Unionens chefsekonom Katarina Lundahl Unionen
Den svenska konjunkturen

Unionen ser fortsatt stark konjunktur

Det svenska konjunkturläget fortsätter att vara starkt.

Det visar fackförbundet Unionens Snabbpanel som är en undersökning som besvarats av Unionenklubbar på drygt 200 företag med sammantaget över 300 000 anställda.

– Konjunkturtoppen är nådd men läget för det svenska näringslivet ser stabilt ut, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Sju av tio fackklubbar anser att konjunkturläget har förbättrats eller varit oförändrat under det senaste kvartalet. Två av tio klubbar anser att konjunkturen har stärkts från deras företags perspektiv. Ungefär lika många klubbar anser att konjunkturläget har försämrats, visar undersökningen.

I Unionens konjunkturrapport från november år 2018 bedömde Unionen att svensk konjunktur mattas av till en BNP-tillväxt på 1,5 procent under år 2019. Unionens konjunkturrapport för våren år 2019 släpps i maj år 2019.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer