Den svenska utbildningen

”Utlandspraktik kan öka intresse för yrkesutbildning”

Fler unga måste välja att läsa en yrkesutbildning. Det är en förutsättning för att vi ska kunna säkra Sveriges kompetensförsörjning. Utlandspraktik är ett sätt att öka intresset för yrkesinriktade utbildningar. Det skriver företrädare för UHR, LO och Svenskt Näringsliv i SvD.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer