TT
Framtidens sjukvård

Vårdnestor: Dags att ranka läkare i Sverige

I Storbritannien är det möjligt att på läkarnivå se resultat av tidigare operationers utfall. Det berättar Sir Bruce Keogh, hjärtkirurg och tidigare Medical Director vid den brittiska hälsovårdsmyndigheten NHS, för fPlus. ”För patienten har det inneburit en ökad trygghet”, säger han.

Till skillnad från Sverige så är det i Storbritannien möjligt att på läkarnivå se resultat av tidigare operationers utfall inom ett tiotal specialistområden: hjärtkirurgi, neurokirurgi och höftledsplastik bland annat. Vad har den här transparensen betytt för vårdens utveckling och patienterna och vad tycker läkarkåren om att öppet granskas på detta sätt? Keogh ger också sin syn på vårdens utmaningar i stort, vilka han menar liknar varandra länder emellan.

Misslyckade barnoperationer och politisk vilja drev på initiativen

Keogh har i hög utsträckning varit delaktig i att utveckla de öppna jämförelserna av kirurgers arbeten inom ramen för de olika ledande roller han haft i den brittiska sjukvården. Han berättar om hur motståndet från det egna yrkesskrået såg ut i början och hur datan, som i första hand var tänkt att användas av patienterna själva, är något som vården och politiken haft nytta av.

– Kirurgerna själva har inte varit så förtjusta, men politikerna uppskattar statistiken, säger Keogh.

Det hela började med uppdagandet av misslyckade hjärtoperationer vid ett sjukhus i Bristol i mitten av 90-talet. Eftersom det var barn som drabbades så blev uppmärksamheten stor och reaktionerna lät inte vänta på sig. Politiken, med dåvarande premiärminister Tony Blair, var under det tidiga 2000-talet pådrivande för att få på plats ett system som skulle göra det möjligt att mäta, inte bara hur en enskild vårdenhet eller sjukhus, presterade i jämförelse med andra vårdgivare utan också hur enskilda kirurgers arbeten stod sig.

– I början var både journalister och politiker mest intresserade av de dåliga kirurgerna, det blev ett negativt fokus. Faktum var att det var väldigt få kirurger som det i praktiken handlade om, säger Keogh.

Patienternas intresse svalnade

– I början när det här var nytt så var patienterna nyfikna på statistiken, nu förtiden är det framförallt vården och läkarna som är mest intresserade av de enskilda siffrorna, säger Keogh som beskriver statistiken som ett underlag som tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.

– För patienten har det inneburit en ökad trygghet. De får en försäkran om att de allra flesta kirurger är bra. Fenomenet som en del väntade på att få se, att patienterna skulle strömma till de sjukhus och kirurger med de allra bästa resultaten, har uteblivit.

De flesta är nöjda med att vända sig till en vårdgivare i närheten, till en läkare som är tillräckligt bra, menar Keogh.

Keogh beskriver det som en naturlig utvecklig, även om kirurgerna själva och den specialistläkarorganisation han på den tiden representerade initialt motsatte sig den nya statistiken. Man resonerade då att enhetsdata, vilken är den nivå som flera andra länder däribland Sverige redovisar statistik för, var tillräckligt.

Men människor idag ställer högre krav på vården och i snart sagt alla andra områden av våra liv baserar vi våra beslut på information, utvecklar Keogh.

– Våra livsbeslut i stort baseras på information. Vi har ekonomiska och sociala liv, liksom våra konsumentliv som grundar sig på en tillgång till information men när det gäller sjukvården och särskilt inför att vi ska genomgå större och allvarligare ingrepp så har vi inte tillgång till information för att kunna fatta beslut på samma sätt, säger Keogh.

Svagheter med siffrorna

Det finns dock vissa svaga punkter med vårddatan, förklarar han, dels handlar det om tiden det tar att få datan offentliggjord.

– Det tar tid att samla in och publicera statistiken och när den väl är publicerad är den redan utdaterad.

Statistiken visar också hur väl kirurger presterar på lågrisk- liksom högriskpatienter. Kvaliteten på datan har utvecklats över tid, fortsätter Keogh, som trots detta menar att det är viktigt att inte stirra sig blind på siffrorna utan att titta på de enskilda patientfallen för att förstå just riskaspekten bättre.

I början fanns också farhågan att offentliggörande av enskilda kirurgers arbeten skulle avskräcka läkarna från att ta sig an de svåraste operationerna. Så har det dock inte blivit menar Keogh, som säger att även om det i vissa fall skulle finnas element av detta så betyder det att man i så fall sätter stopp för ett ”cowboy-beteende”. Det är, fortsätter han, trots allt patienten som tar en risk när han eller hon opereras.

Vårdkriserna i världen liknar varandra

I likhet med Sverige så är stora delar av vården offentligt finansierad i Storbritannien. Där, liksom här, är också vårdens uppdrag och kvalitet ett ständigt återkommande inslag i den politiska debatten.

Keogh berättar att resursproblemet som Storbritannien liksom Sverige dras med heller inte är något unikt europeiskt problem. Platsbrist och problem med kompetensförsörjningen ser likadant ut i stora delar av världen. NHS, den offentligt drivna sjukvården i Storbritannien, har de senaste åren gått igenom tuffa besparingskrav och effektiviseringar inom en rad områden genomförts. Det finns dock, menar Keogh, ”inget sjukvårdssystem i hela världen har tillräckligt med pengar”.

– Ta USA som exempel, de lägger mycket mer pengar på vården än vad västeuropa gör ändå har de en lägre förväntad livslängd.

Vad har då hänt med de kirurger som presterat dåligt? De flesta har blivit omskolade på olika sätt. I vissa fall har man förflyttats från vissa operationsområden där man inte presterat bra för att arbeta i andra områden. Men det handlar, menar Keogh, om ett fåtal individer.

På frågan om vad som väntar i framtiden, kommer patienter kunna förvänta sig att kunna ta del av resultatjämförelser inom andra områden och för behandlingar som inte har med kirurgi att göra svarar Keogh att det är ”genomförbart” men att man hittills inte kommit vidare i det arbetet än.

Toppnyheter

Illustrationsbild. Janerik Henriksson / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Almega Städföretagen: ”Den illegala arbetskraften måste stoppas”

Det är problematiskt att man kan få ett samordningsnummer trots att man inte har rätt att vistas i Sverige och trots att personens identitet inte är fastställd, skriver Emma Unevik, ordförande för Almega Städföretagen i Dagens Samhälle.

”Våra medlemsföretag anstränger sig för att följa de lagar och regler som finns – nu är det upp till regeringen att täppa till kryphålen som gör det lätt för kriminella att sälja samordningsnummer”, skriver hon.

Almega Städföretagen föreslår tre konkreta åtgärder för att komma tillrätta med problemet:

  1. Täpp till de kryphål som finns som gör det lätt att utfärda samordningsnummer.
  2. Bättre samarbeten mellan berörda myndigheter och bygg ut ett fungerande system med varningsklockor.
  3. Förbättra och förenkla kontakten mellan arbetsgivare och myndigheter.
10 dec
Läs mer om Arbetskraftsinvandringen
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Privatekonomi

Inför räntebeskedet: Så kan bolånen påverkas

För första gången på nästan fem år kommer Sverige inte längre att ha en styrränta som är negativ. DN:s Din Ekonomi ställer fyra frågor till fyra ekonomer om vad som kan hända med bolånen:

1. Kommer Riksbankens direktion att höja räntan?

2. Gör de rätt i det?

3. Vad händer med boräntorna?

4. Vad ska bolåntagare tänka på?

På första och andra frågan svarar Sharon Lavie, familjeekonom Ikano Bank, att hon tror att räntan kommer att höjas, bland annat för att inflationen har stigit, och att hon nog hade valt att avvakta med att höja den till februari.

På tredje och fjärde frågan svarar Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea, att nivån på boräntorna inte enbart påverkas av nivån på reporäntan och att det därför är troligt att boräntorna fortsätter att vara låga. ”Det är nu ett bra tillfälle att binda åtminstone en del av sina boräntor”, säger hon vidare.

Även Maria Landeborn, sparekonom Danske Bank, och Johanna Kull, sparekonom Avanza, gav svar på frågorna.

40 min
Jenny Kane / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix
undefined

Svårt för musiktjänster att ta mer än 100-lappen

Inflation gör att priser stiger med tiden men efter ett decennium kostar ett premiumkonto hos Spotify och alla andra musiktjänster fortfarande en hundring. Samtidigt har videotjänster som Netflix stegvis skruvat upp sina priser.

Enligt Russ Crupnick på analysfirman Music Watch är orsaken den stenhårda konkurrens som råder på marknaden mellan aktörer som erbjuder i princip samma sak, skriver Rolling Stone.

– Den enskilt största skillnaden mellan musik och video är att Netflix har House of Cards och Orange is the New Black. Om du verkligen är ett fan av en tjänsts innehåll kan de komma undan med smygande prisökningar, säger han.

Dessutom lider varken Apple eller Amazon av uteblivna prishöjningar. Musiktjänsterna är en liten del av deras affär som i övrigt är tillräckligt lönsam, skriver Rolling Stone.

Igår 19:59
Läs mer om Privatekonomi
Stefan Löfven (S) och Jimmie Åkesson (SD).  TT
Opinionsläget

Förtroendelista toppas av Åkesson – Löfven rasar

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson toppar listan över vilken partiledare som har högst förtroende bland väljarna för första gången, enligt en opinionsmätning från SVT/Novus. Första platsen är delad med Kristdemokraternas Ebba Busch Thor, som backar med 4 procentenheter. 31 procent av de svarande uppger att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för Åkesson respektive Busch Thor.

Samtidigt tappar statsminister Stefan Löfven (S) mest av alla partiledare. Han faller 6 procentenheter och får en siffra på 23 procent.

I botten finns Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin och Per Bolund samt Liberalernas Nyamko Sabuni.

4 tim
Stefan Löfven samtalar med poliser/arkiv.  Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Löfven kopplar raset till gängvåld: ”Jag är lika arg”

Statsminister Stefan Löfven (S) tappar förtroende bland väljarna enligt en opinionsmätning från SVT/Novus. Han menar att resultatet inte är ”så märkligt” med tanke på gängvåldet i form av senaste tidens skjutningar och sprängningar. Löfven tror att det finns en ilska bland befolkningen.

– Jag är lika arg på den organiserade kriminaliteten, gängen som tar sig de här rättigheterna. Då är det inte märkligt att det är det parti som sitter i regeringen som den ilskan riktas mot, säger Stefan Löfven till SVT.

Löfven förlorar mest förtroende av alla partiledare. Han faller 6 procentenheter och får en siffra på 23 procent.

4 tim
Läs mer om Opinionsläget
Stefan Löfven (S) på Nobelmiddagen.  Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ledarsvepet

Ledare: Löfven förbättrar livet för de rika männen

Opinionsläget och januariavtalet är några av de ämnen som tas upp på dagens ledarsidor.

Partierna bakom januariavtalet – S, MP, C och L – har förlorat greppet om fler hjärtefrågor skriver DI:s PM Nilsson. Det visar historien om Arbetsförmedlingen, där högerpartier och Vänstern lyckades enas i sitt ställningstagande. ”M, KD, SD och V kan hitta gemensamma beröringspunkter i allt möjligt, och om inte i annat så i ren oppositionslusta”, skriver Nilsson.

Samtidigt ser opinionsläget inte särkilt ljust ut för regerande Socialdemokraterna, skriver Jenny Wennberg på Aftonbladet. Löfven har problem med trovärdigheten, speciellt när han försvarar januariavtalet med att kompromisser görs för kollektivet. Wennberg menar att ”de människor Stefan Löfven förbättrat livet allra mest påtagligt för med januariavtalet är trots allt de rika männen som får del av 6 miljarder i slopad värnskatt”.

28 min
 Jeremy Corbyn och Boris Johnson.  Jeff Overs / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ledare: Pest eller kolera i dagens brittiska val

Dagens val i Storbritannien och Moderatledaren Ulf Kristerssons jultal är två av ämnena som avhandlas på dagens ledarsidor.

Det brittiska valet gör inte att brexitvåndorna tar slut – men det kommer ge britterna en möjlighet att gå vidare, med eller utan en ny folkomröstning, skriver DN:s ledarsida.

Expressens ledarsida skriver att valet mellan Torypartiets Boris Johnson och Labours Jeremy Corbyn är ett val mellan pest och kolera. Det är vansinne av Johnson att inte vilja förlänga övergångstiden för ett EU-utträde och Corbyns brexitpolitik är i det närmaste obegriplig, resonerar man och skriver: ”Oavsett valutgång ter sig Storbritanniens själva framtid som högst osäker. Stackars britter!”

Aftonbladets ledarskribent Jenny Wennberg fokuserar istället på den svenska inrikespolitiken och Ulf Kristerssons jultal. Hon menar att det är magstarkt att höra M-ledaren prata om ojämlikheten i skolan när partiet samtidigt är motståndare till att få ett slut på vinstjakten och inte vill röra det fria skolvalet.

12 dec
Läs mer om Ledarsvepet

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Rick Rycroft / TT NYHETSBYRÅN
Problemen med Boeing-planen

Boeing får inte leverera till längsta flygningarna

Boeing ratas i kampen om att vinna uppdraget att leverera flygplan för världens längsta flyglinjer. Trots att testflygningarna gjordes med Boeingplan väljer nu det australiska flygbolaget Qantas att ge uppdraget till Airbus, skriver CNN.

Qantas har hela tiden varit tydliga med att det står mellan Boeing 777X och Airbus A350-1000, och valet föll till slut på det europeiska bolaget, skriver TT.

Airbus kan nu komma att få leverera tolv stycken plan, enligt CNN.

Just nu genomförs tester för att se hur människan och kroppen påverkas av de långa flygningarna.

5 tim
Lindsey Wasson / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tui kräver kompensation från Boeing efter miljardsmäll

Resejätten Tui för diskussioner med Boeing om kompensation för de 737 Max-plan som är belagda med flygförbud. Det sa vd:n Fritz Joussen i samband med presentationen av kvartalsrapporten på onsdagen, skriver E24.

Joussen betonade att företaget tar frågan om kompensation på stort allvar och utreder hur den skulle kunna utformas.

Tidigare på onsdagen uppgav Tui att Max-modellernas flygförbud hittills har kostat företaget 293 miljoner euro, drygt 3 miljarder kronor.

Resejätten har även tagit höjd för ytterligare kostnader på 130 miljoner euro, utifrån prognosen att planen kan användas i slutet av april.

11 dec
Boeing-fabriken i Renton, Washington. Anhöriga till offer ombord Boeing 737 Max 8-planet som störtade i Etiopien i mars i år. Arkivbilder. TT
undefined

Chef varnade för ”fabrik i kaos” före dödsolyckorna

Bara månader före de uppmärksammade dödsolyckorna med Boeings modell 737 Max slog en tidigare mellanchef larm om problem vid fabriken i delstaten Washington, rapporterar NBC News.

I en intervju med kanalen säger Ed Pierson att företaget pressade på så hårt för att öka produktionen av 737 Max att man skapade ”en fabrik i kaos”.

Mejl som Pierson skickade först till högre chefer på fabriken och senare till amerikanska luftfartsmyndigheter från sommaren 2018 till våren 2019 visar att han försökte få dem att undersöka förhållandena vid fabriken.

”För första gången i mitt liv, jag är ledsen att säga det, är jag tveksam till att låta min familj åka i ett Boeing-plan”, skrev han bland annat.

9 dec
Läs mer om Problemen med Boeing-planen