TT
Framtidens sjukvård

Vårdnestor: Dags att ranka läkare i Sverige

I Storbritannien är det möjligt att på läkarnivå se resultat av tidigare operationers utfall. Det berättar Sir Bruce Keogh, hjärtkirurg och tidigare Medical Director vid den brittiska hälsovårdsmyndigheten NHS, för fPlus. ”För patienten har det inneburit en ökad trygghet”, säger han.

Till skillnad från Sverige så är det i Storbritannien möjligt att på läkarnivå se resultat av tidigare operationers utfall inom ett tiotal specialistområden: hjärtkirurgi, neurokirurgi och höftledsplastik bland annat. Vad har den här transparensen betytt för vårdens utveckling och patienterna och vad tycker läkarkåren om att öppet granskas på detta sätt? Keogh ger också sin syn på vårdens utmaningar i stort, vilka han menar liknar varandra länder emellan.

Misslyckade barnoperationer och politisk vilja drev på initiativen

Keogh har i hög utsträckning varit delaktig i att utveckla de öppna jämförelserna av kirurgers arbeten inom ramen för de olika ledande roller han haft i den brittiska sjukvården. Han berättar om hur motståndet från det egna yrkesskrået såg ut i början och hur datan, som i första hand var tänkt att användas av patienterna själva, är något som vården och politiken haft nytta av.

– Kirurgerna själva har inte varit så förtjusta, men politikerna uppskattar statistiken, säger Keogh.

Det hela började med uppdagandet av misslyckade hjärtoperationer vid ett sjukhus i Bristol i mitten av 90-talet. Eftersom det var barn som drabbades så blev uppmärksamheten stor och reaktionerna lät inte vänta på sig. Politiken, med dåvarande premiärminister Tony Blair, var under det tidiga 2000-talet pådrivande för att få på plats ett system som skulle göra det möjligt att mäta, inte bara hur en enskild vårdenhet eller sjukhus, presterade i jämförelse med andra vårdgivare utan också hur enskilda kirurgers arbeten stod sig.

– I början var både journalister och politiker mest intresserade av de dåliga kirurgerna, det blev ett negativt fokus. Faktum var att det var väldigt få kirurger som det i praktiken handlade om, säger Keogh.

Patienternas intresse svalnade

– I början när det här var nytt så var patienterna nyfikna på statistiken, nu förtiden är det framförallt vården och läkarna som är mest intresserade av de enskilda siffrorna, säger Keogh som beskriver statistiken som ett underlag som tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.

– För patienten har det inneburit en ökad trygghet. De får en försäkran om att de allra flesta kirurger är bra. Fenomenet som en del väntade på att få se, att patienterna skulle strömma till de sjukhus och kirurger med de allra bästa resultaten, har uteblivit.

De flesta är nöjda med att vända sig till en vårdgivare i närheten, till en läkare som är tillräckligt bra, menar Keogh.

Keogh beskriver det som en naturlig utvecklig, även om kirurgerna själva och den specialistläkarorganisation han på den tiden representerade initialt motsatte sig den nya statistiken. Man resonerade då att enhetsdata, vilken är den nivå som flera andra länder däribland Sverige redovisar statistik för, var tillräckligt.

Men människor idag ställer högre krav på vården och i snart sagt alla andra områden av våra liv baserar vi våra beslut på information, utvecklar Keogh.

– Våra livsbeslut i stort baseras på information. Vi har ekonomiska och sociala liv, liksom våra konsumentliv som grundar sig på en tillgång till information men när det gäller sjukvården och särskilt inför att vi ska genomgå större och allvarligare ingrepp så har vi inte tillgång till information för att kunna fatta beslut på samma sätt, säger Keogh.

Svagheter med siffrorna

Det finns dock vissa svaga punkter med vårddatan, förklarar han, dels handlar det om tiden det tar att få datan offentliggjord.

– Det tar tid att samla in och publicera statistiken och när den väl är publicerad är den redan utdaterad.

Statistiken visar också hur väl kirurger presterar på lågrisk- liksom högriskpatienter. Kvaliteten på datan har utvecklats över tid, fortsätter Keogh, som trots detta menar att det är viktigt att inte stirra sig blind på siffrorna utan att titta på de enskilda patientfallen för att förstå just riskaspekten bättre.

I början fanns också farhågan att offentliggörande av enskilda kirurgers arbeten skulle avskräcka läkarna från att ta sig an de svåraste operationerna. Så har det dock inte blivit menar Keogh, som säger att även om det i vissa fall skulle finnas element av detta så betyder det att man i så fall sätter stopp för ett ”cowboy-beteende”. Det är, fortsätter han, trots allt patienten som tar en risk när han eller hon opereras.

Vårdkriserna i världen liknar varandra

I likhet med Sverige så är stora delar av vården offentligt finansierad i Storbritannien. Där, liksom här, är också vårdens uppdrag och kvalitet ett ständigt återkommande inslag i den politiska debatten.

Keogh berättar att resursproblemet som Storbritannien liksom Sverige dras med heller inte är något unikt europeiskt problem. Platsbrist och problem med kompetensförsörjningen ser likadant ut i stora delar av världen. NHS, den offentligt drivna sjukvården i Storbritannien, har de senaste åren gått igenom tuffa besparingskrav och effektiviseringar inom en rad områden genomförts. Det finns dock, menar Keogh, ”inget sjukvårdssystem i hela världen har tillräckligt med pengar”.

– Ta USA som exempel, de lägger mycket mer pengar på vården än vad västeuropa gör ändå har de en lägre förväntad livslängd.

Vad har då hänt med de kirurger som presterat dåligt? De flesta har blivit omskolade på olika sätt. I vissa fall har man förflyttats från vissa operationsområden där man inte presterat bra för att arbeta i andra områden. Men det handlar, menar Keogh, om ett fåtal individer.

På frågan om vad som väntar i framtiden, kommer patienter kunna förvänta sig att kunna ta del av resultatjämförelser inom andra områden och för behandlingar som inte har med kirurgi att göra svarar Keogh att det är ”genomförbart” men att man hittills inte kommit vidare i det arbetet än.

Toppnyheter

Valarbetare för Labourpartiet. ANDY BUCHANAN / AFP
Valet i Storbritannien

Labourtopp sågar partiets chanser på läckt inspelning

En av topparna inom det brittiska Labourpartiet, Jon Ashworth, har hamnat i blåsväder bara dagar före nyvalet, rapporterar brittiska medier. På en läckt inspelning som nyhetsbloggen Guido Fawkes publicerat hörs Ashworth såga det egna partiets chanser att vinna valet.

– Jag kan inte se att det kan hända, säger Ashworth på inspelningen.

Vidare säger han att partiet möjligen har en chans i städerna men inte på landsbygden och att väljarna där förvisso inte gillar Boris Johson men att de ”inte tål” Jeremy Corbyn.

I efterhand har Ashworth förklarat att han skämtade och att han visst tror att partiet vinner valet.

1 tim
Ben Stansall / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Britterna förlorar oavsett valutgång”

Beklämmande att Storbritanniens valrörelse går mot sitt slutskede utan att någon egentligen hoppas på en valsegrare, skriver Olof Ehrenkrona på SvDs ledarsida.

Valnatten kommer bli spännande för det brittiska folket, då det inte är någon som vet hur det kommer gå, menar Olof Ehrenkrona. Båda stora partier, Labour och Tories, går till val på en orealistisk politik och sittande premiärminister Boris Johnson undviker notoriskt att svara på frågor om vad som ska ske efter brexit i januari 2020.

Men oavsett valutgång förlorar britterna, menar skribenten. Ska Storbritannien minska de betydande förluster i tillväxt som brexit kan innebära gäller det att säkra ett så nära samarbete med EU som möjligt.

”Men sådana avtal måste betalas med att en bit av suveräniteten offras, och den del av ekvationen talar man helst inte om”, skriver Olof Ehrenkrona.

3 tim
Jeremy Corbyn och Boris Johnson.  TT/AP
undefined

Analys: Valet har blivit en impopularitetstävling

Det som kan komma att avgöra det brittiska valet är väljarnas förtroende för politikerna. Det skriver Kate McCann i en analys på Sky News och menar att både Torypartiet och Labour haft svårt att få väljarna att lita på deras förmåga att styra landet. Premiärminister Boris Johnson har ifrågasatts om sina brexitlöften. Hon skriver även att för vissa väljare betyder en röst på Johnson en röst på brexit – vilket inte nödvändigtvis innebär att de anser sig vara konservativa.

Valet är en impopularitetstävling. Det skriver The Times Rachel Sylvester och menar att valet mellan Johnson och Corbyn är oinspirerande. Hon skriver också att valkampanjen varit deprimerande.

När det kommer till sakfrågor har sjukvården fått mycket fokus. Labour avsätter mest pengar för området i sin budget, skriver Denis Campbell på The Guardian. Men varken Torypartiet eller Labour har en lösning på personalbristen inom vården, konstaterar han.

Idag 13:38
Läs mer om Valet i Storbritannien
Maja Suslin/TT / TT NYHETSBYRÅN
Telias intresse för TV4

TV4-chefen: Com Hem stjäl tv-julen – helt i onödan

Ett ”tråkigt och onödigt beslut”, säger TV4:s vd Casten Almqvist efter att kvällens diskussioner med Com Hem strandat.

– Det är en sak att vi inte kommer överens, men det är oansvarigt att låta det gå ut över tittarna, säger han i ett pressmeddelande.

Han påpekar att TV4 erbjudit Com Hem att fortsätta visa TV4 fritt till den 10 januari.

– Att de inte ens väljer att ta emot denna julklapp visar att de hellre ställer in tv-julen för de miljoner svenskar som är deras egna kunder än att hitta en lösning, säger Casten Almqvist.

TV4-chefen menar att Com Hem på det här sätter driver opinion ”för att få rättigheter som de inte har och inte heller är beredda att betala för”.

2 tim
Illustrationsbild. Bertil Ericson / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tele2: TV4 släcks ner för tredjedel av hushållen

Vid midnatt släcks TV4 och C More ner för en tredjedel av Sveriges hushåll, bekräftar Tele2 och Com Hem i ett pressmeddelande. Beskedet vid 20.30-tiden kom efter att Com Hem och Telia under kvällen försökt hitta en lösning för Com Hems och Boxers kunder.

”Tyvärr har de påbörjade samtalen ännu inte resulterat i en överenskommelse om de rättigheter våra kunder efterfrågar. Detta innebär att vi tvingas släcka kanalerna i kväll kl. 23.59 den 10 december”, skriver Com Hem och Tele2 i pressmeddelandet.

Tidigare under kvällen uppgav Com Hem att man sannolikt tvingas släcka ner TV4-kanalerna och C More för sina kunder.

”Telia har tyvärr inte visat på någon seriös förhandingsvilja kring förnyandet av vårt avtal om fortsatta sändningsrättigheter för Com Hem och Boxer”, skrev Com Hem vid 19-tiden.

2 tim
Bezav Mahmod/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ledare: Staten ska inte äga både SVT och TV4

När delstatliga Telia nu fått godkänt av EU-kommissionen att köpa TV4 av Bonnier, får staten ett mycket stort ägarinflytande över Sveriges etermedier. Det påverkar trovärdigheten för svensk television, skriver DI:s ledarskribent Tobias Wikström.

Staten bör därför titta på att så snart som möjligt avveckla sitt ägande för att rädda förtroendet för svenskt television.

Han anser att det är ett ihåligt argument när staten hänvisar till att de behöver behålla sin ägarandel på 38 procent i Telia av säkerhetspolitiska skäl . Detta eftersom Telia sköter den infrastruktur som försvaret behöver.

Var fanns det argumentet när en sammanslagning med Telenor (då helägt av Natolandet Norge) var aktuell eller när Telia börsnoterades, skriver Wikström och avslutar:

– Staten ska inte äga kommersiella företag på en konkurrensutsatt marknad. Och de säkerhetspolitiska invändningarna går att lösa.

12 nov
Läs mer om Telias intresse för TV4
Richard Drew / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Wall Street backade – Netflix föll på sänkt råd

New York-börserna backade på tisdagskvällen efter flera tvära kast i handelskriget. Vid stängning stod de ledande indexen som följer:
• S&P 500: –0,1 %
• Nasdaq: –0,1 %
• Dow Jones: –0,1 %

Terminerna pekade skarpt nedåt under förmiddagen sedan kinesisk media rapporterat att supermakterna inte väntas nå något avtal denna vecka. Strax före öppningen rekylerade terminerna efter att WSJ rapporterat att USA och Kina planerar för att skjuta upp de nya tullarna som ska träda i kraft på söndag.

Börshumöret dämpades sedan återigen efter att Vita huset betonat att nya tullar fortfarande kan bli av.

Prudential Financials chefsstrateg Quincy Krosby säger till CNBC att investerare har blivit luttrade vid det här laget och lärt sig att inte ta ut något i förskott.

På bolagsfronten backade Netflix 3,1 procent sedan Needham sänkt rekommendationen till underperform från behåll. Investmentbanken varnar för den ökande konkurrensen på streamingmarknaden.

Den franska läkemedelsjätten Sanofi seg 5,9 procent efter att bolaget offentliggjort planer på att sluta investera i diabetesforskning och i stället fokusera på områden som cancer.

1 tim
undefined

Stockholmsbörsen repade sig efter nytt handelshopp

Efter kraftiga minus med en botten vid lunchtid hämtade sig Stockholmsbörsens ledande index under tisdagseftermiddagen och vid stängning såg det ut så här:
• OMXSPI: –0,3 procent
• OMXS30: –0,5 procent
Som mest var OMXS30 ner 1,6 procent före vändningen. Det brittiska valet och de stundande tullarna spädde på börsoron.

– Helvetet kan braka loss om tullarna inte skjuts på framtiden, sa en analytiker till Bloomberg under morgonen.

Drivande för återhämtningen under eftermiddagen var bland annat uppgifter om att USA och Kina planerar att skjuta upp de nya tullarna som ska träda i kraft på söndag.

Ett storbolag som började bra var ABB som fick positiva rekommendationer från Barclays, UBS och Kepler Cheuvreux. Aktien stängde på plus 0,6 procent.

Storbankerna SEB och Handelsbanken fanns bland dagens vinnare på OMXS30. SEB lyfte 1 procent och SHB nästan lika mycket.

Bland förlorarna fanns H&M som fick en sänkt rekommendation av Exane BNP Paribas, samtidigt som ABG Sundal Collier varnade för svag avslutning på det fjärde kvartalet. Aktien föll 1,2 procent.

I botten av storbolagslistan parkerade Essity, SCA och Assa Abloy. Investerarna hyvlade av runt 1,6 procent av skogsbolagen och nästan 2 procent av låsjättens börsvärde.

Nent meddelade personalbesparingar på 250 miljoner kronor samt vissa nedskrivningar. Aktien tappade först kring 3 procent men stängde en bit över nollan.

Starbreezes utbombade aktie rasade 20,6 procent efter att vd:n Mikael Nermark varnat spelare för att konsolversionerna av Payday 2 inte kommer att vara i nivå med pc-versionen.

Byggkomponentbolaget Lindabs aktie steg 2,8 procent efter nyheten att utdelningen framöver ska motsvara minst 40 procent av bolagets nettoresultat, mot tidigare 30 procent.

Idag 08:03
Ahn Young-joon / SCANPIX
undefined

Mestadels små nedgångar på Asienbörserna

De asiatiska börserna handlades mestadels ner under tisdagen och följde därmed nedgångarna på Wall Street på måndagskvällen.
• Nikkei: −0,1%
• Shanghai: +0,1 %
• Shenzhen: +0,4 %
• Hongkong: −0,2 %
• Kospi: +0,5%
Från Kina kom det officiella inflationssiffror för november: Inflationen blev 4,5 procent på årsbasis och livsmedelspriserna rusade med drygt 19 procent.

På handelsfronten kom signaler från USA om att de utökade tullarna som ska träda i kraft den 15 december troligtvis inte blir av. Det är USA:s jordbruksminister Sonny Perdue som i går sa till Bloomberg att han inte tror att höjningen blir av, utan att vi i stället kan få se vissa lättnader, skriver CNBC.

Idag 04:51
Läs mer om Dagens börs
Illustrationsbild. Janerik Henriksson / TT / TT NYHETSBYRÅN
Arbetskraftsinvandringen

Almega Städföretagen: ”Den illegala arbetskraften måste stoppas”

Det är problematiskt att man kan få ett samordningsnummer trots att man inte har rätt att vistas i Sverige och trots att personens identitet inte är fastställd, skriver Emma Unevik, ordförande för Almega Städföretagen i Dagens Samhälle.

”Våra medlemsföretag anstränger sig för att följa de lagar och regler som finns – nu är det upp till regeringen att täppa till kryphålen som gör det lätt för kriminella att sälja samordningsnummer”, skriver hon.

Almega Städföretagen föreslår tre konkreta åtgärder för att komma tillrätta med problemet:

  1. Täpp till de kryphål som finns som gör det lätt att utfärda samordningsnummer.
  2. Bättre samarbeten mellan berörda myndigheter och bygg ut ett fungerande system med varningsklockor.
  3. Förbättra och förenkla kontakten mellan arbetsgivare och myndigheter.
3 tim
Stefan Löfven (S) och Nyamko Sabuni (L). TT
undefined

Analys: Symbolisk sväng av L i en livsviktig fråga för S

Invandringspolitiken spiller över på frågan om försörjningskravet, menar Ekots inrikespolitiska kommentator Tomas Ramberg. Detta efter att Liberalerna svängt och att det därmed finns en riksdagsmajoritet som vill att arbetskraftsinvandrare som tar sina familjer till Sverige måste kunna försörja dem på egen hand.

– Det här är en stor omsvängning i en ganska viktig symbolfråga för den liberala borgerligheten, säger Ramberg i sändningen.

TV4:s politiska kommentator Marcus Oscarsson noterar att det är något så ovanligt som en fråga där Centerpartiet och Sverigedemokraterna tycker lika trots att den springer ur invandringspolitiken. Men var Socialdemokraterna står är mer otydligt.

”Frågan är om MP kan pressa S att säga nej till försörjningskrav eller om MP blir överkörda. För S är detta en livsfarlig fråga”, skriver han på Facebook.

28 nov
Läs mer om Arbetskraftsinvandringen

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Olga Tokarczuk, Nobelpristagare i litteratur och Prins Daniel under Nobelbanketten i Stadshuset i Stockholm.  Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
Nobelpriset

”Förrätten är löjligt god – ankan är överarbetad”

Maten på Nobelmenyn har komponerats av kocken Sebastian Gidbrand och temat är ”jorden vi ärvde”. Till förrätt serverades kålrabbi och Kalixlöjrom och till huvudrätt var det anka fylld med trumpetsvamp som gästerna bjöds på.

”Måltidsfest av första klass, LÖJ-ligt gott”, skriver Expressens Linda Johansson.

DN:s Elin Peters tycker att svampen och den karamelliserade vitlöken bryter av mot den lite piggare förrätten och menar att granoljan ”bidrar med nordisk touch”.

SvD:s Annie Reuterskiöld är däremot inte imponerad av huvudrätten.

”Den komprimerade bollen av svamp och anka känns överarbetad så till den grad att anksmaken känns långt bort”, skriver hon.

1 300 personer ska serveras under kvällen. Efterrätten bestående av bland annat hallonmousse och torkad chokladmousse står konditorn Daniel Roos för.

1 tim
Annie Lööf (C) och Jonas Sjöstedt (C) under förra årets Nobelfest. Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Därför medverkar inte Lööf, Sjöstedt och Åkesson

Flera partiledare saknas under Nobelfesten i Blå Hallen i Stockholm. SD-ledaren Jimmie Åkesson har aldrig bjudits in till festen eftersom Nobelstiftelsen för flera år sedan tog beslutet att partiet inte är välkommet på grund av sin högerextrema bakgrund.

Saknas gör även C-ledaren Annie Lööf som förra veckan födde sitt andra barn. Vänsterpartiets ledare har inte dragit på sig fracken utan är istället på plats i Helsingborg för att försöka stoppa privatiseringen av Öresundskraft, skriver han på Twitter.

4 tim
Bengt Nordén, arkivbild. TT
undefined

Kemiordförande: Det kan gå emot Nobels testamente

Att österrikaren Peter Handke tilldelades Nobelpriset i litteratur kan strida mot Alfred Nobels testamente. Det säger tidigare kommittéordföranden Bengt Nordén till SvD.

Nordén, som suttit i Nobelkommittén för kemipriset, bojkottar själv galan. Tidningen skriver att priset enligt Nobels order ska gå till den ”som inom litteraturen producerat det utmärktaste i idealistisk riktning” och Nordén menar att Nobels testamente nu frångås.

– Så mycket har jag hört av Handkes uttalanden att jag tycker att det gör det, säger han till SvD.

Protesterna mot Handke gäller hans ställningstagande för Serbien under kriget på Balkan.

3 tim
Läs mer om Nobelpriset