Det växlande oljepriset

Världen törstar efter olja – efterfrågan spås stiga

Dagsefterfrågan på olja, för närvarande runt 100 miljoner fat, kommer att öka med runt 1 miljon fat varje år fram till 2025. Då börjar själva tillväxten att avta i takt med att elbilar och bränsleeffektivare fordon tar över.

Men först under 2030-talet slutar tillväxten när oljeefterfrågan planar ut på en klart högre nivå än i dag. Det är grundscenariot i den internationella energiorganisationen IEA:s senaste årliga energirapport. 85 procent av produktionsökningen väntas ske i USA, skriver CNBC.

Med nuvarande politik väntas den generella efterfrågan på energi öka med 1,3 procent årligen. Fossila bränslen som olja och gas kommer att stå för en stor del av ökningen och utsläppen av växthusgaser kommer att ”fortsätta sin starka uppåtgående marsch” och inte nå en topp förrän efter 2040.

Först därefter börjar de minska, enligt IEA:s prognos.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer