer om Oroligheterna i Mellanöstern
Arkivbild: Skingsley. Marko Sävälää/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska kronan

”Förstår att det är tufft för hushåll och företag”

Vice riksbankschefen Cecilia Skingsley har stor förståelse för att det är ”besvärligt och jobbigt” för hushåll som planerar sina semestrar och företag som funderar över sina importkostnader när kronan är svag. Det sa hon i kvällens Agenda i SVT.

– Man ska veta att det som vi är med om nu är en konsekvens av ekonomiskpolitiska val som Sverige gjorde för länge sedan, sa Skingsley och hänvisade till den flytande kronan och inflationsmålet på 2 procent.

Men de sju åren med fallande kronkurs i Sverige har inte enbart varig negativt, menade Skingsley.

– Vi har exempelvis den högsta sysselsättningsgraden vi någonsin har haft. Vi ligger i tätposition i internationella jämförelser i välståndsligan.

Igår 20:10
Cecilia Skingsley SVT
Den svenska kronan

”Riksbanken försöker inte medvetet försvaga kronan”

En rad experter har skyllt den svaga kronkursen på Riksbankens penningpolitik – i kvällens Agenda i SVT försvarade vice riksbankschefen Cecilia Skingsley centralbankens agerande.

– Riksbanken har ingen sån politik som går ut på att medvetet göra kronan svag. Utan tvärtom så tror vi att vi kan klara vårt inflationsmål de kommande åren också med en starkare krona, sa hon i programmet.

Skingsley kunde däremot inte säga när kronan blir starkare igen eftersom det bestäms av stora aktörer på valutamarknaden, men spådde en uppgång ”på lite längre sikt”.

Igår 20:10
Arkivbild: Riksbankschefen Stefan Ingves (th) presenterar räntebeslut under en pressträff. Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska kronan

Chefsekonom: Ingves har inte råd med starkare krona

Riksbanken har den senaste tiden fått tuff kritik för sin penningpolitik, men om Stefan Ingves ska nå inflationsmålet på 2 procent har han inte råd med en starkare krona. Det menar Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco, enligt SVT Nyheter.

– Genom att kronan faller blir helt enkelt importen dyrare. Det vill säga priserna på importen stiger och då kan man nå inflationsmålet, säger han till kanalen.

I kväll intervjuas vice riksbankschefen Cecilia Skingsley om den svaga kronan i SVT:s Agenda.

Igår 19:07
Läs mer om Den svenska kronan
Kristina Winberg. FREDRIK PERSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN
EU-valet 2019

SD stryker Winberg inför EU-valet: ”Ingen lojalitet”

Sverigedemokraterna stryker kandidaten Kristina Winberg inför valet till EU-parlamentet, skriver partiet i ett pressmeddelande.

”Hon har givit prov på klandervärt och omdömeslöst uppförande”, skriver partiet.

I pressmeddelande står också att Winberg givits en andra chans och erbjudits en fjärdeplats på listan men att hon ”valt att klippa alla band med partiets valorganisation samtidigt som hon konsekvent har vägrat att samarbeta med partiet i utformningen av valrörelsen”.

Man skriver också att det framkommit belägg för att Winberg ”inte längre känner någon som helst lojalitet med partiet”.

Igår 18:51
Malin Björk (V). SVT
EU-valet 2019

Björk (V): Vi måste sluta anpassa oss till Orbán

Vänsterpartiets toppnamn inför EU-parlamentsvalet, Malin Björk, vill att de länder som vill ta emot flyktingar går samman och hittar en gemensam lösning, och lämnar länder som Polen, Ungern och Italien utanför. Hon påpekar att en majoritet av EU:s länder faktiskt vill ta emot migranter.

– Naturligtvis ska vi sluta anpassa oss till (Viktor) Orbán och (Matteo) Salvini. Är vi 15–20 länder så räcker det väldigt långt, säger Björk.

Björk får också frågor om abort, och säger att hon betraktar abort som en mänsklig rättighet, men att hon ändå inte vill att EU ska lagstifta om abort.

– Jag litar inte tillräckligt på EU:s institutioner om mänskliga rättigheter. I ett annat europeiskt samarbete som verkligen satte människor, klimatet och mänskliga rättigheter förs hade vi kanske kunnat lagstifta, säger Björk.

Igår 18:57
Kristina Winberg. Emil Langvad/TT / TT NYHETSBYRÅN
EU-valet 2019

Winberg: ”Det gör ont att bli anklagad och dömd”

Kristina Winberg kommenterar på Facebook Sverigedemokraternas beslut om att stryka henne från partiets lista inför EU-valet.

”Jag mår av förklarliga anledningar inte jättebra just nu då det gör ont att bli anklagad och dömd utan rätt eller möjlighet att kunna försvara sig. Jag kommer inom kort bemöta de horribla anklagelser som riktats mot mig”, skriver hon bland annat.

Partiet motiverar i ett pressmeddelande beslutet bland annat med att hon inte varit lojal mot partiet och ”agerat i det dolda”.

Igår 20:23
Läs mer om EU-valet 2019
Tyske komikern Jan Böhmermann. Henning Kaiser / TT NYHETSBYRÅN
Österrikes högergir

Komiker före skandalen: ”I morgon brinner Österrike”

En tysk komiker har vid flera tillfällen antytt saker som tyder på att han känt till ”Ibizia-filmen” där Österrikes vice förbundskansler Heinz-Christian Strache kohandlar med en kvinna som utger sig för att vara rysk för att få hjälp i valet 2017, skriver flera medier.

Provokatören Jan Böhmermann antydde redan i april att han sett inspelningen när han i ett tacktal vid en österrikisk tv-gala sa:

– Jag kan tyvärr inte komma eftersom jag för tillfället är koksad och fulltankad med Red bull. Jag hänger runt med två polare från FPÖ i en rysk oligarkvilla på Ibiza, sa han enligt DN.

Dessutom sa han dagen före skandalen briserade att det ”kan bli så att Österrike brinner i morgon”, skriver tyska Bild.

Igår 19:32
Människor demonstrerar efter den politiska skandalen i Österrike.  TT
Österrikes högergir

”FPÖ-skandalen en bland många för högerextrema”

Skandalen i högerpopulistiska FPÖ i Österrike är bara en bland många inom Europas extremhöger, rapporterar Danmarks Radio. Danmarks Radio listar flera exempel.

Bland annat då partigruppen ENF i EU-parlamentet, där flera högerextrema partier ingår, åt dyra måltider och drack över 200 flaskor champagne under 41 möten. Totalt har EU-parlamentet rekommenderat ENF att betala tillbaka runt 3,1 miljoner euro.

Frankrikes högerextrema parti Nationell samling har tidigare tvingats betala tillbaka strax över 3,5 miljoner euro i ett fall där man använt EU-pengar på ett otillåtet sätt.

Igår 08:57
Alexander van der Bellen TT
Österrikes högergir

Presidenten: Nyvalet ska hållas i september

Nyvalet i Österrike kommer att hållas i september rekommenderar Österrikes president Alexander van der Bellen, rapporterar AFP. Det meddelar förbundskansler Sebastian Kurz vid en pressträff vid lunchtid, skriver TT.

Kurz slår enligt Reuters samtidigt fast att ett nyval inte är något han önskar, men att det är nödvändigt.

Regeringskoalitionen i Österrike har spruckit efter att högerpopulistiska FPÖ:s ledare, vice förbundskansler Heinz-Christian Strache, kommits på med att kohandla med en kvinna som utgav sig för att vara rysk investerare för att få hjälp i valet 2017.

Igår 10:46
Läs mer om Österrikes högergir

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer