Bo Niklasson.
Coronavirusets spridning – Sverige

Virolog: Regeringens coronatester inte tillräckliga

I början av juni gav regeringen besked om att det ska genomföras en bredare testning av coronaviruset. Men läkaren och virologen Bo Niklasson, som har arbetat på Folkhälsomyndigheten, säger att initiativet inte är tillräckligt. Man måste samla in testerna så att man får en bild av hela Sverige, menar han.

I slutet av mars, när regeringen gav Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utöka antalet tester för covid-19, började virologen Bo Niklasson, tillsammans med Teknikföretagen, Jernkontoret och Industriarbetsgivarna, att arbeta med att ta fram konkreta förslag på hur Sverige kan ”återstarta” på ett säkert sätt.

– Vi utarbetade förslag som handlar om att genomföra provtagning på ett sätt som skiljer sig lite från det som görs i dag. Dessa förslag lämnades sedan in till regeringen och riksdagspartierna, berättar han.

Bo Niklasson säger att det finns två typer av coronatester. Det ena är pcr-testet som visar om personen i fråga har en pågående virusinfektion i kroppen. Den tas via näsan eller svalget. Den andra är det så kallade antikroppstestet, eller serologiska testet, som visar om personen har utvecklat antikroppar – och således haft sjukdomen vid något tillfälle.

I början av juni meddelade regeringen att den kommer att skjuta till 5,9 miljarder kronor extra för att testningen av coronaviruset ska utökas. Bland annat ska pcr-testningen inte enbart fokusera på vårdpersonal och patienter utan alla som har symptom ska kunna testas. Tanken är att detta också ska underlätta smittspårningen.

Antikroppstesterna kommer också att utökas, men främst till personal inom vård och omsorg. Övriga i befolkningen kommer att erbjudas antikroppstester mot en egenavgift. Region Stockholm har dock beslutat att göra testerna kostnadsfria.

Bo Niklasson, som tidigare även har jobbat för WHO och Folkhälsomyndigheten (då Smittskyddsinstitutet) och i dag är expertrådgivare hos konsultbyrån New Republic, tycker inte att regeringens insatser är tillräckliga.

– Enligt vårt förslag bör representativa stickprov upprepas med bestämda intervaller så att man kan följa hur immuniteten i befolkningen utvecklas, dels i olika regioner, dels i hela landet.

Inga representativa urval

Bo Niklasson säger att det viktigaste är att få fram data som både är representativa och möjliga att jämföra över tid. Han säger att det då inte fungerar om man ”samlar ihop prover bland besökare av vårdcentraler i en region, blodgivare i en annan och prover från äldreboenden i en tredje”. Att utöka pcr-testerna till personer som uppvisar symptom ger inte heller en representativ bild av smittspridningen.

– Man måste samla in testerna på ett sätt så att man har en bild av hela Sverige och då kan se om smittspridningen exempelvis förändras i Stockholm men inte i Blekinge. Det är jätteviktig information. Jag har fortfarande inte sett att någon region i Sverige testar representativa urval av befolkningen på det viset, säger han.

Både stickprov med pcr-tester och med antikroppstester är viktiga, menar Bo Niklasson. På senare tid har många experter, bland andra statsepidemiolog Anders Tegnell, sagt att det finns en risk att antikroppstesterna visar ”falska resultat”. Men skillnaderna mellan kvaliteten på antikroppstesterna – som antingen finns som snabbtester eller är laboratoriebaserade – varierar.

– De serologiska testerna har kritiserats för att det finns dåliga tester, men nu finns det också bra sådana, även bland snabbtesterna, och vi vet vilka de är, säger Bo Niklasson.

Han säger vidare att ett antikroppstest som visar positivt för antikroppar nästan alltid visar rätt. Det är bara om det visar negativt som det kan vara så att man är immun ändå.

– Man kan ha haft infektionen och fått ett skydd utan att de visar sig i testet. Då är det för att kroppen inte har bildat antikroppar i mätbara mängder, inte att det är fel på testerna. Och man kan fortfarande ha en god immunitet.

Kommer att fortsätta gissa

Även om antikroppstesterna har felmarginaler är de viktiga ur en epidemiologisk synpunkt, för att samla statistik. Därför tycker Bo Niklasson att det är bra att arbetsgivare ger sina anställda möjligheten att testa sig.

– Om testet bara hittar 80 procent av alla positiva fall och missar 20 procent, men sedan så görs provet igen på samma grupp lite längre fram, blir det ändå väldigt viktig data. Om det är samma bortfall vid bägge tillfällena går det ändå att jämföra eftersom felkällan är konstant, säger han.

Bo Niklasson tror att det är sannolikt att antikroppstesterna visar en underskattning av hur många som är immuna. Han tror också att Sverige har byggt upp en immunitet i befolkningen som gör att vi kommer att få ”mindre bekymmer med epidemin” medan andra länder, som har stängt ner mer, riskerar att få ett större bakslag under hösten.

– Det finns för nästan alla virusinfektioner människor som inte drabbas alls eller bara får en lindrig infektion. Andelen som har denna ”naturliga immunitet” utan att först ha smittas varierar mellan olika virussjukdomar. Hur det ser ut med coronaviruset vet vi ännu inte. Denna andel av befolkningen måste läggas till gruppen som blivit immun genom att ha infekteras av viruset när man försöker beräkna befolkningens immunitet. De personer som är kvar är de som är mottagliga för viruset och ”bränslet” i epidemin, säger han och fortsätter:

– Det betyder att man inte behöver komma upp i siffror på 60–70 procents immunitet. Det räcker med 25–30 procent för att epidemin ska börja tappa kraft. De länder som ligger nere på fyra procents immunitet riskerar bakslag i höst. Men för att kunna föra det resonemanget måste man mäta immuniteten så att det går att jämföra. Annars kommer vi att fortsätta gissa om varför det går bra för vissa länder och inte andra.

Inte öppna upp för tidigt eller för sent

Bo Niklasson anser att Folkhälsomyndigheten har gjort vissa bra saker och andra som har varit mindre lyckade.

– Jag tror att Folkhälsomyndigheten har räknat med att epidemin kommer att vara så långdragen och långvarig att det är bättre att vänta på att immuniteten börjar krypa upp långsamt och samtidigt skydda de mest sköra under tiden, säger han och fortsätter:

– Att vi har valt den väg som vi har gjort gör att vi har bättre uthållighet. Men strategin har också innehållit att vi skulle skydda de särskilt utsatta och det har vi misslyckats med.

Något Bo Niklasson skulle vilja se mer är ett ökat samarbete med grannländerna.

– Det hade varit ett viktigt verktyg för att se hur det ser ut på de olika sidorna gränsen, exempelvis mellan Norge och Sverige och över Öresundsbron.

Framförallt vill Bo Niklasson dock se att politiker visar mer intresse när det kommer till att genomföra stickprovstester. Han säger att provkapaciteten finns och att det ligger i allas intresse, inte minst industrins, att Sverige kan återstarta på ett säkert sätt.

– Politiker är ju vana vid att veta värdet av opinionssiffror – stickprovsundersökningar är deras hemmaplan. Man vill inte öppna upp samhället onödigt tidigt eller onödigt sent och för att lyckas med det behöver man ha tillförlitlig information.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Arkivbild. Forskare jobbar för att ta fram vaccin mot covid-19 i laboratorium i Bern, Schweiz. Arnd Wiegmann / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Källa: Produktion av vaccin börjar i slutet av sommaren

Läkemedelsbolag kommer att ha startat produktion av potentiella vaccin mot covid-19 i slutet av sommaren. Det säger en uppsatt medarbetare i Trumps administration under en telefonkonferens med medier under måndagskvällen, rapporterar CNBC.

– Exakt när vaccinproduktion kan vara i gång? Det är troligen fyra till sex veckor kvar, säger medarbetaren.

Samtidigt understryker denne att man fortfarande inte vet vilket vaccin – om något – kommer att fungera.

Men redan uppges tillverkarna börjat köpa utrustning och ordnat med lokaler för produktionen. Hittills har fyra vaccinkandidater valts ut, men den listan kan växa, uppger medarbetaren enligt CNBC.

Vaccinkandidaten Moderna steg i efterhandeln i New York, medan Johnson & Johnson handlades runt nollan. De andra två kandidaterna USA kontrakterat är Astra Zeneca och Novavax, skriver International Business Times.

Igår 21:15
En kvinna i Stockholm bär munskydd/Björn Olsen. TT
undefined

Olsen vill bryta tabut kring munskydd: ”Ett skällsord”

Det finns ett tabu kring att bära munskydd i Sverige, säger professorn Björn Olsen i en intervju med Aftonbladet. Det tabut vill han nu bryta.

– Munskydd har ju blivit något av ett skällsord i Sverige, men rätt använda munskydd är trots allt viktiga barriärer, säger Olsen, som är professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.

Olsen, som under pandemin har varit en av Folkhälsomyndighetens mest högljudda kritiker, säger att han själv bär munskydd när han går och handlar. Han menar att de svenska myndigheterna har fastnat i ett tankesätt som bygger på att alla som använder ansiktsmasker använder dem på ett felaktigt sätt.

Folkhälsomyndigheten uppger att råden kring munskydd kvarstår.

Igår 17:32
Personal iklädda skyddskläder hjälper en patient sittandes på en bår in på Karolinska sjukhuset i Solna. Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Lägsta antalet svårt sjuka i Stockholm på mycket länge

Antalet svårt sjuka coronapatienter i Stockholm är det lägsta på ”mycket länge”, säger smittskyddsläkaren Per Follin till Svenska Dagbladet.

Under måndagen låg totalt 134 patienter inlagda i regionen, en minskning med 18 personer jämfört med mätningen den 9 juli. Av de personer som vårdas får 24 stycken intensivvård.

– Det är en positiv trend som vi ser. Och trenden är avplanande, säger Follin.

Sedan den 15 juni har regionen totalt genomfört 140 861 antikroppstester. Av de testade hade 17,6 procent utvecklat antikroppar.

Igår 18:25
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige