Klimatomställningen

”Vägen till klimatneutralt Europa inte spikrak”

EU-parlamentets klimatgeneral Jytte Guteland (S) förslag om att minska utsläppen med 65 procent fram till 2030 är orealistiskt. Upptrappningar i klimatarbetet bör även vänta till efter coronakrisen. ”Någon slags chockterapi nu skulle inte vara lyckat”, säger nationalekonomen John Hassler till fPlus.

I slutet av april presenterade Jytte Guteland (S) EU-parlamentets förslag för hur kring den nya klimatlag som EU-kommissionen presenterade i Mars.

Kommissionens föreslog att utsläppen ska minska med 50 procent fram till 2030, jämfört med 1990. Men Guteland höjde ambitionen rejält och la fram ett förslag om en utsläppsminskning på 65 procent.

– Jag tror det är viktigt i dessa tider att lägga fram förslag som är i linje med vad forskarna sagt att det krävs, uppgav hon till Sveriges Radio.

Men förslaget har stött på patrull från flera EU-länder som menar att det är orimligt att anta en så pass hög takt i arbetet med att minska utsläppen. Många länder vill också att man gör en paus i klimatarbetet under Coronakrisen för att invänta en normalisering av det ekonomiska livet.

Jytte Guteland menar dock att Corona inte är något skäl att pausa arbetet.

– Vi har inte lyxen att kunna välja mellan kriser. Den globala upphettningen är här, sa hon.

”Inte lyckat med chockterapi just nu”

John Hassler, professor i nationalekonomi, menar dock att det inte är läge att växla upp klimatarbetet just nu.

– Jag tycker att det är bra om man kommer överens om åtstramningar av de europeiska systemen. Det visar att det går att få till ett bra klimatpolitiskt ramverk och det är imponerande. Att man nu höjer ambitionen anser jag är lovvärt och jag litar på att man i förhandlingar kommer fram till något som är acceptabelt för alla.

– Men att man nu i samband med coronaviruset ska passa på och göra mycket mer. Det tror jag är fel väg att gå. Det är bättre att vänta till saker och ting ligger i linje med hur det såg ut innan krisen. Någon slags chockterapi nu skulle inte vara lyckat utan bara försvåra arbetet. Det är bättre att vänta till ekonomierna är återställda så kan arbetet fortsätta under ordnade former, fortsätter John Hassler.

Vägen till klimatneutralitet inte spikrak

Jesper Gyberg, klimatansvarig på Svenskt Näringsliv, menar att det kan vara vanskligt att sätta upp exakta och väldigt ambitiösa målsiffror

–Just nu håller EU-kommissionen på med en konsekvensanalys av vad det skulle innebära att skärpa EU:s utsläppsmål 2030 till 50-55 procent så det är svårt att svara på, men generellt anser jag att vi inte ska jonglera med massa olika mål utan koncentrera oss på det mål som EU satt upp och se till att det blir verkstad. Att nu införa ett ytterligare mål, som dessutom är väldigt ambitiöst, tror jag inte är rätt väg att gå.

Han pekar även på vikten av att konkurrenskraften inte får försämras samt på att låta teknikutvecklingen ta sin tid.

– Svenskt Näringsliv är helt med på målet om ett klimatneutralt EU 2050. Men det måste ske på ett kostnadseffektivt sätt där alla stater bidrar efter förmåga. Det måste också ske på ett sätt som stärker konkurrenskraften, svenska företag ligger i framkant och bidrar till att sänka de globala utsläppen.

– Men vägen till ett klimatneutralt EU 2050 kommer inte att vara spikrak eftersom det kommer krävas tid och tekniksprång för att sänka utsläppen. Det kommer att krävas stora investeringar i teknik vars resultat vi kanske inte ser förrän om tio år, fortsätter Jesper Gyberg.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer