TT
Vårbudgeten

Tung näringslivskritik mot krisbudgeten

Flera ekonomer menar att regeringen är för optimistisk i sin budget. ”Deras huvudprognos är alldeles för optimistisk”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije. Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof jacke håller med och anser dessutom att det är fullt möjligt att korttidspermittera till 100 procent.

På onsdagsförmiddagen presenterade regeringen en vårbudget där utgiftstaket höjs med 350 miljarder kronor till 1 742 miljarder för att få utrymme för att spendera mer om det krävs för att hantera virusutbrottet.

Regeringens huvudbudskap är fortsatt att svensk BNP faller med 4 procent i år och sedan studsar upp 3,5 procent nästa år.

– Det senare har jag svårt att tro på. Deras huvudprognos är alldeles för optimistisk, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije till TT och hänvisar till den egna bankens prognos som släpps i morgon och som är betydligt mer negativ.

Arbetslösheten bedöms enligt regeringens huvudscenario stiga till runt nio procent i år. Men det kan bli betydligt värre om coronaeffekten på ekonomin blir mer utdragen. Då rasar BNP med tio procent i år, och arbetslösheten stiger till hela 13,5 procent, där den i stort sett ligger kvar 2021, enligt regeringens värstascenario.

– Det är absolut inte osannolikt, säger Robert Boije till TT.

Enligt Marcus Widén, makroekonom på SEB, ska man vara något försiktig med prognoser gällande arbetslösheten.

– Vi är inne i en period av kontinuerliga nedrevideringar. Man måste vara medveten om att förutsättningarna för prognoser förändras nästintill på dagsbasis, säger Marcus Widén till TT.

Svenskt Näringsliv delar Boijes syn på ekonomin.

– Regeringen har ett optimistiskt scenario där tillväxten tar fart igen under andra halvåret i år. Det är långt ifrån säkert att återhämtningen blir snabb och kraftfull. Men sannolikheten för en snabb återhämtning ökar betydligt om kraftfulla krisåtgärder nu räddar företag och jobb, säger Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens vårproposition.

En av åtgärderna i budgeten är mer generösa regler för korttidspermittering. Med det tidigare förslaget kunde företagen låta personalen gå ned upp till 60 procent i arbetstid under perioden 16 mars till den sista december i år. Under tre av de månaderna blir det nu möjligt att korttidspermittera en anställd upp till 80 procent i maj, juni och juli.

Finansminister Magdalena Andersson (S) anser att det inte går att korttidspermittera till 100 procent. Motiveringen till det är att Sverige samtidigt har korttidspermittering och sänkta arbetsgivaravgifter. Om man skulle genomföra korttidspermittering på 100 procent skulle det innebära att företagen skulle gå ”med vinst”, menar hon och L:s ekonomiskpolitiska talesperson Mats Persson.

Men Svenskt Näringsliv håller inte med om den kritiken.

– Självklart ska det inte gå att göra vinst på detta, men den möjligheten går att stoppa genom en begränsningsregel. Målet måste vara att så många företag och jobb som möjligt ska överleva krisen, säger Jan-Olof Jacke.

Svenskt Näringsliv vill att Tillväxtverket tillsammans med Skatteverket inför en begränsningsregel som säkerställer att korttidsersättningen justeras, så att företag inte kan ”tjäna” pengar netto.

Transportföretagen efterlyser också att permitteringsstödet måste vara hundra procent samt kontantstöd till företagen.

– Vi är givetvis ödmjuka inför det ansträngda läge Sverige befinner sig i men samtidigt är det viktigt att det svenska näringslivet inte stängs ner. Ska vi ha en fungerande transportsektor efter krisen behöver åtgärderna ske snabbare och vara vassare, vi vill se kontantstöd direkt till företagen och att permitteringsstödet omfattar hundra procent, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

En av många näringar som har drabbats extra hårt under coronakrisen är taxibranschen. Svenska Taxiförbundet vill se ett kontantstöd kallat överbryggningsstöd direkt till företagen likt i Norge, Finland och Danmark.

– Ska Sverige efter coronakrisen fortsätta ha viktig samhällsservice i hela landet måste regeringens åtgärder bli enklare och snabbare, vi vill se ett överbryggningsstöd direkt till företagen likt i Norge, Danmark och Finland, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Kristdemokraterna vill ge mer stöd till företagen för att de ska klara krisen. Även Liberalerna, som har varit med och förhandlat fram de olika krispaketen, räknar med att mycket mer behöver göras för att rädda svenska jobb.

– Vi utesluter inte åtgärder som motsvarar det dubbla i förhållande till de åtgärder som vi redan har gjort, säger Mats Persson till TT.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer