TT
Valet - regeringsbildningen

Wästberg till fPlus: Åkessons önskan har blivit mer sannolik

fPlus har pratat med Olle Wästberg, som var statssekreterare under Bildt-regeringen på 90-talet och har ingått i Folkpartiets (numera Liberalerna) partistyrelse under tre decennier.

Är vi ett steg närmare en regering efter S, MP, C, L- överenskommelsen?

– Ifall V inte röstar nej till en Löfvenregering står det ju klart att en S-regering tolereras av en riksdagsmajoritet. Då har vi på onsdag ett riksdagsbeslut.

Vad betyder Lööf och Björklunds acceptans för en S-ledd regering i ett längre perspektiv?

– Möjligheten att lappa ihop Alliansen är sannolikt mycket liten. Fungerar det under fyra år med ett budgetsamarbete mellan L+C och S har ju en gemensam allians i 2022 års val noll trovärdighet.

Vad betyder de senaste dygnens besked från de olika partierna för den traditionella blockpolitiken?

– Troligen kommer samarbetet mellan C och L att öka. Åkessons önskan om att vi kommer att ha tre block i svensk politik - konservativt, liberalt, socialistiskt - har fått större sannolikhet.

Både Lööf och Björklund har efter beskeden fortsatt att nämna Alliansen vid namn. Hur ser du på det?

– De gick ju till val på att Alliansen skulle regera (blocköverskridande om den blev mindre än de rödgröna). Då är det naturligt att inte retoriskt slopa Alliansen. I realiteten kommer det sannolikt inte att ske så mycket samarbete i riksdagen. Samtidigt måste Löfven vara medveten om att ifall inte den gemensamma överenskommelsen uppfylls kan C och L återvända till ett allianssamarbete.

Flera v-profiler vittnar om att de inte kommer att ge stöd åt överenskommelsen. Vad säger du?

– Om V röstar nej blir det ju ingen Löfven-regering. Vad som då händer är svårt att spå. Antingen blir det beslut om nyval direkt eller också lägger talmannen ett sista förslag - antingen Kristersson eller också en liten minoritetsregering med Annie Lööf som statsminister.

Vad kommer att realiseras i praktiken av det som finns i överenskommelsen?

– Åtskilliga av de 73 punkterna i överenskommelsen mellan S, MP, C och L är sådant som kommer att beslutas direkt. En del ska utredas och det krävs enligt grundlagen: Förslag som läggs fram måste ha ordentlig beredning. Det kan innebära att utredningar tillsätts i april - efter att direktiv skrivits och förankrats - och måste arbeta lite mer än ett år. Sedan ska förslagen ut på remiss, proposition skrivas och gå till lagrådet. Chansen att beslut kan fattas innan valet 2022 är liten i en del fall.

Hur ser Liberalernas framtid ut efter riksdagsvalet och de senaste månadernas turer?

– Liberalerna är ju splittrade. Många av de väljare som ogillar det beslut som togs igår har redan lämnat.Hade man fattat motsatt beslut och släppt fram en M-KD-regering hade det sannolikt lett till stort opinionsfall. Att det blev två tredjedels majoritet för att släppa fram Löfven var överraskande. Flera som tidigare gått emot Björklunds linje hade ändrat sig efter överenskommelsen med S och MP. Det kommer dock att vara centralt för Liberalerna att skapa sig en stark profil och ägna sin kraft åt opinionsbildning mer än riksdagsarbete och politisk administration.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer