Claudio Bresciani / TT / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skattetrycket

Uppskov på boskatt ska bort – det kan gå att få pengar tillbaka

I januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna och Centerpartiet och Liberalerna finns det ett löfte om att slopa skatten på uppskov av kapitalvinster vid bostadsförsäljningar.

Det är idag en schablonskatt som innebär att för varje miljon i vinst från en försäljning betalar man 5 000 kronor per år i skatt för att kunna skjuta upp skatten.

Men det stora frågetecknet nu är om den slopade uppskovsskatten bara ska gälla vid nya köp, skriver privatekonomen Annika Creutzer i Svenska Dagbladet.

Det kan nämligen bli så att slopandet av schablonskatten också kommer att gälla för skatt som betalats in för äldre uppskov.

Om så är fallet finns det alltså möjlighet att retroaktivt få en gratis skattekredit även för dem som under tidigare år betalat in vinstskatten på 5 000 kronor.

Det går nämligen att när som helst begära omprövning av tidigare deklarationer och få dem anpassade efter nuvarande lagstiftning, skriver Annika Creutzer.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer