Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Varningen: Gamla impopulära skatter kan göra comeback

Magdalena Andersson argumenterar för höjda kapitalskatter på helt fel grunder, menar flera tunga ekonomer. Och skadliga skatter får konsekvenser, påminner ekonomen Jacob Lundberg och ger två skräckexempel för att förklara vad han menar.

Titt som tätt är regeringen och finansminister Magdalena Andersson ute och attackerar ökande klyftor i samhället. Ofta pekar hon på ökade kapitalinkomster som problemet, och höjda skatter som lösningen. Även den planerade bankskatten ska nu vara en dellösning.

Men enligt flera ekonomer argumenterar Magdalena Andersson för höjda kapitalskatter på helt fel grunder. ”Det är vinsterna, inte utdelningarna som har ökat mest när det gäller kapitalinkomster. Och framför allt handlar det om bostadsvinster”, förklarade författaren och skatteexperten Eva-Lena Ahlqvist nyligen för fPlus. Mellan åren 2008 och 2017 har bostadsvinsterna varit mer än dubbelt så stora som vinsterna på aktier, fonder och andelar i fåmansföretag.

Bostadsvinster orsaken bakom klyftor

Daniel Jahnson, doktorand på nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, är inne på samma spår. Bostadsvinster är en starkt bidragande orsak till växande förmögenhetsklyftor, menar han.

– Den absoluta majoriteten av de ökande klyftorna beror sannolikt på ökade bostadspriser vilket delvis är en följd av en dysfunktionell bostadsmarknad. Utbudet av bostäder har inte klarat anpassningen till behoven på grund av olika restriktioner, vilket har gjort att priserna har stuckit iväg. De som har tillgångar, och kommit in på bostadsmarknaden i rätt tid, har blivit rikare. Men andra har hamnat utanför, säger han och pekar ut hyresregleringen och tillgången på byggbar mark som några problem.

Daniel Jahnson har tillsammans med ekonomerna Stefan Fölster och Jacob Lundberg tidigare i en rapport pekat på att bostadspolitiken omfördelar tusen miljarder till de rikaste, på bekostnad av de som i framtiden kan behöva köpa bostad.

– De som har tillgångar blir rikare, medan andra inte kommer in på bostadsmarknaden. Det har bidragit till att klyftorna växer, säger Daniel Jahnson.

Vill man komma till rätta med växande klyftor måste man alltså ta tag i den misslyckade bostadspolitiken. Det är inte näringslivsinvesteringarna som är problemet, menar ekonomerna.

Varnar för skadliga skatter

Regeringen Persson tvingades införa en undantagsregel för de allra rikaste storägarna i bolag, eftersom man insåg att de annars skulle lämna Sverige.

Däremot kan skadliga skatter få konsekvenser. Till exempel drev förmögenhetsskatten och arvsskatten tunga och viktiga företag ur Sverige, som IKEA och Tetrapak.

– Arvsskatten avskaffades av Göran Persson eftersom han insåg att den skapade problem för familjeföretag, berättar Jacob Lundberg, chefekonom på Timbro.

Jacob Lundberg, chefekonom på Timbro.

Om diskussioner kring sådana skatter vaknar till liv igen är Sverige på hal is, menar han. Han poängterar att arvsskatten drog in väldigt lite pengar till statskassan, ungefär en promille av BNP.

– Samtidigt gav det upphov till omfattande skatteplanering, som i synnerhet de med störst förmögenheter hade råd att ägna sig åt, säger han.

– Förmögenhetsskatten skrämde bort kapital från Sverige, samtidigt som intäkterna var små. Regeringen Persson tvingades införa en undantagsregel för de allra rikaste storägarna i bolag, eftersom man insåg att de annars skulle lämna Sverige, fortsätter han.

Tidigare hade många europeiska länder förmögenhetsskatt, men numera har nästan alla avskaffat det, eftersom den ekonomiska skadan var stor men intäkterna små, förklarar Jacob Lundberg.

– Förmögenhetsskatt skapar problem för företagare, eftersom man inte alltid har pengar liggande att betala skatten med. En lösning är förstås att undanta tillgångar i företag, men det öppnar ytterligare möjligheter till skatteplanering genom att flytta in pengar i företag. Sådana problem är ofrånkomliga om man har en förmögenhetsskatt, säger han.

När Magdalena Andersson och andra lyfter upp problem med ökade klyftor tas dessa aspekter sällan upp i diskussionen, utan udden riktas mot kapitalinkomsterna i stort. Problemet är att den djupa analysen saknas, menar flera ekonomer som fPlus har pratat med.

Förklarar nyanserna i debatten

Risken med höjda kapitalskatter är att företag flyttar utomlands och att entreprenörskapet, sparandet och investeringsviljan i samma stund försvinner. Robert Boije, chefsekonom på SBAB, förklarar nyanserna i debatten som just nu förs.

– Ett motiv för att höja kapitalskatterna är att arbetsinkomster är hårdare beskattade än kapitalinkomster. Men det är samtidigt viktigt att säkerställa att vi har en internationellt sett konkurrenskraftig beskattning av kapitalinkomster i Sverige för att främja företagande och entreprenörskap, säger han.

Robert Boije, chefekonom på SBAB.

Det är även viktigt att i det här sammanhanget lägga fram att Sverige fortfarande har den jämnaste inkomstfördelningen i världen om man väger in konsumtionen av skattefinansierade offentliga tjänster som vård, skola och omsorg i fördelningsanalysen, menar Robert Boije.

– Att höja kapitalskatterna för att motverka en tillfällig förmögenhetsuppgång som har uppkommit till följd av tillfälligt låga räntor är inte motiverat, säger han.

Behöver Sverige höjda eller sänkta kapitalskatter?
– Det beror på vad man vill åstadkomma från politiskt håll. Vikten av att säkerställa en god svensk konkurrenskraft talar för att det finns starka skäl att inte höja kapitalinkomstskatterna. Däremot finns det undantag från den normala kapitalinkomstskattesatsen som bidrar till snedvridningseffekter. Forskningen pekar på att en mer enhetlig kapitalinkomstbeskattning skulle vara att föredra, säger Robert Boije.

Kapitalskatten högre än många tror

Organisationen Skattebetalarnas uträkningar visar att kapitalskatten ofta landar betydligt högre än förväntat, eftersom inflationen på kort tid stigit kraftigt. Det har alltså redan inneburit en rejäl skattehöjning. Kapitalinkomstskatten kan vara betydligt högre än 30 procent, i vissa fall uppemot 60 procent, visar beräkningarna. Att Sverige skulle ha låga kapitalskatter i en internationell kontext är inte sant. Den genomsnittliga kapitalvinstskatten i EU och OECD är exempelvis 14 procent, enligt Skattebetalarnas chefekonom Sofia Linder.

– Det oroar att regeringen börjat tala om att höja kapitalskatterna. Sverige riskerar att råka ut för kapitalflykt som i sin tur hämmar investeringar, arbetstillfällen och tillväxt, sa hon nyligen till fPlus.

Även organisationen Företagarna pekar på kapitalskatternas skadliga effekter och driver på för att få ner skattesatsen till 20 procent. Och en studie från forskningsinstitutet IFO i München kommer fram till att en lägre kapitalskatt faktiskt skulle kunna skapa tusentals jobb.

Snarare än att höja kapitalskatterna generellt borde skatten på arbete sänkas, menar Robert Boije och resonerar kring större skatteförändringar.

– Nu har man ju redan lovat ett borttagande av värnskatten. Det är en välavvägd åtgärd ur ett samhällsekonomiskt perspektiv visar en bedömning av olika forskningsresultat. Värnskatten är ett mycket ineffektivt inkomstomfördelande instrument. Med hänvisning till stora problem med legitimiteten tror jag inte att det är möjligt att återinföra den gamla fastighetsskatten som annars är ett vanligt förslag från mer akademiska ekonomkretsar, säger han.

Toppnyheter

Martin Ådahl. TT
Arbetsförmedlingens framtid

DI: Regeringen skjuter till hundratals miljoner till AF

Regeringen är överens med C och L om att höja anslagen till Arbetsförmedlingen i nästa veckas höstbudget, erfar DI.

Höjningen uppges vara del av ett arbetsmarknadspaket som Centerpartiet ska presentera på måndagen. Enligt DI handlar det bland annat om ett tillskott på 193 miljoner kronor som ska gå till upphandling av jobbmatchning från privata aktörer. Beloppet kommer sedan att öka stegvis till 348 miljoner år 2021 och 427 miljoner år 2022.

–Det rör sig totalt om tiotusentals insatser för de arbetslösa, säger Martin Ådahl, Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson.

Den nya arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S) fick frågan om DI:s uppgifter i Agenda på söndagskvällen, men ville då inte ge någon kommentar.

– Vi återkommer med besked om några dagar, sa hon.

Igår 19:30
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. SVT
undefined

Nordmark: Man kan få hjälp utan fysiska AF-kontor

Ett hundratal av Arbetsförmedlingens lokalkontor ska läggas ner det kommande året, vilket innebär att många kommuner kommer att bli utan kontor. Men kontoren i sig är inte nödvändigtvis det viktiga, enligt nya arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S).

– Oavsett var man bor i landet ska man få stöd och hjälp om man behöver det. Det behöver inte vara på ett fysiskt kontor, sa hon när hon gästade SVT:s Agenda.

Nordmark har i sin tidigare roll som TCO-ordförande varit kritisk mot delar av den politik hon nu ska föra, som ett resultat av januariöverenskommelsen med C och L. I programmet var hon nu mer försiktig med kritiken och pressades om hon också hade bytt åsikter.

– Jag har varit tydlig i min kritik mot regeringen. Det är självklart så att när man byter roll blir man inte en ny människa över en natt, sa Nordmark.

Igår 19:44
Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Nya Arbetsförmedlingen kan bli en stor framgång”

Det är tråkigt att Arbetsförmedlingen används som ett slagträ i den politiska debatten och inte som ett verktyg. Reformen av AF kan bli en stor framgång, skriver Marcus Strömberg, vd för Academedia, i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

”Vi bevittnar just nu en historisk händelse i Myndighetssverige. Reformeringen av Arbetsförmedlingen är en av de största och viktigaste som en myndighet genomgått i modern tid. Politikerna har gett myndigheten uppdraget att utveckla framtidens modell för matchning av arbetssökande”, framhåller Strömberg.

Han menar att reformen kan bli framgångsrik, men att det är viktigt att man lär av tidigare misstag.

”Låt oss tillsammans utveckla en rörligare arbetsmarknad där fler arbetssökande kommer in, istället för att bli kvar utanför. En förutsättning för det är att Arbetsförmedlingen får klara besked om framtiden”, skriver Strömberg.

9 sep
Läs mer om Arbetsförmedlingens framtid
Kais Saied. MONEEM SAKHRI / AFP
Valet i Tunisien

Oberoende kandidaten Saied leder valet i Tunisien

Den oberoende kandidaten Kais Saied uppges leda presidentvalet i Tunisien med fängslade mediamagnaten Nabil Karoui hack i häl på andraplatsen, rapporterar AP. De båda kandidaterna kommer med andra ord att gå vidare till nästa valomgång.

Landets premiärminister Yussef Chahed ser inte ut att ha hamnat på någon av topplatserna.

Det slutgiltiga valresultatet tros dock inte vara färdigt förrän tidigast på tisdag. Valdeltagandet ser enligt AFP ut att landa på 45 procent, drygt 20 procentenheter mindre än vid förra valet 2014.

Igår 20:22
Presidentkandidaten Abdelfattah Mourou när han la sin röst i dag. Mosa'ab Elshamy / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Analys: 26 vill bli president – samtliga är inkompetenta

Terrorism, en växande polarisering, en kraftfull ekonomisk kris och en låg tilltro till det demokratiska systemet – Tunisien står inför många stora problem trots att vissa demokratiska milstolpar har nåtts sedan den arabiska våren. Det skriver Haythem Guesmi i en analys i Al Jazeera inför dagens presidentval.

Och även om hela 26 kandidater gör upp om posten tycks ingen kompetent och pålitlig nog för att blåsa liv i tilltron till systemet.

”Många av dem satte sin personlighet, snarare än sina politiska och ekonomiska program, i fokus i sina presidentkampanjer”, skriver Guesmi.

Två populister är favoriter till att vinna valet, skriver Tarek Kahlaoui i Washington Post. Han menar att den rådande populistvågen kan skada tilltron till systemet i den relativt nya demokratin. I det stora startfältet ser han bara några kandidater som representerar demokratiska partier.

”Sådana kandidater kan vara det enda hoppet för att bekämpa den tidigare tolererade korruptionen”, skriver han.

Igår 10:50
Tre kvinnor passerar affischer med presidentkandidaterna dagen före presidentvalet. Hassene Dridi / TT NYHETSBYRÅN
undefined

26 politiker möts i dagens ”demokratitest” i Tunisien

26 kandidater är med i kampen om att bli ny president i Tunisien när landet i dag går till val. Valet betraktas av många som ett test för en av världens yngsta demokratier, skriver BBC.

En kandidat behöver en majoritet av rösterna för att vinna valet. Om ingen lyckas med det i den första rundan går de två toppkandidaterna vidare till en avgörande runda. Valets vinnare blir sedan president i fem år.

Valet är det andra i Tunisien sedan den arabiska våren – och landet har fått beröm för att vara det enda som lyckats etablera en demokrati sedan protesterna år 2011. I valet för fem år sedan vann Beji Caid Essebsi, som behöll stabiliteten i landet fram till hans död i juli. Landet har sedan dess letts av talmannen Mohamed Ennaceur.

Igår 08:20
Läs mer om Valet i Tunisien

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Löfven. Lööf. TT
Det svenska skattetrycket

Ekström efterlyser ny skatteslakt

Christian Ekström, Skattebetalarna, och Nima Sanandaji, utredare, anser att regeringen med stödpartier behöver genomföra en mer tillväxtorienterad politik. De efterlyser en rad reformer i en debattartikel i SvD.

”Med en lågkonjunktur som lurar runt hörnet ligger Sverige annars mycket illa till”, skriver de.

Författarna anser att regeringen måste krympa de offentliga utgifterna och sänka marginalskatterna. 

Konkret vill de bland annat att nivån på statlig inkomstskatt sänks från 20 till 10 procent, att kapitalinkomstskatten sänks från 30 till 18 procent och att kommuner och landsting uppmuntras att lära av varandra för att uppnå besparingar.

Igår 17:03
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Stockholmarna positiva till att dela med sig – om det går till välfärden

Stockholmare är positiva till kommunal skatteutjämning – om den går till glesbygdskommuner i syfte att upprätthålla välfärdens kärna.

Utjämning för att täcka löpande underskott i större städer har däremot ett väldigt svagt stöd.

Det visar en ny undersökning som Demoskop utfört på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

– Det är helt uppenbart att den stora majoriteten av stockholmarna gärna vill hjälpa glesbygdskommuner och mindre städer. Däremot är man inte alls roade av att skicka pengar till andra stora städer. Dessvärre är det precis så systemet fungerar i dag, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att 76 procent är att kompensera och ge stöd till kommuner som har ett svårare utgångsläge för att klara sina välfärdsuppgifter.

13 sep
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ledare: Mindre i skatt betyder inte att staten "ger"

Sakine Madon skriver i en ledare i UNT om värnskatten. Hon tar bland annat upp att SVT Nyheter i veckan publicerade en artikel om skatten med rubriken "Miljonregn över höginkomsttagare i höstbudgeten".

En skattesänkning betyder inte att staten delar ut gåvor utan att människor får behålla mer av sina pengar, konstaterar hon.

”Sverige har världens högsta marginalskatter och värnskatten var tänkt att vara tillfällig när den infördes efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. När den tas bort kommer fler att ta det där extra ansvaret – och den extra lön som följer med det – på jobbet. Fler arbetade timmar betyder fler kronor i skatt för det gemensamma”, skriver hon.

12 sep
Läs mer om Det svenska skattetrycket