Brexit - förhandlingarna

Tullverket till företagen: Fyra konkreta tips vid hård Brexit

Tidsfristen för en mjuk Brexit håller på att rinna ut. Alla hoppas fortfarande på att en sån med tillhörande övergångsperiod är möjlig, men om det inte sker - då börjar nya tullbestämmelser att gälla över en natt.

Det är innebörden i ett brev som Tullverket och SCB skickat ut till cirka 5 000 svenska företag som gör affärer värda över 4,5 miljoner med Storbritannien.

I brevet ger Tullverket en rad tips om vilka regler som gäller för handel med länder utanför EU - vilket Storbritannien är på väg att bli.

Några av råden till företagen är att de snarast bör

  • Ansöka om ett så kallat EORI-nummer. Ett EORI-nummer är ett registreringsnummer som alla företag behöver om de ska bedriva handel med länder utanför EU. Ansökan görs via Tullverkets webbplats.
  • Ansöka om tillgång till Tullverkets webbtjänster, dvs de system från vilka mycket av tullhanteringen kan skötas.
  • Inhämta grundläggande kunskap om hur tullproceduren fungerar genom att ta del av det informationsmaterial som finns på bland annat Tullverkets webbplats.
  • Fundera över om det finns särskilda tillstånd att söka som skulle förenkla företagets framtida tullhantering.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer