Förre riksgäldsdirektören, partiledaren och skatteministern Bo Lundgren. Foto: Ana Cristina Hernández
Finanskrisen 2008

”Vi har sett toppen på den ekonomiska tillväxten”

Före detta M-partiledaren och riksgäldsdirektören Bo Lundgren gästade Stockholms universitet på måndagen. Tillsammans med riksbankschefen Stefan Ingves och Joanne Kellerman, från De Nederlandsche Bank, berättade de om hur de hanterade den svenska 90-talskrisen och finanskrisen 2008 – samt vilka lärdomar de har tagit med sig.

– Man ska inte ta risker man inte kan hantera. Som politiker ska man driva en sund politik och minska risken för olika bubblor, säger Bo Lundgren till fPlus efter seminariet.

Bo Lundgren minns när han var skatteminister och biträdande finansminister mellan åren 1991 och 1994. Om den tiden berättar han att det var ett ”fantastiskt fint gäng” som arbetade på finansdepartementet, med bland andra Stefan Ingves, men att det också var ”tre år av krishantering”.

– Vi trodde i februari 1993 att alla de större bankerna i Sverige, förutom Handelsbanken, skulle behöva tas över av staten. Både SEB och Föreningsbanken trodde vi att vi skulle behöva ta över. Men så blev det inte eftersom ekonomin gick bättre och de lyckades skaffa fram eget kapital.

I september 2008, för tio år sedan, gick den amerikanska investmentbanken Lehmnan Brothers i konkurs. Den nyligen inledda finanskrisen blev ännu djupare och den amerikanska börsen rasade.

Bo Lundgren säger att Sverige klarade sig relativt bra 2008, trots att landet, enligt honom, inte var väl förberedd på ytterligare en ekonomisk kris.

– Det blev en mindre problematisk kris för Sverige än den på 90-talet eftersom den inte var vår egen. Swedbank och SEB hade baltiska problem, inte svenska. Det var den internationella krisen som påverkade oss, inte minst näringslivet eftersom exportefterfrågan sjönk kraftigt.

– Till en början gick det dåligt för Sverige – på ett år sjönk produktionen ungefär lika mycket som på de tre åren under 90-talskrisen – men landet återhämtade sig också mycket snabbare.

Under finanskrisen 2008 arbetade Bo Lundgren som chef för Riksgäldskontoret och tog bland annat över ägandet av Carnegie Investment Bank. Bo Lundgren anser att politisk inblandning, även via skatter, är nödvändigt för att rusta sig inför ekonomiska kriser.

– Man ska driva en bra och stabil ekonomisk politik och ha regleringar som ställer krav på bankerna. Och man måste ha en bra tillsyn från myndigheternas sida.

– Det var fel att till exempel ta bort fastighetsskatten. Vi har en offentlig sektor i dagsläget och då ska vi ha den typ av skatter som är så lite snedvridande som möjligt.

– Bankskatt och högre resolutionsavgifter tycker jag däremot är fel.

Hur ser den ekonomiska framtiden ut för Sverige? Enligt flera ekonomer, och även tidigare finansministern Anders Borg, väntar en ny finanskris runt hörnet.

I Dagens Industri varnar Anders Borg för att nästa finanskris kan bli ännu värre än den 2008, och svårare att ta sig igenom. Han tror även att den kan inträffa ganska snart. Bo Lundgren är inte lika säker på det.

– Om man med ”kris” menar en bankkris så tror jag inte på det. Däremot har hushållen en hög skuldsättning och när räntorna stiger så finns det en stor risk att hushållen konsumerar mindre och då blir det mindre skatteintäkter. Makroekonomiskt kan vi få en kris. Det gäller för olika myndigheter att försöka förebygga detta.

Hur tror du att den svenska ekonomin kommer att se ut de närmaste fem åren?

– Det beror mycket på saker som vi inte kan påverka, som händer i vår omvärld, som Trump och Brexit men också det allmänna konjunkturläget.

– Jag är ganska övertygad om att vi har sett toppen på den ekonomiska tillväxten i Sverige, det kommer att bli en svagare tillväxt framöver, en avmattning.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer