Charlie Weimers, trea i SD:s lista till EU-valet. Foto: Janerik Henriksson/TT
EU-valet 2019

Weimers (SD): Två block kontrollerar allt i Bryssel

Charlie Weimers är den före detta kristdemokraten som bytte parti och numera är topp-tre kandidat till Europaparlamentet för Sverigedemokraterna. För fPlus berättar han om hur det är att vara ”EU-kritiker” och ”Europavän” – samtidigt.

Det är främst två frågor som Charlie Weimers kommer att driva inför EU-valet. Den ena är EU:s långtidsbudget och den andra islamistisk extremism.

– EU-kommissionen föreslår just nu en höjning med 15 miljarder kronor för Sveriges medlemsavgift. Det är en höjning med runt 40 procent. Den svenska regeringen har motsatt sig den men vågar inte hota med veto, vilket är uppseendeväckande och märkligt, berättar han.

– Brexit har gjort ett stort hål på EU:s intäktssida men kommissionen föreslår trots detta en ökning av budgeten. Jag vill få ett svenskt ”nej” till varje höjning av medlemsavgiften, varje ökning av EU-budgeten i stort och alla förslag till EU-skatt, som exempelvis digital skatt.

Charlie Weimers menar att EU-skatter riskerar att bli permanenta och att kommissionen vill avskaffa det nationella vetot i särskilda skattefrågor.

– Makteliten i Bryssel försöker öppna för beskattningsrätt.

Vad gäller islamistisk extremism säger Charlie Weimers att det är det största säkerhetshotet mot Europa. Han vill även uppmärksamma kristnas utsatthet i Mellanöstern, något han själv har fått se i sina resor till regionen.

Sverigedemokraterna tänker inte längre kräva ett EU-utträde. Varför då?

– SD är ett konservativt parti och vi har skyldighet att lära oss av historien. Det är för tidigt att dra slutsatser av Brexit. Det är bättre att vänta och se.

Ungefär 7 av 10 svenskar är för ett EU-medlemskap. Var vändningen ett strategiskt val?

– Debatten om det svenska medlemskapet i EU är meningslös att föra inom en överskådlig tid. Vi har liknande inställning till EU som Moderaterna har till Euron. M var ursprungligen för Euron men driver inte längre frågan.

Vart ska de som vill ha ett EU-utträde vända sig nu?

– Det rimliga är att överväga det parti som vill föra makten tillbaka till medlemsländerna, vilket är SD.

Ute i Europa har också en del EU-skeptiska och högernationalistiska partier, som franska Rassemblement National, vänt i frågan och sagt att de inte tänker lämna EU. SD räknar därför med att ungefär tredjedel av ledamöterna i EU-parlamentet – även inkluderat kritiska vänsterpartier – kommer att vara EU-skeptiker efter valet. Utifrån detta vill SD ”reformera unionen inifrån”.

Vad menas med det?

– Med en tredjedel EU-skeptiker och EU-realister skulle det innebära att socialdemokratiska partigruppen och borgerliga EPP inte kan fortsätta den inslagna vägen till en superstat eftersom fler parlamentariker kan sätta stopp för det. För första gången någonsin kan vi bryta deras maktmonopol, säger Charlie Weimers.

– Vad jag vill att väljarna ska förstå är att i Bryssel kontrollerar två block allt. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och parlamentets talman Antonio Tajani är med i EPP. EU:s representant för utrikes frågor, Federica Mogherini, är socialdemokrat.

Charlie Weimers säger att de nationella parlamenten har för svårt att stoppa lagförslag i EU. Han vill därför att det ska räcka med en tredjedel av medlemsländernas parlament ska kunna gå ihop och lägga veto. I dagsläget behöver bara kommissionen ompröva sitt lagförslag med så många invändningar.

Vad betyder EU för Sverige?

– En massa saker, som möjligheten för svenska företag att exportera inom den inre marknaden. Möjlighet till handelsavtal som ger bättre villkor än egna avtal.

– Men vi har även ”gett ifrån oss” makten. Hälften av alla kommunala beslut påverkas av EU:s lagstiftning, vilket är ett stort ingrepp. Det är ömsom vin, ömsom vatten.

Sverigedemokraternas partigrupp ECR samarbetar oftast med det liberalkonservativa EPP. Charlie Weimers säger att de har naturliga samarbetspunkter, som frihandel och ”ordning och reda” i ekonomin. Han hoppas dock att fler inom EPP ska ”tvingas att inta en borgerlig syn på staten i Bryssel” eftersom många ”lämnar kvar sin EU-kritik i sina respektive huvudstäder”.

– Jag vet hur EPP fungerar och varit engagerad i sfären. Jag vet att det finns krafter som är reformistiskt lagda, säger Charlie Weimers angående fördelen med att ha en bakgrund inom Kristdemokraterna.

Du nämnde ”EU-skeptiker” och ”EU-realister” tidigare. Vilket är du?

– Jag betraktar mig som EU-kritiker men Europavän. Jag är för mellanstatligt samarbete men inte överföring av makt till EU.

– Jag är stolt över att vara svensk och europé. Vissa tror att Europa startade med Romfördraget men vi har arv från antikens Rom och Grekland. Det är med respekt för det arvet som vi vill driva arbete i Europa.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Göteborgs Energi
Det svenska skattetrycket

Ny kritik mot miljöskatterna – ger mer utsläpp än innan

Från och med augusti vill regeringen införa en ny skatt på fossila bränslen i kraftvärmenät. Men förslaget får kritik, inte minst från Göteborgs Energi.

Alf Engqvist, vd för Göteborg Energi, menar att lagen får motsatt effekt mot vad lagstiftaren vill. Det rapporterar Göteborgs-Posten.

– Vi kommer att behöva dra ned produktionen i Rya kraftvärmeverk och produktionen kommer att flyttas från kraftvärme till hetvattenproduktion – vilket betyder minskad elproduktion från oss. Och nettoeffekten av det blir i sin tur att elen som konsumeras produceras i länder med kolkraft i stället, säger han till tidningen.

Enligt deras remissvar kommer den sammanlagda effekten år 2020 av lagförslaget bli att koldioxidutsläppen i atmosfären istället ökar med 42 000 ton och dessutom blir det 100 miljoner kronor dyrare.

Finansminister Magdalena Anderssons pressekreterare säger till GP att de just nu inte kommer att ge några kommentarer.

Igår 15:54
Ruud, Vidar / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Kritiken: Kemikalieskatten stoppar återvinning

Nu tilltar kritiken mot den föreslagna höjningen av kemikalieskatten. Inrego, som återanvänder och säljer datorer, mobiler och andra IT-produkter, är ett av många företag som är rasar.

I ett remissvar skriver de att skatten går rakt emot den cirkulära ekonomi som regeringen säger sig vilja eftersträva. Den går även emot FN:s mål för hållbar konsumtion och produktion, menar de.

”Dessutom innebär skatten att produkter redan nu dubbelbeskattas under sin livscykel. En höjning skulle förstärka dessa negativa effekter ytterligare”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

De kommer även med förslag om förbättringar.

”Om regeringen menar allvar med sin klimatpolitik borde den undanta begagnade IT- och elektronikprodukter från kemikalieskatt helt och hållet”, skriver de.

21 mar
Det svenska skattetrycket

Krångel för datahallar kan skrämma bort etableringar

Det är viktigt att Sverige kan erbjuda attraktiva och förutsägbara villkor för att attrahera investerare i den internationella datahallsbranschen, menar Energiföretagen, Node Pole och Svenskt Näringsliv.

De har i en hemställan krävt ändringar som ska undvika negativa och kostsamma administrativa konsekvenser av Skatteverkets ställningstagande.

”I hemställan begärs att ansökan om avdrag av energiskatt ska göras av ägaren till eller den som opererar över datahallen och att denne anses vara stödmottagare”, skriver de.

Jättar som Amazon, Google och Facebook lockas till Sverige med löften om billig el till serverhallar, konstaterar Edvard Hollertz i en ledare i NT, och menar att det inte är oproblematiskt.

Under 2017 sänktes energiskatten för datacenter, och de likställdes i princip med tillverkningsindustrin. Men en ny tolkning av Skatteverket innebär att alla datahallar inte kan dra nytta av reduktionen.

”Bara de företag som även äger utrustningen i hallar får ta del av skattesänkningen. Det innebär att de globala jättarna – som Facebook och Amazon – fortsatt gynnas, samtidigt som många lokala aktörer åker på en skattesmäll”, skriver han.

”Regering och riksdag måste skyndsamt tydliggöra lagstiftningen, så att Sverige inte förlorar viktiga investeringar och nya jobb”, skriver företrädare för Energiföretagen, Node Pole och Svenskt Näringsliv, i Computer Sweden.

21 mar
Läs mer om Det svenska skattetrycket