TT.
Rapportfloden

Vattenfall stärker resultat efter försäljning i Tyskland

Statliga Vattenfall rapporterar en tydlig resultatförbättring i det tredje kvartalet, från 4,9 miljarder kronor till 7,8 miljarder kronor.

Denna förklaras främst av en reavinst på 3,1 miljarder kronor efter avyttringen av fjärrvärmeverksamheten i Hamburg samt en försäljning av produktionsrätter för den tyska kärnkraften om 1,5 miljarder kronor.

Företaget såg även ”en positiv utveckling för den underliggande verksamheten med viktiga bidrag från högre erhållna priser och en växande portfölj inom vindkraft”, heter det i rapporten.

I kvartalet slutfördes även namnbytet från Nuon till Vattenfall i Nederländerna.

Texten uppdateras.

Tredje kvartalet

Omsättning: 35 938 mkr
2018: 32 035 mkr

Rörelseresultat: 8 677mkr
2018: 3 680 mkr

Underliggande rörelseresultat: 3 594
2018: 2 127

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer