USA i fokus med Jakob Stenberg

”Världen har fått nog av fega Trump-kritiker”

I en ny bok larmar en anonym medarbetare i Vita huset om att president Trump är farlig för såväl USA som för världen. Men tiden för fega Trump-kritiker är förbi, skriver fPlus USA-krönikor Jakob Stenberg.

Den slog ner som en bomb förra hösten. Utan att avslöja sitt namn beskrev en senior Vita huset-medarbetare i New York Times det allvarliga hot som president Trump utgör mot såväl USA som resten av världen. Gästkrönikan med rubriken ”Jag är en del av motståndet inuti Trumpadministrationen” blev förstasidesstoff och dominerade nyhetssändningarna. Det spekulerades lika mycket om innehållet som vem den anonyme skribenten var. Kunde det vara rådgivaren Kellyanne Conway? Eller kanske till och med vicepresidenten Mike Pence?

Trump-anhängare kan oemotsagda kalla boken fake news

Om krönikan var en bomb är uppföljaren, den nyutkomna boken ”A Warning”, på sin höjd en ettöressmällare med blött krut. Boksläppet förra veckan hamnade i skymundan av både Demokraternas debatt i Atlanta och de timslånga förhören i riksrättsprocessen.

Texten saknar förvisso inte detaljer om Trumps oroväckande beteende. Men så länge vi inte vet vem författaren är lär kritikerna fortsätta förfasas över presidenten och Trumpanhängarna kan oemotsagda påstå att den anonyme Vita huset-medarbetaren är en del av ”fake news”.

Vem vill läsa en anonym skribent som inte gör något åt saken?

Skribenten framställer sig gärna som en arvtagare till de främsta företrädarna som landet har lyckats frambringa sedan republikens grundande. Med pompösa ordalag beskrivs nationens öde och varje kapitel inleds med ett citat från en stor amerikansk statsman, från Washington till Reagan via Lincoln.

Men likt en student som har börjat skriva på sin B-uppsats i elfte timmen och behöver fylla ut sidorna, försöker hen applicera all världens metodologi på Trumps presidentskap. Ciceros tankar om vilka dygder en ledare bör ha (spoiler: Trump saknar alla dessa) varvas med Friedrich Hayeks matris som undersöker om en ledare omger sig med bästa tänkbara rådgivare (spoiler igen: det gör Trump inte).

Visselblåsaren var också anonym, men gjorde skillnad

Att den anonyma författarens senaste alster hamnar i skuggan av riksrättsprocessen är logiskt. Vem vill läsa en anonym skribent som larmar ännu en gång, men inte gör något konkret åt saken? Visselblåsaren som larmade om Trumps samtal med Ukrainas president var förvisso också anonym, men drog trots allt igång den riksrättsprocess vi just nu bevittnar i Washington.

Och de tjänstemän som har frågats ut i de tv-sända kongressförhören har inte bara satt sina karriärer på spel, utan även mottagit dödshot när de i hårda ordalag kritiserar presidents agerande.

Skribenten lär aldrig betraktas som en hjälte

Att ens försöka jämställa riksrättsprocessen med ”A warning”, skriven av en person med åtminstone viss makt över presidentens beslutsfattande, blir löjeväckande. Nej, den enda varningen som bör utfärdas är mot att lägga tid på att den läsa den över 400 sidor långa genomgången av i stora delar tidigare välkänd information.

För en mer insiktsfull beskrivning av Trumpadministrationen rekommenderas istället Bob Woodwards ”Fear: Trump in the White House” och om du vill veta hur republikanerna blev Trumps parti är Tim Albertas ”American carnage” det givna valet.

Republikanen David Frum, som var talskrivare till George W Bush och numera är en hängiven Trumpkritiker, skrev nyligen på Twitter att ”när allt det här är över kommer ingen erkänna att de någonsin har stött det”. Tweeten var en övertydlig passning till de republikaner som håller Trump om ryggen.

Antagligen kliver den anonyme skribenten fram ur skuggorna i sinom tid, men då lär hen snarare betraktas som en kuriositet än en hjälte. ”En mans karaktär testas när han får makt”, skriver författaren i ett av alla högtravande stycken. Det gäller i allra högsta grad också en anonym medarbetare i Trumps omedelbara närhet.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer