TT
Den svenska konjunkturen

Tunga ekonomer varnar för djup kris: ”Levt på lånad tid”

När konjunkturen vänder riskerar Sverige att drabbas av en djup kris. Varningsklockorna har spelat för döva öron, menar flera ekonomer som Arbetsmarknadsnytt talat med.

– 2010-talet kommer att gå till historien som ett förlorat årtionde då vi sköt svåra beslut på framtiden, säger nationalekonomen Fredrik N G Andersson till Arbetsmarknadsnytt.

Han menar att en framtida kris kan bli mycket djup eftersom det råder stora obalanser i världsekonomin, samtidigt som Sverige inte alls förberett sig för när lågkonjunkturen kommer.

– I Sverige utgör bostadsmarknaden och hushållens skulder det stora problemen. En hög skuldnivå gör samhällsekonomin sårbar, säger han.

Även ekonomerna Johan Eklund, Mats Kinnwall och Katarina Lundahl varnar för en ny lågkonjunktur. Som kan bli djupare än på länge. Inte minst oroar bostadsmarknaden, byggkonjunkturen, världskonjunkturen och hot om handelskrig, brexit och ökande antal konkurser.

– Finansiella obalanser är krisernas moder, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen, till Arbetsmarknadsnytt.

Johan Eklund, professor i nationalekonomi och vd för Entreprenörskapsforum, fyller i.

– BNP per capita utvecklas sämst i OECD, trots en synnerligen expansiv penningpolitik.

Hur djup och hur långvarig nedgången blir är dock svårt att sia om, enligt Katarina Lundahl, chefekonom Unionen. Men Sverige är inte tillräckligt rustat för att kunna möta effekterna av strukturomvandlingen i kombination med en sämre konjunktur, påpekar hon.

– Risken är att vissa regioner och individer får det tufft, säger hon till Arbetsmarknadsnytt.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer