Kritiken mot a-kassorna

Varannan småföretagare utan a-kassa

Tre av fyra anställda är medlemmar i en a-kassa. Småföretagare däremot har helt andra villkor, mindre än hälften är med i en a-kassa. Det kan få stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde företagaren: Den som inte är medlem i en a-kassa och blir arbetslös kan som mest få 365 kronor per dag i ersättning, medan den som är med i en a-kassa kan få upp till 910 kronor per dag.

En förklaring till att bara knappt hälften av företagarna är med i en a-kassa kan vara att de har lägre förtroende för trygghetssystemen generellt än vad anställda har. En annan orsak kan vara att det ställs hårdare krav på företagare än på anställda för att kunna ta del av arbetslöshetsförsäkringen. Företagare kan till exempel inte vara deltidsarbetslösa. Det visar en rapport från Swedbank.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer