Illustrationsbild. Bertil Enevåg Ericson / TT / TT NYHETSBYRÅN
Integrationens utmaningar

Utrikesfödda kommer allt snabbare i arbete

Under det gångna decenniet har antalet utlandsfödda ökat kraftigt i Sverige – samtidigt har det gått allt snabbare för dem att integreras på arbetsmarknaden, skriver TT.

Mellan 2008 och 2018 ökade andelen utrikes födda från 14 till 19 procent, enligt SCB:s senaste siffror. För de flyktingar och deras anhöriga i arbetsför ålder som kom in i kommunala mottagningsprogram 2010 tog det i snitt sju år tills hälften hade jobb. För dem som togs in 2014 tog det i snitt fyra år att nå samma sysselsättningsnivå.

Enligt Björn Andersson, utredare på Sveriges Kommuner och Regioner (tidigare SKL), är en förklaring att många kommuner gör betydligt mer än sitt ordinarie uppdrag, som att förstärka Arbetsförmedlingens insatser.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer