Lupin/Igelkott/Parkslide. TT
Klimathotet

Tusentals arter hotas – trädgårdsväxter tar över

Tusentals svenska växt- och djurarter är hotade, visar Artdatabankens senaste sammanställning enligt SvD. Av de över 21 000 arter som granskats är 4 746 rödlistade och 200 akut hotade.

Dessutom ökar hastigheten i artförlusten. En klimatrelaterad orsak handlar om svenskarnas trädgårdar, varifrån många invasiva växter, som vresros och parkslide, sakta sprider sig.

– När det blir varmare kommer vi att se alltfler trädgårdsväxter som överlever i naturen, säger Ulf Bjelke på Artdatabanken.

Forskning

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer