Småföretagarnas villkor

Vite hotar om lagen om e-faktura inte följs

Idag införs den nya lagen om att företag som gör offentliga affärer måste använda en e-faktura när de tar betalt.

Det är ett led i en europeisk standardisering.

Företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven kan även få ett föreläggande om att betala vitesbelopp. Hur stora belopp det handlar om är dock inte känt.

Samtidigt är företagens kunskap och förberedelser kring den nya lagen fortfarande låg, säger Anna Elverheim, nytillträdd styrelseordförande i nätverket för elektroniska affärer (NEA) och it-företaget Hogias e-fakturaexpert.

– I Sverige genomför ungefär 200 000 privata företag och organisationer offentliga affärer och med bara några dagar kvar till att lagen träder i kraft ser vi att det finns ett stort behov av information och en ökad medvetenhet bland företag. Många vet inte vad förändringen innebär och vad som krävs för att leva upp till gällande lagkrav.

Anna Elverheim uppmanar företag att ta kontakt med sin leverantör av ekonomi- eller faktureringssystem för att höra vilka lösning de rekommenderar.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
undefined