TT
Det svenska skattetrycket

Utredning: Skatt på kläder och skor – "Så dumt att jag saknar ord"

Mitt under coronakrisen presenteras en utredning om en ny skatt inom handeln, en bransch som präglas av permitteringar, varsel och konkurser. ”Det är så dumt att jag saknar ord”, säger en expert till fPlus.

En kemikalieskatt på kläder och skor var en av punkterna i januariavtalet. Och i början av april presenterades en utredning. Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, använder begreppet ”symbolpolitik” och menar att det här är en del av en större problematik kring trovärdigheten inom miljöpolitiken.

– Man gömmer skattehöjningar i en grön kostym och påstår att det är bra för miljön. Man urholkar trovärdigheten när man lurar medborgarna att de gör en bra insats för miljön när det i själva verket är precis tvärtom.

Utredningen presenterades 1 april i år, mitt under rådande coronakris, när de svenska handlarna går på knäna och gör allt för att hålla verksamheterna vid liv och behålla så många jobb som möjligt.

– Det är dumt oavsett när den här utredningen skulle ha presenterats. Men nu är det så dumt att jag saknar ord. Ett sånt här förslag är att ge en örfil i ansiktet till alla svenska handlare. Det här är en skatt som driver jobb ur landet och att utredningen presenteras nu kan man bara konstatera är riktigt dålig tajming. Vi hoppas att förnuftet kan segra och att man drar tillbaka det här förslaget i sin helhet.

I utredningen listas ett antal kemikalier som kan vara skadliga. Utredningen konstaterar vidare att cirka 80 - 90 procent av alla kläder och skor som säljs i Sverige inte har dessa kemikalier. Enligt förslaget ligger skatten på 40 kronor per kilo. Om företagen kan visa att de utpekade kemikalierna inte finns i produkterna ska ändå 5 procent av skatten betalas.

– Det betyder alltså att även om man kan påvisa att kläderna och skorna inte har dessa kemikalier så ska de ändå beskattas. Det är så dumt att klockorna stannar.

Enligt utredningen kommer cirka 700 arbetstillfällen och 100 klädföretag slås ut av skatten.

– Det visar också hur ogenomtänkt detta är. Skatten kommer bara att kosta jobb och sysselsättning.

Kemikalieskatten är inte ny utan har sedan den första juli 2017 funnits för elektronik och kallas därför också för vitvaruskatten. Enligt en utvärdering som HUI Research har gjort innebar skatten upp till 1400 förlorade arbetstillfällen bara efter ett år. Samtidigt som skatteintäkterna landade på runt 1,3 miljarder kronor under 2017 vilket konstaterades vara väsentligt mycket mindre än de 2,4 miljarder som skatten förväntades inbringa till statskassan under det första året.

De första augusti 2019 valde regeringen att höja skatten ytterligare vilket en undersökning från HUI research skulle innebära att ytterligare upp till 500 personer fler skulle bli av med jobbet.

– Man har inte gjort någon utvärdering från regeringens sida. Det skulle vara önskvärt att man i alla fall undersökte konsekvenserna av skatten innan man valde att höja kemikalieskatten för elektronik och vitvaror och även gå vidare med en liknande skatt på kläder och skor. Det är rent av oansvarigt, säger Mats Hedenström och fortsätter:

– Vi befarar att precis som kemikalieskatten på elektronik, kommer det här innebära en samhällsekonomisk förlustaffär.

En möjlig väg för att kunna minska användningen av skadliga kemikalier i kläder och skor skulle vara att införa internationella överenskommelser kring förbud, konstaterar Mats Hedenström.

– Globala utmaningar kräver också globala lösningar. Vi ser gärna ganska tuff lagstiftning för att minska kemikalieanvändningen men det behöver sättas på ett konkurrensneutralt sätt. Med en lagstiftning som denna kommer svenska handlare att straffbeskattas och konkurreras ut. Vinnarna är de som konkurrerar mot svenska företag med tvivelaktiga metoder. Det är helt obegripligt att man vill göra så mot sitt eget näringsliv.

Lars Hjälmered, riksdagsledamot (M) och ordförande i Näringsutskottet, sågar förslaget om kemikalieskatt på kläder och skor.

– Det är ett riktigt dåligt förslag. Redan innan coronakrisen kunde vi se en utveckling där handelsbranschen stöpts om och en stor del av konsumtionen sker på internet. Det handlar om en mördande konkurrens som svenska handlare redan utsätts för och en skatt som denna kommer att leda till att svenska företag slås ut, säger han.

Han menar att regeringen borde backa från förslaget.

– Vi har sett hur kemikalieskatten på elektronik och vitvaror slog ut jobb och inte alls skapade de samhällsekonomiska vinster som man hoppats på. Man borde tagit fasta på det och inte valt en till bransch att beskatta på samma sätt.

Vad ska man göra för att komma åt de skadliga kemikalierna som finns i vissa kläder?

– Vi borde verka för förbud på EU-nivå med hjälp av den europeiska kemikalielagstiftningen. Att särbeskatta svenska handlare kommer inte att lösa problematiken kring skadliga kemikalier.

Privatpersoner kan lätt få uppfattningen att de inte skulle drabbas

En nationell skatt är inte lösningen för att minska de farliga kemikalierna, det kräver globala lösningar, menar Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.

– Det här är symbolpolitik som saknar miljönytta. I den rådande coronakrisen borde regeringen skrota förslaget – handeln blöder och den nya skatten skulle kunna innebära dödsstöten för många modeföretag.

Hon menar att kemikalieskatten på kläder och skor borde ha en annan benämning.

– Det skulle vara bra om man kallade skatten för kläd- och skoskatt. Ordet ’kemikalieskatt’ blir lätt väldigt tekniskt och privatpersoner kan lätt få uppfattningen att de inte skulle drabbas av den. I slutändan handlar det om kostnader som vältras över på konsumenterna, i form av högre priser. Skatten slår också hårt mot branschen.

Enligt skatterådgivarna Joachim Broberg och Josefin Knutsson, på revisions- och rådgivningsföretaget KPMG finns det en risk att skatten i slutändan kommer att landa hos konsumenterna.

– Även om punktskatter som huvudregel endast tas ut i ett led finns det risk för att kostnaderna flyttas i leden därefter för att ingen ska gå med förlust. På så sätt finns det en risk om denna skatt blir aktuell att den i slutändan landar just på konsumenterna. Det nämns i utredningen att denna skatt kan medföra minskad konsumtion, vilket enligt utredningen anses positivt, skriver de i ett mejl till fPlus.

Hur kommer det här att påverka företagen – utöver punktskatten?

– Företagen kommer bland annat att få utökade kostnader kopplade till att kontrollera mängden kemikalier i de kläder och skor de handlar med, bland annat i syfte att kunna göra korrekta avdrag. Det kommer sannolikt också att uppstå ökade kostnader för skattskyldiga företag genom den administration som krävs för att samla in underlag och deklarera skatten. De företag som inte själva är skattskyldiga kan komma att få höjda inköpspriser då leverantörer i tidigare led vill övervältra skattekostnaden framåt.

Hur kan ideella organisationer som säljer begagnade kläder påverkas av skatten?

– Vi ser främst att de ideella organisationer som har sorteringsfunktioner för skänkta kläder i andra länder kan komma att påverkas. När de sorterade kläderna förs tillbaka till Sverige inträder som huvudregel skattskyldighet och den ideella organisationen måste då kunna visa att dessa kläder redan har beskattats. Även om den potentiella skatten för begagnade kläder är låg, krävs dock en administration som kan hantera detta.

– Vi känner också viss osäkerhet kring utredningens uttalanden om återbruk, i utredningen benämnt som re-design. Om två delvis obrukbara klädesplagg görs om till ett nytt plagg ser vi en eventuell risk för beskattning av det nya plagget.

Joachim Broberg och Josefin Knutsson menar vidare att det finns risker för dubbelbeskattning.

– Det finns idag en skatt på förbränning av avfall. Om kläder, som redan träffats av kemikalieskatten, bränns finns det en risk att samma plagg dubbelbeskattas. Ett annat exempel gäller det som ovan nämnts rörande second hand-verksamhet där kläder sorteras i utlandet. Om den som för tillbaka kläderna inte kan visa vilka som beskattats respektive inte beskattats finns risk för dubbelbeskattning.

fPlus har sökt finansminister Magdalena Andersson för besked om regeringen kommer att gå vidare med skatten men inte fått något svar.

Toppnyheter

Stefan Löfven och Pedro Sánchez. ERIK SIMANDER / TT NYHETSBYRÅN
EU:s stödfond

Löfven: Håller fast vid Sveriges ståndpunkt om lån

Spaniens premiärminister Pedro Sánchez är på besök i Sverige för att försöka få Sverige att backa förslaget om EU:s stora coronakrisstöd. Tillsammans med statsminister Stefan Löfven håller han just nu en pressträff på Harpsund. Löfven säger att han förklarat att ökningen i budgeten kan bli problematisk även om det behövs en återhämtningsfond.

– Vi behöver en sådan men den ska baseras på lån, det är Sveriges ståndpunkt, säger Löfven.

Sverige ingår i en formation som kallas frugala fyran. De fyra – Nederländerna, Sverige, Danmark och Österrike – vill att alla de föreslagna 750 miljarder euro i återhämtningsfonden ska ges som lån. Som förslaget ser ut nu är 500 miljarder av stödet bidrag.

44 min
Angela Merkel och Giuseppe Conte. Tobias Schwarz / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tyskland och Italien skärper tonen mot Sverige

Tysklands förbundskansler Angela Merkel riktar ett varningens finger mot de fyra mer sparsamma länderna i den så kallade frugala fyran: Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike.

Efter ett möte med Italiens ledare Giuseppe Conte i Berlin på fredagen sa Merkel att EU har ”lång väg kvar” innan man kan enas om ett återhämtningspaket för coronakrisen, skriver Politico. Hon öppnade också för att det kan krävas ytterligare ett möte efter helgens toppmöte i Bryssel för att komma i mål med förhandlingarna.

Merkel tycktes rikta sig till de fyra länderna som förespråkar lån framför bidrag när hon sa att hon kan godkänna små förändringar av det avtal som föreslagits, men tänker motarbeta alla försök att riva upp det.

Stödpaketet föreslås vara 750 miljarder euro, eller 8 000 miljarder svenska kronor. Bidragsdelen föreslås utgöra 500 miljarder.

Igår 09:49
Läs mer om EU:s stödfond
Flygplats.  TT
undefined

Januaripartierna överens om miljardpaket till flyget

Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet har kommit överens om ett miljardstöd till svenska flygplatser som påverkats av coronakrisen, rapporterar Ekot. Luftfartsverket får 900 miljoner och regionala flygplatser 100 miljoner kronor.

– Valet i de här kommunerna har varit att lägga ner ett äldreboende eller behålla den regionala flygplatsen. Nu behöver de inte fatta det beslutet, säger vikarierande C-ledaren Anders W Jonsson.

Flygplatsstödet är beräknat att täcka förlusterna som det minskande flygandet i år innebär. Det motsvarar en fördubbling av det årliga stödet.

14 jun
Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

”Så kan Arlanda bli en framtida mönsterflygplats”

För att möta framtidens efterfrågan på resor måste flyget bli hållbart, och för att Sverige och Arlanda ska klara det krävs satsningar, skriver Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms handelskammare, på DN Debatt.

Under coronakrisen har flygresandet minskat väsentligt, men det är inte för alltid. Vi tar nu initiativ till en ny utredning om Arlandas framtid.

”Coronakrisen har stängt gränser och förstört globala värdekedjor. För att Sverige ska kunna exportera, attrahera investeringar samt lyckas samla fler globala huvudkontor är ett utvecklat och hållbart flyg avgörande”, skriver Andreas Hatzigeorgiou på DN Debatt.

7 jul
Läs mer om Flygbranschens framtid
Människor med munskydd i Los Angeles Richard Vogel / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Nytt mörkt dygnsrekord i LA – kan stängas ner

Virusspridningen i Los Angeles är på väg mot kritiska nivåer. Under tisdagen rapporterades de högsta dygnssiffrorna hittills, med 4 244 nya bekräftade fall och 2 103 personer som skrevs in på sjukhus, rapporterar L.A. Times.

Stadens borgmästare Eric Garcetti varnar för att staden snart kan behöva stängas ner.

– Los Angeles hotnivå för covid-19 ligger på orange men gränsar snart mot rött, säger han.

1 tim
Mor och dotter på tur vid Ramsjøhytta. Kallestad, Gorm / TT NYHETSBYRÅN
undefined

I dag öppnar Norge gränsen för vissa turister

Svenskar från Kronoberg, Skåne och Blekinge är från och med i dag välkomna att resa in i Norge utan att sätta sig i självkarantän, skriver TT.

Även turister från ett flertal Schengenländer har fått klartecken att resa in.

Svenskar från andra län måste däremot även i fortsättningen sätta sig i tio dagars inresekarantän. Samma gäller för resenärer från Schengenländerna Bulgarien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Rumänien och Ungern.

2 tim
Flygplan/Domkyrkan i Berlin. TT
undefined

UD avråder inte längre från resor till Polen och Tyskland

Från och med onsdag avråds inte längre svenskar från att göra icke nödvändiga resor till Tyskland, Polen och Andorra. Utrikesdepartementet har ändrat i sin avrådan, skriver regeringen på sin hemsida.

Sedan tidigare har UD också hävt reseavrådan för icke nödvändiga resor till Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Monaco, Luxemburg, Portugal, San Marino, Spanien, Ungern och Vatikanstaten.

Däremot avråds nu svenskar från att genomföra icke nödvändiga resor till Schweiz fram till den 29 juli. Samma datum gäller för övriga länder inom EU och ESS samt Storbritannien.

Igår 16:20
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Intensivvårdsavdelning på Norrlands universitetssjukhus. Klas Sjöberg/Region Västerbotten
Coronavirusets spridning – Sverige

Prostatamedicin testas på svenska covidpatienter

Medicinen Enzalutamid som används för att behandla prostatacancer testas mot coronaviruset, skriver Region Västerbotten och Sahlgrenska akademin i ett gemensamt pressmeddelande.

Läkemedlet påverkar ett enzym som är viktigt vid både prostatacancer och covid-19.

– Målet är att läkemedlet ska minska mängden coronavirus som kan ta sig in i lungcellerna genom att det motverkar processen bakom ett enzym, säger Andreas Josefsson, som leder studien.

Förhoppningen är att medicinen ska förkorta sjukdomsförloppet samt minska behovet av intensivvård.

2 tim
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Systembolagets försäljning ökade – mindre supande

Systembolaget ökade sin försäljning med 15 procent under det andra kvartalet. Totalt såldes 160 miljoner liter alkoholhaltig dryck, rapporterar TT.

Men anledningen är inte att svenskarna har börjat dricka mer, under de svåra månaderna som gått, utan att de gör det hemma i stället för på krogen. Alkoholkonsumtionen har till och med minskat under pandemin, visar en undersökning som Systembolaget beställt av Norstat som SVT rapporterar om.

– Det är fler som minskar sin konsumtion än som ökar den, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskningsfrågor på Systembolaget, till SVT.

Monopolet plockade hem ett resultat på 169 miljoner kronor, vilket kan jämföras med fjolårets andra kvartal då de gick med 5 miljoner i förlust.

1 tim
Patienten Jennifer Haller får Modernas vaccin under försöket den 16 mars. Ted S. Warren / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Alla patienter i Modernas test utvecklade antikroppar

Alla 45 patienter som deltog i läkemedelsbolaget Modernas test med ett potentiellt coronavirusvaccin har utvecklat antikroppar, skriver CNBC.

Enligt det Astra Zeneca-delägda bolaget fick samtliga patienter ett ”robust” skydd. Moderna uppger att de deltagande personerna utvecklat ett fyra gånger starkare skydd än patienter som återhämtat sig från covid-19.

Över hälften av de deltagande patienterna fick också någon form av biverkningar, som illamående eller huvudvärk. Men symptomen var så pass milda att experimentet inte behövde avbrytas.

Datan har publicerats i New England Journal of Medicine. Resultaten är lovande men arbetet med vaccinet är ännu inne i ett tidigt stadium, konstaterar CNN.

Igår 21:30
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Dagens börs

Stockholmsbörsen har återhämtat sig efter coronakrisen

Stockholmsbörsen inleder onsdagens handel med stigande index och återhämtar sig därmed från gårdagens minusstängning. Efter 20 minuters handel står indexen så här:
• OMXSPI: +0,6%
• OMXS30: +0,7%
Det innebär att Stockholmsbörsen nu står på samma nivå som vid årsskiftet. Sedan botten i mars har breda indexet OMXSPI stigit 42 procent men det är ännu inte riktigt uppe i årshögstanivåerna som var i mitten av februari.

Flera storbolag har släppt delårssiffror under morgonen. Bland annat Handelsbanken som överraskade positivt och redovisade betydligt lägre kreditförluster än väntat. SEB rapporterade däremot klart högre kreditförluster än förhandstipsen men hade trots det ett starkt resultat.

De båda bankerna handlades inledningsvis åt olika håll men efter tio minuters handel hade Handelsbanken följt med SEB ner i botten. Vid 09.20 är båda bankaktierna ner över 2 procent.

Även Swedbank och Nordea dras med i fallet och handlas på minus 0,9 respektive minus 0,5 procent.

Byggmax rapporterade sitt bästa kvartal någonsin, stärkta av en ”gör-det-själv-trend”. Aktien rusade över 10 procent i öppningen.

Tele2:s rapport kom in något högre än förväntningarna. Bolaget återinför också förslaget om extrautdelning på 3,50 kronor. Tele2 toppar storbolagsindexet med en ökning på över 4 procent.

Överlag lyster storbolagsindexet mestadels grönt. SKF flåsar Tele2 i nacken med en uppgång på 2,2 procent, tätt följt av Sandvik som stiger 1,8 procent.

Byggbolaget JM har fått flera riktkurshöjningar under morgonen efter gårdagens delårsrapport. JM:s aktie stiger drygt 7 procent.

Texten uppdateras.

2 tim

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Arkivbild.  Ahn Young-joon / TT NYHETSBYRÅN
Handelskonflikten Kina-USA

Trump: Inte intresserad av samtal med Kina

Donald Trump är inte intresserad av att gå vidare med handelssamtalen med Kina ”just nu”. Det säger den amerikanske presidenten i en intervju med CBS News, rapporterar Reuters.

– Vi nådde ett jättebra avtal, säger Trump och refererar till det fas 1-avtal som Kina och USA kom överens om i början av året.

– Men så fort bläcket hade torkat, det var inte ens torrt, slog de till med pesten, fortsätter han och syftar på coronapandemin.

Vita husets ekonomiske rådgivare Larry Kudlow säger i en annan intervju med Fox News att handelsavtalet med Kina gäller men att Trump varnar Kina för sitt agerande i Hongkong, skriver Direkt.

2 tim
Trump på pressträffen.  Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kina hotar med sanktioner efter Trumps besked

Kina hotar med vedergällning efter att USA:s president Donald Trump dragit tillbaka Hongkongs särskilda handelsstatus, rapporterar AFP.

Enligt ett uttalande från kinesiska utrikesdepartement kommer Kina att ”vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sina legitima intressen samt införa sanktioner mot amerikansk personal vid behov”.

Trumps besked kommer till följd av de nya säkerhetslagarna som har stärkt Pekings grepp över Hongkong.

5 tim
Donald Trump under nattens pressträff. Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Trump avslutar Hongkongs särskilda handelsstatus

Hongkong förlorar sin särskilda handelsstatus och kommer nu att behandlas precis som Fastlandskina, meddelar USA:s president Donald Trump på en pressträff. Beskedet kommer till följd av de nya säkerhetslagarna som har stärkt Pekings grepp över Hongkong.

– Inga särskilda privilegier, ingen speciell ekonomisk behandling och ingen export av känslig teknologi, sa Trump enligt Hongkongbaserade South China Morning Post.

Dessutom går USA fram med sanktioner mot kinesiska medborgare som varit inblandade i införandet av lagarna. Presidenten säger att han agerar på grund av Kinas ”förtryckande handlingar”.

Igår 22:08
Läs mer om Handelskonflikten Kina-USA