Björn Eriksson.
Framtidens välfärd

Vårdkris hotar med nya skatteregler

Krångliga momsregler och Skatteverkets nya syn på fastighetsmoms på lokaler kan leda till vårdkris. Det vittnar Patrik Wreeby som driver Patrik Wreeby som driver fem vårdcentraler i Sundsvall, Timrå och Härnösand.

– Personalen står för två tredjedelar av våra kostnader. Från en dag till en annan ökar kostnaden för underleverantörer med 25 procent. För oss motsvarar det ökade kostnader med 6 miljoner kronor om året, säger Patrik Wreeby.

Premicare skulle tvinga dra ned på vården för att klara kostnadsökningen, enligt Patrik Wreeby.

– Vi måste fullt ut ta ut ökade momskostnader på minskad vård. Det är oerhört olyckligt att minska bemanningen i ett läge där akuten redan är hårt trängd och där målet är att Sverige ska gå mot ökad primärvård.

Patrik Wreeby varnar också för ökad press på personalen och sämre arbetsmiljö.

– Och då ska man komma ihåg att Region Västernorrland redan saknar ungefär hälften av allmänläkarna, säger han.

Kan ni inte anställa läkarna i stället, för att slippa momsen?

– Det enkla steget vore att anställa dem. Samtidigt har våra läkare varit egna företagare länge och vill fortsätta vara det, säger Patrik Wreeby och understryker att andra vårdgivare, som har svårt att hitta personal, även kan drabbas hårt. 

Finns ett förslag

På torsdagen hölls ett seminarium i riksdagen om de nya reglerna som även gör att många idrottsföreningar stängs ute från idrottsanläggningar.

Tillsammans med Fastighetsägarna och Svenskt Näringsliv har Riksidrottsförbundet engagerat sig mot hyresmomsen som de anser utestänger aktörer och leder till att lokaler står tomma.

Därför kräver organisationerna att hyresmomsen får en quick-fix. De har tagit fram ett eget lagförslag som kan fungera som en utgångspunkt för en snabb ändring.

fPlus berättade i april om den populära kampsportsklubben Tip Muay Thai IF i Stockholm som kan tvingas lägga ner verksamheten. Klubben slängs nämligen ut från sina lokaler på grund av problemen med hyresmomsen.

– Det är en ödesfråga för hela den svenska idrottsrörelsen. Vi måste fixa momsfrågan, sa Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet, till fPlus.

Riksidrottsförbundet förslag är att låta fastighetsägare ha möjligheten att både hyra ut till momspliktiga och icke momspliktiga verksamheter.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer