Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
De krångliga miljötillstånden

Tung gruvchef till attack mot regeringen: "De är hycklare"

Beowulf Minings vd Kurt Budge har väntat i 14 år på att få besked om företagets gruvsatsning kan bli av samtidigt som regeringen signalerar att den vill se fler utländska gruvinvesteringar. "Hur kan man göra det när inga bearbetningstillstånd ges och vi gång på gång ser att det är politiken och inte lagen som styr".

Kurt Budge är minst sagt frustrerad. Om inte rent ut sagt förbannad. Det är fjorton år sedan gruvföretaget Beowulf Mining postade sin första ansökan om att starta en gruva i Kallak-området i Jokkmokks kommun. Ett område som varit känt för sina järnmalmsfyndigheter sedan 1940-talet och som år 2013 klassades som ett riksintresse för värdefulla ämnen och mineraler.

Företaget har till och med lyckats ta sig in i Wikipedias historiebeskrivning över Kallakområdet. Man kan läsa att ”sedan 2010 har företaget Beowulf Mining utfört provborrningar och provbrytningar i området. Bolaget har ansökt om en bearbetningskoncession, men ärendet är ännu inte avgjort av regeringen”.

Det är snudd på tragikomiskt men Kurt Budge skrattar inte. Han tog över som vd för Beowulf i oktober 2014 och det är han som får betala för de här åren.

Han berättar om ett Kafka-liknande bemötande av de olika tillståndsmyndigheterna där företaget hela tiden ställts inför nya krav och villkor att leva upp till.

”De är hycklare”

Särskilt besviken är han på den svenska regeringen och på näringsminister Ibrahim Baylan som inte kan komma fram till ett beslut. Han är helt oförstående till varför regeringen inte tackar ja till ett projekt som skulle innebära miljarder i investeringar och hundratals jobb till norra Sverige.

– Vi har investerat 80 miljoner kronor i projektet och använt tusentals timmar för att leva upp till myndigheternas regler och krav. Vi har gjort vårt yttersta för att ha en konstruktiv dialog, men vi har i princip ignorerats av regeringen. Jag tror också att regeringen missbedömer vårt tålamod, så till vida att man tror att vi kan vänta hur länge som helst på ett besked, men så är det inte.

– Det här skickar ju även tydliga signaler till andra gruv- och mineralföretag som är intresserade av att investera i Sverige och den signalen lyder – kom inte hit för ni får inte tillstånd, fortsätter han.

Han tycker även att den svenska regeringen och näringsministern är hycklare. Både den nuvarande näringsministern, Ibrahim Baylan, som den tidigare Mikael Damberg, har framhävt att Sverige är en rättsstat och att tillståndsprocesserna präglas av lagenlighet, öppenhet och förutsägbarhet. Inget kunde vara mer fel, menar Kurt Budge.

– Jag kan ge dig ett exempel. För bara några veckor sedan var Ibrahim Baylan på plats vid en stor gruvkonferens i Kanada där han uppmuntrade investerare att komma till Sverige. Hur kan han göra det, när lagar inte följs, inga bearbetningstillstånd ges och när vi som vill investera gång på gång får bevis på att det är politiken som avgör, inte lagenlighet. Det är hyckleri.

Den situation som Beowulf Mining och många andra gruv- och mineralföretag befinner sig i illustreras av att Sverige nu snabbt tappar internationellt anseende. Mellan 2016 och 2018 föll Sverige från plats 8 till 21 i kanadensiska tankesmedjan Fraser Institutes årliga ranking som mäter hur pass investeringsvänliga gruvnationer är.

Ytterligare ett exempel som visar på svårigheterna är att inte en enda så kallad ”green-field” gruva (en gruva på ett område där det inte finns någon befintlig gruva) öppnats i Sverige de senaste 12 åren.

– I praktiken är det nästan omöjligt för ett gruvföretag att komma vidare nuförtiden. Först måste det ges tillstånd för bearbetningskoncession vilket bara ger företag rätten att exploatera mineral. Därefter krävs ett miljötillstånd, bekräftar Maria Sunér Fleming, vd för branschorganisationen Svemin till fPlus.

En gruvnation i fritt fall

Det är den känslan som Kurt Budge har – att Sverige är en gruvnation i fritt fall. Han berättar att läget var annorlunda 2015, då Länsstyrelsen i Norrbotten bedömde att en gruva i Kallakområdet skulle innebär ett ekonomiskt uppsving för regionen. Det efter att först ha rekommenderat ett nej.

Och vid den tidpunkten rekommenderade även den tunga gruv- och mineralmyndigheten Bergsstaten regeringen att ge Beowulf Mining tillstånd. Kurt Budge var hoppfull.

Men i slutet av 2017 bytte Länsstyrelsen i Norrbotten fot igen. Efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet rekommenderade Länsstyrelsen regeringen att den samiska rennäringen skulle ges företräde eftersom den näringen blivit klassat som ett riksintresse i början av år 2017.

Ridån går ned för Beowulf på grund av ett riksintresse som gjorde entré 11 år efter att företaget fyllde i sin första ansökan för en bearbetningskoncession år 2006.

– Det går knappt att uttrycka hur besvikna vi blev. Efter 11 års arbete, tunga investeringar och potentiella arbetstillfällen ansåg Länsstyrelsen i Norrbotten nu att riksintresset renskötsel, som inte existerade förrän 2017, var av större betydelse än det nationella intresset för gruvdrift.

– Detta är bara ett exempel på hur myndigheterna, och särskilt länsstyrelsen, inför nya krav för oss att leva upp till och att man inte ser helheten utan vänder blindögat till Jokkmokks behov av investeringar och jobb, fortsätter Kurt Budge.

Staten backar från ansvar

Simon Haikola är biträdande universitetslektor på Linköpings Universitet och forskar om hur miljöpolitik kan ge upphov till samhälleliga kontroverser. Han menar att staten inte tar tillräckligt stort ansvar i gruvfrågan. Istället lämnar man över ansvaret på myndigheter som inte har en tillräckligt klar lagstiftning att luta sig mot.

–Det handlar om att de beskrivningar som finns i miljöbalken kring tillåtelse och tillstånd för att bedriva gruvdrift är för vagt hållna. Konsekvensen blir att myndigheter som Bergstaten - SGU, Länsstyrelser och domstolar har svårt att avgöra dessa frågor. Och när två intressen står emot varandra, ofta rennäringen och mineralintressen, så finns det inte något givet svar på vilket som ska väga tyngst. Det blir svårt för myndigheterna att avgöra och öppnar upp för olika tolkningar. Här anser jag att myndigheterna måste ha större resurser.

Behöver staten ta ett större ansvar i dessa frågor anser du?

–Det har varit signifikant för svensk politik de senaste decennierna skulle jag vilja säga, att man vill dra sig tillbaka och avsäga sig ansvar. Och tittar man på den mineralpolitik vi fört de senaste decennierna så har den klart sagt att vi vill ha fler gruvor, men vi har inte sett så mycket handling som backat upp den retoriken.

”Vi behöver jobb och investeringar”

Samtidigt skriker norra Sverige efter investeringar och arbetstillfällen. Hösten 2019 skrev flera norrländska kommunalråd från kommuner i vilka olika gruvföretag vill utveckla verksamhet ett öppet brev till den socialdemokratiska regeringen. Brevet publicerades i tidningen Dagens Industri och man kritiserade hårt de långdragna och omöjliga tillståndsprocesserna och krävde handling. "Den maktlöshet vi känner när regeringen inte tar jobbfrågan på allvar och vi samtidigt minskar befolkningen är stor", skriver kommunalråden.

När fPlus ber näringsminister Ibrahim Baylan om en kommentar avböjer han.

Toppnyheter

Sjukvårdspersonal på iva. Staffan Löwstedt/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Sveriges dödstal minskar: ”Skett en tidsförskjutning”

Det var en markant överdödlighet under det första halvåret i år. Nu har det vänt och det råder snarare en underdödlighet, enligt siffror från SCB, skriver Göteborgs-Posten. En hypotes är att det har skett en tidsförskjutning, menar Tomas Johansson som är befolkningsstatistiker.

– De som normalt skulle ha dött senare under året har gjort det tidigare som en följd av pandemin, säger han.

Under årets första sex månader dog 4 000 fler personer än under samma period de senaste åren. I början av juli började dödsfallen hamna på en normal nivå och från månadsskiftet juni/juli till och med början av augusti har 366 färre dött än ett vanligt år.

1 tim
Anders Tegnell. Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tegnell om ändrade regler i Europa: Är förvirrande

Statsepidemiolog Anders Tegnell är kritisk till att flera länder i Europa ändrar sina reserekommendationer så frekvent, säger han i en intervju med DN.

Så sent som i dag meddelade Grekland att reglerna skärps för svenskar som vill in i landet. Och i går rekommenderade norska Folkhelseinstituttet att sex svenska regioner ska rödlistas.

Enligt Tegnell är det bättre att ha hållbara restriktioner under en längre tid än att ändra fram och tillbaka.

– Det blir komplicerat och förvirrande, säger han till DN.

2 tim
Per Engström under en pressträff. Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Polischef: Jag tror att 50-personsgränsen ses över

Per Engström, nationell chef för polisens hantering av coronakrisen, tror att regeringen kommer att se över maxgränsen på 50 personer vid offentliga evenemang, rapporterar Sveriges Radio.

– Det finns ju otaliga exempel på där man kan säga att det kanske inte passar in att ha 50 som begränsning, säger Engström.

Han menar att nuvarande gränsen slår konstigt och nämner bland annat inställda orienteringstävlingar som skulle kunna genomföras på ett annat sätt. Engström spår att det kommer att ske en gradvis förändring av maxantalet.

1 tim
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Helena Landstedt/TT / TT NYHETSBYRÅN
Dagens börs

Techjättarnas boom ger lyft åt svenska pensionsfonder

Den kraftiga börsuppgången för de amerikanska techjättarna gynnar också svenska pensionssparare, skriver SvD.

Flera svenska premiepensionsfonder har stora innehav i FAANG-bolagen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google) som varit de stora vinnarna i coronakrisen.

Bland fonderna som gynnats finns AP7 Såfa, det statliga förvalsalternativet, som bara i år stigit med 11 miljarder kronor, till 51 miljarder.

Apple är det enskilt största innehavet i Sjunde AP-fonden och värdet uppgår till 18,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 3,3 miljarder sedan årsskiftet, enligt SvD.

1 tim
Gabrielle Lurie / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Källor: Airbnb nära att ansöka om börsnotering

Airbnb är nära att lämna in ansökan om börsnotering till värdepappersmyndigheten SEC, uppger källor för Wall Street Journal. Tidningen erfar att hemuthyrningsjätten planerar att göra ansökan i hemlighet redan i augusti. Uppgifterna bekräftas av en källa till CNBC.

Bolaget skulle kunna finnas på börsen före nyår, erfar Wall Street Journal.

Storbankerna Morgan Stanley och Goldman Sachs uppges ha anlitats för noteringen.

Airbnb värderades nyligen till 18 miljarder dollar, ner från en tidigare värdering på 31 miljarder dollar, skriver tidningen.

2 tim
Tillverkning vid SKF och Sandvik. Arkivbilder. TT
undefined

Börsen stängde på högsta nivån under coronakrisen

Stockholmsbörsen steg på bred front på tisdagen och stängde på nya toppnivåer sedan coronakrisen lamslog marknaden. De ledande indexen stängde enligt följande:
• OMXSPI: +1,5%
• OMXS30: +2,1%
Förhoppningar om ytterligare stimulanser i USA gav bränsle till uppgången liksom statistik från Kina som visade på en inbromsning av nedgången i landets producentpriser, skriver Direkt.

OMXS30 stängde på 1 786 punkter och OMXSPI på 703 punkter. Det är de högsta stängningsnoteringarna för indexen sedan det stora coronaraset som startade i slutet av februari.

Bäst gick Stockholmsbörsens industrijättar. Autoliv, Alfa Laval, Sandvik och SKF noterade samtliga uppgångar på över 4,5 procent. I botten av storbolagslistan hamnade Swedish Match med en marginell nedgång under nollan.

Spelstudion Paradox rapporterade på morgonen ett rörelseresultat som ökade med närmare 30 procent samt ökade intäkter med 20 procent under det andra kvartalet. Aktien steg drygt 2 procent.

Storytel rapporterade också under morgonen och redovisade en ökad omsättning och minskad rörelseförlust. Antalet abonnenter ökade med 102 000 användare vilket överträffade målet. Storytel föll nära 9 procent.

Även diamantproducenten Lucara Diamond var ned, aktien backade 3 procent efter förlust i andra kvartalet.

First North-bolaget Northbaze rasade också nära 9 procent efter att bolaget dömts till böter på 600 000 kronor av Stockholmsbörsens disciplinnämnd för att inte ha följt reglerna för informationsgivning.

3 tim
Läs mer om Dagens börs
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Debatten om inkomstskillnader

”Att skatten är 50 procent över en viss inkomstnivå bidrar ytterst lite till utjämning”

Tobias Wikström skriver i en DI-ledare att höga skatter inte leder till ökad jämlikhet. Jämlikhetskommissionen som presenterades nyligen är han inte nöjd med, menar att förslagen är en återgång till vad han betecknar som gammal politik.

”Många tankegångar är kloka, och det är viktigt att jämlikhet bör handla mer om välfärdens tjänster, att det finns god tillgång på sjukvård och andra samhällsinsatser till alla. Därför är det synd att Jämlikhetskommissionen tycks tro att skatter är ett bra instrument för fördelningspolitik, när det är så uppenbart att de inte är det. Att skatten är 50 procent över en viss inkomstnivå bidrar ytterst lite till utjämning. Men påverkar negativt och allvarligt incitamenten till ekonomisk aktivitet”, skriver han.

1 tim
Illustrationsbild. Mark Humphrey / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Jämlikhetsutredning ”ger 1980-talets svar på 2020-talets svåra frågor”

Martin Tunström luftar i en ledartext i Barometern sin besvikelse över den jämlikhetskommission som presenterades nyligen. Han anser att den andas ”socialdemokratisk tankekedja”.

Han kritiserar flera av förslagen. Bland annat ett förslag om att kommunerna ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid – dyrt, anser han – och slutsatserna om problemen i bostadssektorn. Han undrar om det är moraliskt rätt att beskatta egna hem som utredarna vill: ”Borde inte fler familjer få möjlighet att förverkliga villadrömmen – också med tanke på den forskning som visar att ägandet av bostad också bidrar till ökat medborgarengagemang”, skriver han.

Han är också kritisk mot att utredningen förslår återinförande av arv- och gåvoskatten och att utreda en återinförd förmögenhetsskatt.

”Den utredning som skulle kunna ha initierat ett välkommet samtal om social rörlighet och livschanser framstår istället som en resa långt bak i tiden. Den ger 1980-talets svar på 2020-talets svåra frågor”, skriver han.

7 aug
Läs mer om Debatten om inkomstskillnader
Demonstrationer i Belarus på måndagen. Sergei Grits / TT NYHETSBYRÅN
Valet i Belarus

EU kritiserar valet i Belarus – hotar med sanktioner

Presidentvalet i Belarus var inte demokratiskt. Det skriver EU-kommissionen i ett uttalande samtidigt som man fördömer våldet mot demonstranterna de senaste dagarna.

Kommissionen kommer nu att utvärdera relationerna med Belarus och utesluter inte sanktioner mot landet.

”Utan framsteg när det gäller mänskliga rättigheter och principen om att alla är lika inför lagen, kommer EU:s och Belarus relation att försämras”, skriver man.

2 tim
undefined

Tichanovskaja i ny video: Jag var orolig för mina barn

Oron för sina barns säkerhet fick oppositionsledaren i Belarus, Svetlana Tichanovskaja, att fly landet för Litauen. Det säger hon i en ny video som publicerats på hennes privata Youtube-konto, enligt BBC.

Tidigare på tisdagen publicerades en video där Tichanovskaja, enligt uppgift efter påtryckningar från Aleksandr Lukasjenkos regim, bad sina anhängare att godta resultatet i valet – som kraftigt har ifrågasatts av omvärlden och observatörer.

I den nya videon säger hon att beslutet att lämna landet var hennes eget.

– Många kommer att förstå mig, många kommer att fördöma mig, många kommer att hata mig. Gud förbjude att någon av er ställs inför samma val som jag.

3 tim
Skärmdump från videon / Bild från valmötet Twitter/TT
undefined

Tichanovskaja avrådde från protester: ”Tror att videon spelades in under press”

I en video som publicerats av Belarus statliga nyhetsbyrå Belta uppmanade oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja sina anhängare att ”respektera lagen” och inte bege sig ut på gator och torg för att protestera, rapporterar AFP.

I videon sitter Tichanovskaja i en soffa framför ett fönster med fördragna persienner och förefaller läsa innantill, skriver nyhetsbyrån.

– Vi tror att den här videon spelades in under press från rättsväsendet, säger Tichanovskajas medarbetare Maria Kolesnikova.

Linas Linkevicius, utrikesminister i Litauen dit Tichanovskaja flytt, säger till Expressen att han utgår från att videon spelades in när hon var gripen i Belarus.

6 tim
Läs mer om Valet i Belarus
Norskt klassrum. Arkivbild. Heiko Junge/NTB scanpix/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – globalt

Norges klassrum fullsatta när skolorna öppnar igen

Norge kommer inte att införa några begränsningar för antalet elever per klass när skolorna öppnar igen nästa vecka, skriver TT. Däremot kommer elever och lärare uppmanas att ha begränsad kontakt.

Totalt 9 638 fall av covid-19 har bekräftats i Norge; endast 231 av dem är barn.

– Barn blir sällan sjuka av covid-19 och får milda symptom. Men även barn kan smitta andra när de blir sjuka, säger Line Vold, avdelningsdirektör på Folkhelseinstituttet.

2 tim
Turister och shoppare på Torggata i Oslo Lise Åserud / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Värre smittspridning i Oslo än i rödlistade svenska län

Antalet bekräftat smittade i Oslo har de senaste veckorna varit 22,49 per 100 000 invånare. Det betyder att staden ligger över den gräns på 20 smittade per 100 000 invånare som Norge använder för att bedöma om ett annat land eller utländskt område är säkert att resa till, skriver Verdens Gang.

Så sent som i går rekommenderade det norska folkhälsoinstitutet att sex svenska län bör rödlistas – bland annat Värmland med 20,2 smittade per 100 000 invånare.

– Mer covid-19 har upptäckts i Oslo än i röda länder och regioner i våra grannländer. När man ser bilder från Aker Brygge och Oslo där människor står nära varandra verkar det som om de gör narr av hela virusbekämpningen, säger Arnt Abrahamsen, borgmästare i norska Farsund, till Faedrelandsvennen.

Idag 10:09
Turister i Grekland. Thanassis Stavrakis / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Grekland skärper krav för svenskar – tvingas visa negativt test vid inresa

Grekland skärper kraven för turister från flera länder, däribland Sverige. Från 17 augusti kommer man att behöva visa upp ett negativt coronatest som inte är mer än 72 timmar gammalt för att få resa in i landet, rapporterar Reuters.

Förutom Sverige omfattas även Spanien, Tjeckien, Belgien och Nederländerna av de nya kraven.

I söndags rapporterade Grekland in 203 nya fall, den högsta dygnssiffran hittills. Totalt har 5 623 smittofall konstaterats i landet.

Idag 07:52
Läs mer om Coronavirusets spridning – globalt
Storsatsningen på elfordon

Här är elbilen som får räckvidd på över 80 mil

En elbil som kör 83 mil. Kan det vara möjligt? Nu kommer Lucid Motors i Kalifornien med en bil som ”håller i längden”, rapporterar flera medier. Bilen heter Lucid Air.

Lucid Air ska klara 0–100 km/tim på 2,5 sekunder, ha motorer kapabla att leverera upp till 1 000 hästkrafter och ett elsystem på 900 volt, vilket gör att det förmodligen går fort att ladda batterierna.

Enligt bolaget ska de första bilarna nå marknaden nästa år. Det går att förboka i Sverige. Vd:n Peter Rawlinson pekar på 100 000 dollar som riktmärke, skriver DI.

Premiären av Lucid Air är satt till 9 september i höst.

3 tim
Tomas Oneborg/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Nya elbilsvågen – modellerna som kommer 2021

Nästa år introduceras en mängd nya elbilar. Utbudet spås trefaldigas, skriver Allt om Elbil. Bakom modellerna står en mängd traditionella bilmärken. men även ett par nya.

 • Tyska BMW lanserar iVision Dynamic med en räckvidd på 480 kilometer. BMW lanserar även iNext.
 • I början av 2021 kommer Opels Mokka.
 • Dacia har målet att bygga Europas billigaste elbil med 200 km i räckvidd.
 • Lexus har presenterat sin första elbil som ska levereras i början av 2021. Elbilen har fått namnet Lexus UX 300e.
 • Renault planerar en uppföljare till Renault Zoe. Enligt Allt om Elbil lägger Renault mycket krut på hög räckvidd.
 • Skodas första ”familjeelbil” heter Enyaq.
 • Volkswagens har satsat på en en ”folk-elbil”, ID.3. Nu kommer den större ID.4.
 • Kinesiska Aiways SUV U6ion får en räckvidd på upp till 500 km.
 • Den kinesiska uppstickaren Byton bygger elbilen M-Byte.
4 maj
Elsparkcyklar Ørn E. Borgen / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ny svensk app kan stoppa felparkerade elsparkcyklar

Appen Felsparkerad, vars mål är att råda bot på problemet med felparkerade elsparkcyklar, finns nu i hela landet där elsparkcyklar finns, skriver GP.

Användare av appen kan ange var en felparkerad elsparkcykel finns och vilket företag den tillhör. Därefter skickas en anmälan till stadens trafikkontor och elsparkcykelbolagen.

När appen lanserades i Stockholm kom det in 10 000 rapporteringar på bara några dagar, vilket gjorde att stadens trafikkontor drunknade i mejlanmälningar, skrev Mitt i härom veckan.

Idag 11:51
Läs mer om Storsatsningen på elfordon
Vladimir Putin meddelade i dag att Ryssland har tagit fram och godkänt världens första vaccin mot coronaviruset. Alexei Nikolsky / TT NYHETSBYRÅN
Jakten på ett coronavaccin

Analyser: ”Kan avskräcka människor i hela världen”

I Ryssland handlar jakten på ett vaccin mot coronaviruset inte bara om att begränsa pandemin och att läkemedelsföretag kan göra stora vinster – det handlar även om nationell prestige, skriver SVT:s Rysslandskorrespondent Bert Sundström i en analys.

”Chefen för den ryska fond som finansierar utvecklingen av vaccinet, Kirill Dmitrijev, har kallat det hela för ett ’Sputnik-ögonblick’. Han syftar på att hela världen togs på sängen när Sovjet 1957 sköt upp en satellit i rymden.”

Men att godkänna ett otillräckligt testat vaccin innebär stora risker – inte bara för Ryssland utan för hela världen, skriver DN:s medicinreporter Amina Manzoor.

”Om vaccinet skulle visa sig ge allvarliga biverkningar kan det också avskräcka människor i hela världen från att vaccinera sig med ett annat vaccin, som visat sig vara effektivt och säkert i studier.”

BBC:s hälsokorrespondent Fergus Walsh skriver att president Putin är ivrig att skicka ett tydligt budskap om Rysslands förmåga. ”Men att bara vara först räcker inte”, tillägger han.

5 tim
Coronavaccin som ska testas på en frivillig i London. Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Ryssland: En miljard doser har beställts av 20 länder

Ryssland hävdar att 20 länder har förbeställt en miljard doser coronavaccin som Ryssland har producerat, skriver AFP. Vaccinet har landet döpt till ”Sputnik” efter den sovjetiska satelliten.

Enligt landet ska en industriell produktion av vaccinet starta i september. Testningen ska däremot gå in i fas tre på onsdag.

Tidigare i dag meddelade president Vladimir Putin att han låtit vaccinera sin dotter. Enligt presidenten har landet producerat det första coronavaccinet i världen.

Idag 10:47
Matti Sällberg till höger. Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Vaccinforskaren: Man vet inte vilka risker som finns

Ryssland hävdar att landet tagit fram världens första coronavaccin och att 20 länder förbeställt totalt en miljard doser. Men den snabba utvecklingen har väckt frågor om landet prioriterar prestige före vetenskap och säkerhet, skriver DN.

– Man har ingen aning om det fungerar eller vilka risker som finns, säger vaccinforskaren Matti Sällberg till tidningen.

Enligt Ali Mirazimi, vaccinforskare vid Karolinska institutet, har insynen i de ryska vaccinationsprogrammen varit begränsad vilket gör informationen svårbedömd, skriver SvD.

Idag 10:52
Läs mer om Jakten på ett coronavaccin

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska utbildningen

Skolverket: Undervisning på distans inte huvudregeln

Distansundervisning ska ske undantagsvis och inte vara huvudregeln. Det var budskapet från Skolverket på dagens pressträff om viruset. Distansundervisning ska ske om lärare eller elever tillhör riskgrupper, om läraren uppvisar symptom eller om man befarar trängsel i kollektivtrafiken.

Myndighetens generaldirektör Peter Fredriksson säger att den svenska skolan hanterade virussituationen bra under våren. Resultaten till och med förbättrades, tillade han.

– Dock vet vi en sak, och det är att det bästa är om lärare och elever möts i skolan. Bildning handlar inte bara om att lära sig fakta och färdigheter, utan om att utveckla värderingar, samspela med andra och förstå andra och sig själv, säger Fredriksson.

6 tim
Ebba Kock. Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Sveriges elevkårer: Otydliga besked från Skolverket

Dagens besked från Skolverket om skolstarten nästa vecka var otydlig. Det tycker Sveriges elevkårer, som organiserar gymnasieelever, rapporterar Sveriges Radio.

Ordförande Ebba Kock säger att flera kommuner inte har långsiktiga planer för höstens undervisning. Hon vill att det ska finnas en plan som gäller terminen ut.

– Så att det finns en tydlighet gentemot eleverna om hur länge deras schemaläggning till exempel kommer att sträcka sig, säger Ebba Kock.

Enligt Skolverket ska distansundervisning ske undantagsvis och inte vara huvudregeln.

3 tim
Illustrationsbild. TT
undefined

Lärosäten i Stockholm siktar på distansupplägg

Lärosätena i Stockholm vill minska trängseln och satsar därför stort på distansundervisning i höst, rapporterar SvD.

Hos Stockholms universitet kommer mer än 50 procent av undervisningen att ske på distans. Ett bidragande skäl till beslutet är att minska trycket på kollektivtrafiken.

– Vi vill inte ha för trångt i tunnelbanan. Vi och KTH (Kungliga tekniska högskolan) ligger trångt, säger Astri Muren, vicerektor vid universitetet.

Även Handelshögskolan, Kungliga tekniska högskolan och Karolinska institutet satsar på att blanda undervisning på plats med digitala lösningar.

Idag 11:09
Läs mer om Den svenska utbildningen