Kärnkraftens framtid

Ygeman: Jag stänger inte dörren för kärnkraft

Energiöverenskommelsen från 2016 knakar i fogarna efter att M och KD nu går ”all in” med kärnkraften. I en intervju med fPlus ger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman sin syn på hur energipolitiken ska lösas.

På en presskonferens igår konstaterade Moderaterna och Kristdemokraterna att energiöverenskommelsen från 2016 gjort sitt och att den behöver "uppdateras".

Som så många gånger tidigare i den svenska energipolitiken är det kärnkraften som är stötestenen.

M och KD vill se en betydligt öppnare attityd och föreslår bland annat att utfasningen av Ringhals 1 och 2 ska läggas på is samt att forskning mot den senaste kärntekniken ska påbörjas.

De båda partiledarna Ulf Kristersson och Ebba Bush Thor understryker att i ett läge där Sverige står inför en kraftigt ökande efterfrågan på energi från växande städer, en svensk industri och transportsektor som har siktet inställt på fossilfritt så är spelplanen förändrad.

Marko Säävälä/TT / TT NYHETSBYRÅN

Även organisationen SKGS, som är den svenska basindustrins energisamarbete, gick igår i en debattartikel i Dagens Industri ut med sina argument för att behålla Ringhals 1 och 2. De bygger på att den svenska industrin måste kunna lita på att energisystemet kan leverera 100 procent effekt 365 dagar om året.

”Jag stänger inte dörren för kärnkraft”

I en snabb kommentar till utspelet säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman till TT att det ”inte finns något behov att se över kärnkraftsdelarna i överenskommelsen”.

Men i en längre intervju med fPlus utvecklar han sina argument kring kärnkraftens roll i energiöverenskommelsen.

– När det gäller effektbristen vet vi att den dag vi använder mest el ligger 20 år bakom oss. Och trots att vi hade några väldigt kalla vinterdagar förra året så startade vi inte vår reservkraft. Det beror på att vi har mer av ett marknadspris nu och att aktörerna har möjlighet att styra över sin produktion och balansera systemet.

Han menar att styrkan med energiöverenskommelsen är att den lutar sig mot just marknaden. Det är mer effektivt att låta den avgöra investeringarna.

– Jag stänger inte dörren för kärnkraft. Vi har en energiöverenskommelse med 75 procent av riksdagens partier bakom oss. Och den ställer inga hinder för att driva den vidare eller investera på de platser där vi idag har kärnkraftsreaktorer, konstaterar Anders Ygeman.

– Vattenfall har valt att stänga ned Ringhals 1 och 2 på marknadsmässiga grunder. Politiken har också tagit bort effektskatten och på så sätt gjort det mer lönsamt att driva kärnkraft.

Torbjörn Wahlborg, produktchef på Vattenfall. Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ingen klimatnyckel för Sverige

Även kärnkraftens roll i att uppnå klimatmålen uppmärksammades av M och KD och de är långtifrån ensamma. I slutet av förra året fastställde FN:s klimatpanel att kärnkraftsproduktion är en viktig del i det arbetet.

Nyligen släpptes också boken, Klimatnyckeln – så kan energifrågan lösas och klimatförändringarna stoppas, med den svenska forskaren i kärnfysik Staffan Qvist som en av författarna.

Qvist menar att Sverige riskerar att begå samma misstag som Tyskland om vi inte ger kärnkraften en större tyngd. Tyskland valde i och med reformen Energiewende år 2011 att satsa på vind och el och fasa ut kärnkraft. Resultatet är att landet blivit beroende av smutsig importerad el och rysk gas.

Anders Ygeman ser dock inte att det skulle vara en risk.

Staffan Qvist, doktor i kärnfysik

– I en svensk kontext så är kärnkraft inte en speciell stor faktor, men i ett europeiskt perspektiv kommer man att behöva fortsätta att driva sin kärnkraft vidare under tiden som man ställer om sin energi till förnybara källor. Så här kommer kärnkraften att underlätta för att klara klimatutmaningen.

– Sverige ligger ju längst fram i världen med att klara klimatutmaningen och vi kan klara den samtidigt som vi bibehåller konkurrenskraftiga priser för vår industri. Den kan kanske bli den första i världen att tillverka stål utan koldioxidutsläpp, fortsätter han.

Ringhals 1 och 2 trycktes ut

Även om Energiöverenskommelsen inte utesluter kärnkraft så menar kritiker att man för ensidigt satsat på framförallt vind som subventionerats in på marknaden via elcertifikaten. Det har, som Torbjörn Wahlborg på Vattenfall påpekat, snedvridit konkurrensen för den kärnkraftsbaserade elen. Men även i denna fråga är Anders Ygeman av en annan åsikt.

–Jag håller nog inte med att subventioner har pressat ned priset på el. Däremot är det så att kostnadsutvecklingen på vindkraft är kraftigt dalande och vi ser samma utveckling på solen. Samtidigt som ny kärnkraft har en kraftigt stigande prisökning. Det är ju den utvecklingen som förändrar kärnkraftens villkor på marknaden.

Här får han mothugg av Torbjörn Wahlborg, produktchef på Vattenfall och ansvarig för kärnteknisk verksamhet.

– När vi tog beslutet att lägga ned Ringhals 1 och 2 stod vi inför stora investeringar och effektskatten var extremt betungande. Det stod också klart i samband med Energiöverenskommelsen att det skulle fasas in 18 TWh ny vind in i systemet. Det innebär att Ringhals 1 och 2 har tryckts ut från marknaden, sa han i samband med ett seminarium på Svenskt Näringsliv.

Ett övergripande ansvar efterlyses

För att få en bättre överblick vill Moderaterna och Kristdemokraterna se en omstart i energipolitiken. Det vill också den svenska basindustrin, energiföretagen och den för näten ansvariga myndigheten Svenska Kraftnät. De efterlyser därför en organisation, eller myndighet, som tar ett mer övergripande ansvar. Det går inte i den nya situation som uppstått att luta sig emot den ”laissez faire” attityd som omger energiöverenskommelsen från 2016, menar man.

Här kan också Anders Ygeman tänka sig en förändrad inriktning.

–Jag tror så här, att om vi klarar att komma överens inom politiken är det bra. Det är viktigt att vi tar det samarbetet vidare och visar att vi kan leva upp till de utmaningar som vi nu ser på elmarknaden. Om det är en ny struktur som behövs eller mer handfasta beslut. Det låter jag vara osagt idag men jag stänger inte dörren för det.

”Det tar orimligt lång tid”

I en fråga är dock alla partier och aktörer helt eniga. Det är den om kapacitetsbristen i de svenska elnäten som resulterar i att el från norra Sverige inte kan transporteras söderut där den behövs akut. Det tar också cirka 10 år från ett beslut till att ett färdigt nät ligger klart.

–Det är så klart helt orimlig och bakgrunden till den nätkoncessionsutredning som är tillsatt och som ska presentera sitt resultat i juni. Tanken är att den ska leda till förslag som kan korta de ledtiderna. Jag tror att vi utöver det, både måste se vad vi kan göra på företag och myndigheter, för att korta processerna. Att en del av de här processer som idag görs efter varandra istället kan göras parallellt, säger Anders Ygeman.

Är det ett skarpt förslag som vi kan vänta oss av utredningen?

– Absolut, vi ska kapa ledtiderna och vi ska öka investeringarna. Sen måste vi också bygga näten smartare, för det är ju effekttopparna som det framförallt handlar om. Annars har vi som jag nämnde stora överskott på el.

I Energiöverenskommelsen från 2016 gjorde Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna upp med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om den framtida energipolitiken.

Toppnyheter

Illustrationsbild. CHRISTINE OLSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN
Integrationens utmaningar

”Alla samordningsnummer borde makuleras”

Samordningsnummer är ett tillfälligt personnummer som ges till personer som inte är folkbokförda i Sverige. Av de 870 000 som finns bedömer polisen och Skatteverket att hälften av dem getts till personer som inte styrkt sin identitet. KD anser att samtliga samordningsnummer bör återkallas, såvida inte man kan visa korrekta id-handlingar. Det skriver Hans Eklind och Ingemar Kihlström på Expressen Debatt.

Svenska samordningsnummer går lätt att komma över för några tusenlappar och bidrar till upprätthållandet av dagens skuggsamhälle, menar debattörerna. KD anser också att samordningsnummer som utfärdas framöver ska tidsbegränsas.

9 min
Magdalena Andersson. Karin Wesslen/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Finansministern varnades om systematiska fusket

Finansminister Magdalena Andersson (S) blev varnad för två år sedan av antibedrägeriexperten Anders Björkenheim om att kriminella utnyttjar systemet med tillfälliga personnummer, så kallade samordningsnummer. Det rapporterar SVT Nyheter Stockholm.

I samband med att de båda var gäster i TV4:s morgonstudio berättade han personligen för henne om 500 personer som var registrerade på en och samma adress. Finansministern ska enligt honom ha utbrustit ”herregud” – men sedan dess har inget hänt.

– Myndigheterna känner till det här sedan länge, men har valt att inte agera, säger Anders Björkenheim.

1 tim
Bild från Hässelby gård, förort till Stockholm. Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Hundratals registrerade på samma adress i Hässelby

Flera hundra personer är registrerade på en och samma adress i ett flerfamiljshus i Hässelby i västra Stockholm, skriver SVT Stockholm.

Många av personerna på adressen har så kallade samordningsnummer – alltså tillfälliga personnummer – som bland annat ger en väg in i socialförsäkringssystemet. Systemet utnyttjas av kriminella som i många fall inte ens befinner sig i landet. Problemet är inte unikt för huset i Hässelby, utan återfinns på andra adresser i Stockholm och i fler svenska storstäder.

Kristdemokraterna kräver nu en lagändring kring samordningsnumren. Riksdagsledamoten Mikael Oscarsson säger att det i dagsläget är en ”fin miljö i Sverige för organiserad brottslighet att verka i”.

Idag 07:23
Läs mer om Integrationens utmaningar
Stefan Löfven (S). Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Löfven om väljarraset: En mätning som gäller – valet

Stödet för Socialdemokraterna är enligt SCB:s mätning rekordlågt – 26,3 procent. Häromdagen visade också Expressen/Sifos mätning att Stefan Löfven rasat sex procentenheter i förtroende bland väljarna. Trots detta vill statsministern inte medge några misslyckanden, skriver TT.

Löfven menar att de flesta väljare som lämnat S enligt SCB:s mätning tillhör gruppen ”vet ej”.

– De flesta av dem går till soffan, och det är klart, de väljarna vill vi ha tillbaka, säger han.

Samtidigt understryker han att det egentligen bara finns en enda mätning som gäller: valet om tre år.

4 dec
Statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist. Arkivbild från 2017. Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Hultqvist tipsar Löfven: ”Hantera klassamhället”

Socialdemokraterna måste ta tag i klasskillnaderna för att komma till rätta med de vikande opinionssiffrorna. Det menar försvarsminister Peter Hultqvist (S) som ger råd till sin partiledare i en intervju med Aftonbladet. Privatiseringar och avregleringar måste dras tillbaka menar han. Samtidigt måste klassklyftorna minska.

– Det har över tid blivit för mycket av nyliberala idéer som har fått genomslag i samhällsstrukturen, säger Hultqvist till tidningen och menar att S måste göra tydligt vad som är deras partipolitik.

3 dec
Läs mer om Socialdemokraternas framtid
Metron i Paris står stilla på grund av strejk. BENOIT TESSIER / TT NYHETSBYRÅN
Den franska storstrejken

Storstrejken stoppar den franska kollektivtrafiken

Stora delar av den franska kollektivtrafiken har under söndagen stått stilla sedan anställda vid det nationella tågbolaget SNCF och RATP som ansvarar för Metron i Paris har strejkat. Det rapporterar Reuters.

Strejkerna är en del av den storstrejk i protest mot planerade förändringar av pensionssystemet som pågått hela veckan.

Regeringen säger sig trots strejken vara fast besluten att genomföra förändringarna, men öppnar för att justera tidsplanen för den.

2 tim
Edouard Philipp BENOIT TESSIER / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ministern: Reformen måste ske förr eller senare

Den franska regeringen är fast besluten att genomföra den planerade pensionsreformen trots de omfattande protesterna i landet, rapporterar Reuters. Enligt inrikesminister Edouard Philippe är reformen helt nödvändig.

– Driver vi inte igenom en seriös och progressiv reform i dag kommer någon annan att göra det i framtiden, fast på ett brutalt sätt, säger Philippe.

Reformen kommer bland annat att avskaffa dagens många undantag och specialregler som bland annat gör det möjligt för vissa att gå i pension redan strax efter 50.

2 tim
Premiärminister Édouard Philippe/Demonstrationer i Paris. TTT
undefined

Franska regeringen vägrar backa om pensionsreform

Den franska regeringen är fast besluten att driva igenom det nya pensionssystemet i landet. Det sa premiärminister Édouard Philippe på en pressträff på fredagen, enligt AFP.

– Frankrike kommer att behöva arbeta lite längre, sa Philippe.

Han lovade emellertid att förändringarna ska ske gradvis och inte ”brutalt”, skriver Reuters.

Förslaget om reformer av pensionssystemet har lett till stora strejker och demonstrationer i Frankrike.

6 dec
Läs mer om Den franska storstrejken
Tv-sändning i Sydkorea om Nordkoreas test.  Lee Jin-man / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Nordkorea ska ha utfört ett ”mycket viktigt test”

Nordkorea har utfört ”ett mycket viktigt test” vid en uppskjutningsplats för långdistansrobotar, enligt landet självt, rapporterar AP. Platsen ska ha återuppbyggts efter att ha delvis nedmonterats i samband med nedrustningssamtalen med USA förra året. Det finns inga mer detaljer kring vad för test som Nordkorea gjort.

Beskedet kommer efter att den nordkoreanska FN-ambassadören i går sa att total kärnvapennedrustning på Koreahalvön inte längre är öppet för förhandling.

Idag 06:18
Illustrationsbild. Ahn Young-joon / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Nordkorea: Nedrustning inte längre på bordet

Frågan om total kärnvapennedrustning på Koreahalvön är inte längre något som är öppet för förhandling. Det uppger den nordkoreanska FN-ambassadören, Kim Song, rapporterar Reuters.

I ett uttalande skriver ambassadören att den ”utdragna och omfattande” dialog som USA strävar efter är ett sätt att vinna tid i syfte att tjäna en inrikespolitisk agenda.

”Vi behöver inte ha några långa samtal med USA nu och frågan om nedrustning är inte längre på bordet”, skriver ambassadören.

Igår 16:47
Läs mer om Nordkoreakrisen
Debatt inför valet i Manchester i december. Matt Frost / TT NYHETSBYRÅN
Valet i Storbritannien

Analys: Hängt parlament är en katastrof för demokratin

Det finns tre möjliga utgångar för det brittiska valet: En majoritet för Torypartiet, en Labour-seger eller ett så kallat ”hängt parlament” där inget parti får egen majoritet. Det skriver The Guardians Toby Helm i en analys. Alla dessa slut skulle ge stora konsekvenser för Storbritannien, bortom brexit, skriver Helm och beskriver ett antal scenarion i sin text.

Ett hängt parlament skulle vara en katastrof för landets demokrati, menar The Telegraphs Juliet Samuel. Det var förödande när det skedde i valet 2017 då det politiska läget sög musten ur brexitförhandlingarna. Maktkampen tvingade in andra viktiga frågor i vänteläge, skriver Samuel.

5 tim
Boris Johnson.  Hannah McKay / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Boris Johnson: Källan till dokumentläckan ska hittas

En utredning om de läckta handelsdokumenten mellan Storbritannien och USA krävs. Det menar premiärminister Boris Johnson efter att det framkommit uppgifter om att källan kopplas till en rysk desinformationskampanj, rapporterar BBC. Syftet med en utredning är att hitta källan till läckan.

Johnson säger även att det inte finns några bevis för att Ryssland ska ha gjort någon påverkan på det brittiska valet.

Samtidigt har premiärministern avfärdat dokumentens innehåll som ”nonsens”. Enligt den politiske rivalen Jeremy Corbyn framgår det i dokumenten att Johnson är öppen för en försäljning av det brittiska sjukvårdssystemet NHS – något som Labourledaren använt som slagträ i valkampanjen.

Idag 07:56
Boris Johnson. Hannah McKay / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Johnson lovar att minska invandring med radikal plan

Nya, tuffare regler för lågutbildade migranter som vill flytta till Storbritannien kommer att införas om Boris Johnson får fortsätta som landets premiärminister. Det lovade han i dag, enligt The Telegraph som beskriver planen som radikal.

Syftet är att minska invandringen med den satsningen. Johnson vill att lågutbildade migranter bara ska kunna flytta till Storbritannien om det finns ett uttalat arbetsbehov inom deras yrkesområde.

Samtidigt ska högutbildade eller ”framstående” migranter få tillgång till ett snabbspår.

Idag 10:09
Läs mer om Valet i Storbritannien

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer