Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Vårbudgeten

Vårbudgeten kan bli skattefest för småföretagen

Vårbudgeten som Sveriges nya styre förhandlar fram just nu kan enligt fPlus kartläggning bli en skattefest för de mindre företagen. ”Kostnaderna för att anställa minskas och det är mycket positivt”, säger Günther Mårder, vd på Företagarna. Bland godbitarna märks sänkta arbetsgivaravgifter, breddat RUT-avdrag och förbättrade 3:12-regler.

Den 10 april presenterar finansministern Magdalena Andersson (S) vårbudgeten, eller vårpropositionen, där statsbudgeten för detta år justeras. Det är första tillfället för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna att förvandla de 73 punkterna i Januariavtalet till praktisk politik. Överenskommelsen innebär konkreta skattesänkningar på en rad områden men också en översyn av hela skattesystemet på sikt.

Årets finansiella manöverutrymme begränsas av de skattesänkningar som redan införts i den gällande M+KD-budgeten, exempelvis jobbskatteavdraget och höjningen av brytpunkten för statlig skatt. Bedömningen är att det finns ett reformutrymme på 4-5 miljarder kronor.

– Jag tror att vi kommer att få se höjda miljöskatter. Det drabbar den svenska basindustrin men samtidigt införs flera lättnader för småföretagen, säger professor Sven-Olov Daunfeldt, forskningschef vid Handelns Forskningsinstitut, till fPlus.

Även andra experter menar att vårbudgeten kommer att föra med sig förbättringar för de mindre företagen. Här är de tyngsta punkterna:

Förlängd sänkt arbetsgivaravgift för första medarbetaren, unga under 18 år (främst sommarjobb) och nyanlända

En reform som Sven-Olov Daunfeldt lyfter fram är att den sänkta arbetsgivaravgiften för enmansföretag som anställer första medarbetaren förlängs. Reformen utvidgas till att gälla de två första åren istället för ett. Skattesänkningen beräknas kosta 110 miljoner kronor första året och 210 miljoner nästa år.

– Det största anställningsbeslutet ett företag tar under sin livstid är att gå från ingen anställd till att ha en anställd. Om man kan få små företag att anställa så kan det vara en viktig samhällsekonomisk åtgärd, säger Sven-Olov Daunfeldt, som dock menar att det krävs mer.

Företagarna menar att förslagen är steg i rätt riktning.

– Kostnaderna för att anställa minskas genom riktade insatser och det är mycket positivt, säger Günther Mårder, vd på Företagarna, till fPlus.

Småföretagarnas Riksförbund ställer sig också positivt till sänkta arbetsgivaravgifter men menar att åtgärderna inte är tillräckliga för att förbättra klimatet för småföretagen.

– I promemorian från regeringen kan vi läsa att det finns farhågor för att småföretagen kommer att gynnas så mycket av sänkta arbetsgivaravgifter att vinsterna skulle bli omfattande. Vi är besvikna över den tonalitet som finns mot företagandet. Det är tydligt att det finns en stor skillnad mellan mittenpartierna och regeringspartierna när det gäller inställningen till företagande, säger Mattias Andersson, förbundets näringspolitiske samordnare.

3:12 reglerna och slopad straffskatt vid generationsskifte

Regeringen har redan föreslagit att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående.

– Straffskatten på generationsskiften avskaffas redan till sommaren och det kommer troligen att rädda många företag. Det här har varit en mycket viktig fråga för oss, säger Günther Mårder.

Småföretagarnas Riksförbund menar att reformen var efterlängtad.

– Det har ställt till det vid generationsskiften hos företag ute i landet så det är bra att förändringen kom till stånd, säger Mattias Andersson.

Enligt Januariavtalet ska reglerna för beskattning av mikroföretagare ”kraftigt förenklas”. Det finns ett förslag att kravet på aktiekapitalet sänks till 25 000 kronor.

RUT-avdraget höjs och breddas till fler tjänster

Taket för RUT-avdraget höjs redan i år, enligt M+KD-budgeten, och detta finns med också i Januariavtalet. Det ska utredas om avdraget ska breddas till att omfatta tillsyn av hemmet vid frånvaro, tvätt av kläder, flytt av bohag inom samma bostad, hämtning av trädgårdsavfall och plantering av växter i trädgården. Dessutom vill partierna i överenskommelsen införa ett större avdrag för äldre.

Vinster i välfärden

Enligt Januariavtalet kommer den nya regeringen inte att driva förslaget om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden.

Svensk Handel är positivt till flera av punkterna i Januariavtalet, exempelvis att arbetsgivaravgiften för unga under 18 år slopas. Men organisationen menar att reformen äts upp av andra skattehöjningar som kommer från den gröna skatteväxlingen på 15 miljarder. Samtidigt som skatter på jobb, företagande och investeringar sänks, höjs skatterna i motsvarande grad på det som påverkar miljön negativt.

Dessa skattehöjningar slår direkt mot svenskt näringsliv som exempelvis flygskatten, kemikalieskatten och bränsleskatten.

– Det är fortfarande 700 miljoner kronor mer i skatter. Det är inte så kul, säger vd:n Karin Johansson till Market.

Sven-Olov Daunfeldt tror att flera av punkterna i Januariavtalet aldrig kommer att bli verklighet.

– Risken när man håller på med punktinsatser är att det blir ett huttande hit och dit. Det kan skapa en myriad av regler att förhålla sig till. Jag tror istället mer på att skapa generellt bra villkor för näringslivet som att sänka arbetsgivaravgiften rakt av för alla företag, säger han.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer