Erik Simander/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

”Vet Bolund något som hans departement inte vet?”

”Trots minimal miljönytta vill regeringen höja kemikalieskatten på elektronikprodukter. Detta typexempel på missriktad symbolpolitik kommer att få mycket negativa konsekvenser för svensk detaljhandel under lång tid framöver”

Det skriver Klas Elm, vd på ElektronikBranschen, och Karin Johansson, vd på Svensk Handel på SvD Debatt.

De menar att Per Bolund, finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister, väljer att blunda för problemen när han tidigare avfärdat att kemikalieskatten leder till minskade arbetstillfällen och snedvrider konkurrensen.

”Detta trots att det i finansdepartementets promemoria konstateras, med hänvisning till den utredning som föregick införandet av kemikalieskatten: ”Det gjordes ingen uppskattning hur stor effekten på arbetstillfällen inom branschen skulle kunna bli”. Vet finansmarknadsministern något som hans eget departement inte vet?”, skriver de.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer