L.O. Smith föll från toppen men reste sig, gång på gång. Han dog dock lika fattig som han föddes. Bilderna i artikeln från Karlshamns museum. Karlshamns museum.
Företagandet i historien

Tullkriget som sänkte brännvinskungen för 130 år sedan

Handelskrig och protektionistiska tullar är inget nytt i världshistorien. Det fick ”brännvinskungen” LO Smith, mannen på Absolut Vodkaflaskans sigill, erfara redan 1888. När Spanien införde konsumtionsskatt på all importerad sprit förlorade han 685 miljoner i dagens penningvärde. Fabriker lades ner och tusentals blev arbetslösa. Det blev början på slutet på ett hisnande livsöde som inbegriper allt – storpolitik, familjedrama, krig, kärleksaffärer, rikedom och ruinering. Centrum För Näringslivshistorias Pelle Berglund tar oss med på det svindlande äventyret.

Lars Olsson föddes den 12 oktober 1836 i Kiaby, en liten ort norr om Kristianstad. Fadern, Ola Persson, var en enkel bonde och modern, Lusse Pehrsdotter, en mycket omtyckt barnmorska i trakten. De levde ett fattigt liv men trots det lyckades fadern låna ihop tillräckligt med pengar för att köpa Sjöarpsgården utanför Karlshamn. Där skulle han satsa på att sälja brännvin och till en början såg allt ljust ut. Men år 1845 var konkursen ett faktum. En som bevakade sin inteckning i gården var kommunalpampen Carl Smith. Han såg till att få sina pengar och tog hand om lille Lars och satte honom i skola. Han hade tidigt insett att pojken var något speciellt och ville hjälpa honom.

Där låg folk och söp ihjäl sig i rännstenen.

Efter bara några år blev Lars längtan till huvudstaden alltför stor. När han sjutton år gammal steg iland på Skeppsbron förfärades han av vad han såg. Där låg folk och söp ihjäl sig i rännstenen. Kanske föddes hans enormt starka sociala patos redan här. Under de kommande åren tog han många olika jobb, men den viktigaste anställningen fick han hos den store skeppsmäklaren Wilhelm Flygaresson & Co. Här lärde han sig behärska sju språk.

Snabb framgång

År 1855 kom ett förbud mot husbehovsbränning som innebar att folk inte längre fick tillverka sin sprit själva. De som drabbades hårdast av beslutet var dock de kaptener som kom med råbrännvin i lasten – ofta efter väldigt långa seglatser.

På kajen hittade de inte vilka destillatörer som ville ha deras varor. Situationen blev kaotisk och man bad den unge Lars om hjälp eftersom många kände till honom på Skeppsbron. Mot hög provision tog han jobbet. Han frågade konsuln Smith i Karlshamn om han fick ta dennes efternamn och fick ja med vändande brev.

Karlshamns museum.

I februari 1859 startade Lars Olsson Smith företaget LO Smith & Co och året efter gifte han sig med Marie Louise Collin. Snart var han både miljonär och stolt far till fyra barn.

LO Smith trodde att det var finkeln i brännvinet som var roten till det onda. Under en resa till Paris kom han över en bok av den franske professorn Angel Marvaud. Dennes teori gick ut på att råbrännvinets orena beståndsdelar kunde skiljas bort via destillation på varm väg. Samtidigt fick Smith kännedom om att firman Savalle i samma stad uppfunnit apparater som kunde genomföra reningen. Smith satsade stort på detta. I april 1868 köpte han en fabrik på Reymersholme och redan året därpå registrerade han in märket som skulle bli så känt: Absolut Rent Brännvin. Samtidigt bildade han ett nytt bolag: Win- & Spirituosa AB.

År 1877 tog myndigheterna in anbud då man skulle dela ut ett femårigt tillstånd för någon aktör att tillverka sprit. När Smith försökte få de styrande i Stockholm att anta hans rena brännvin fick han dock nej och startade två brännvinskrig ute på Reymersholme och Fjäderholmarna. Där sålde han sitt brännvin och blev den store Brännvinskungen med alla. Men ledningen på Reymersholmsbolaget var inte nöjda med Smith. Man förberedde en kupp för att få bort honom. När han reste till Egypten kallade styrelsen plötsligt till en extra bolagsstämma. Han blev dock varnad, åkte hem och skällde ut alla. Han lät sig köpas ut för 1 200 000 kronor. Pengarna behövde Smith till att bygga världens största spritfabrik i Karlshamn.

Kämpade för arbetarna

LO Smith ansåg att det var arbetarna som hade gjort honom rik – därför ville han ge tillbaka något till dem. Den 10 november 1883 publicerade han ett öppet brev till Sveriges arbetare. Det var skrivet på gult papper och kallades därför ”Gula brevet”. I detta sociala projekt ingick att ångkök skulle startas, arbetarna skulle få en egen bank och allt skulle organiseras i Arbetarringar – en slags förlaga till fackföreningar. Det blev en sensation och togs emot med största intresse överallt, även i utlandet. Det var inte konstigt för Smith hade bekostat bilagor i tjugotusen exemplar i världens tidningar. Tusentals arbetare anslöt sig. Men som så många gånger tidigare klarade de inte av att solidariskt verka för varandra. Socialdemokraten August Palm kritiserade Smith starkt och motarbetade honom så ofta han kunde. Smiths dröm om en enad arbetarklass rann ut i sanden och han förlorade stora belopp.

LO Smiths intresse för den europeiska spritexportmarknaden hade väckts hos honom tidigt. Det hade kommit till hans kännedom att Tyskland exporterade mycket sprit till Spanien. Han insåg att de hämtade råspriten från ryssarna under villkor som möjliggjorde konkurrens. Smiths finansblick vaknade direkt. När fabriken i Karlshamn var klar i augusti  1884 stod över åttio gigantiska cisterner beredda att pumpa ut den begärliga drycken. Export startades i det nya bolaget Carlshamns Spritförädlings AB och Spanien var största målet.

Svenska regeringen hade till en början svårt att tyda detta. Var det en inhemsk skatt eller en tull?

Året efter blev han ledamot av riksdagens Första Kammare. Nu var han inte bara en av landets rikaste personer – han var också en man med verklig makt. Hans motståndare måste ha fått en chock. I kammaren satt plötsligt en företagare som ville betala tillbaka till arbetarna. Redan första dagen slutade allt i kaos. Smith anklagade riksdagsmännen för bankfiffel och när han la fram en motion om att frånta kungen makten att starta krig lämnade riksdagsmännen kammaren.

Många var de som väntade på rätt tillfälle att få  bort honom. Det kom i februari 1888 när ett telegram plötsligt damp ner på svenska UD. Det var den svensknorske ministern Anton Grip, stationerad i Madrid, som underrättade svenskarna om att Spanien tänkte införa en konsumtionsskatt på all importerad sprit.

Den svenska regeringen hade till en början svårt att tyda detta. Var det en inhemsk skatt eller en tull? Om det vore en tull skulle det strida mot de ingångna traktaten mellan länderna, men spanjorerna hävdade att det var en skatt och då berördes inte detta. Länderna hamnade i en rättslig tvist och utslaget kom på julafton samma år. Sverige förlorade vårt lands första internationella skiljedom. LO Smiths förluster blev svindlande 685 miljoner i dagens penningvärde. Hans fabrik lades ner, hans lager beslagstogs och tusentals svenska arbetare blev arbetslösa.

Konflikter med familjen

År 1890 plågades Smith svårt av njursten och bestämde sig för en operation i London. Han var övertygad om att han inte skulle överleva. Därför bad han sonen Otto komma med testamentet. Mötet på Hotel Metropol slutade i katastrof. Fadern skrev över sina tillgångar på familjen, men lämnade inte över makten i bolaget till sonen. Otto blev förtvivlad, rusade ut och ville ta livet av sig. LO Smith överlevde operationen, men när han kom hem till familjen och ville ha pengar för att kunna fortsätta leva det goda liv han hittills levt, vägrade de. Vad han inte visste var att Otto lyckats övertala modern att begära skilsmässa och behålla allt.

Motvilligt insåg han att det egentligen bara fanns ett enda tillfälle att tjäna en stor provision snabbt: Krig.

Det enda Smith hade kvar var bolaget LO Smith & Sohn som låg i Hamburg. Där tänkte han ut en ny plan hur han kunde bli rik igen. Motvilligt insåg han att det egentligen bara fanns ett enda tillfälle att tjäna en stor provison snabbt: Krig. Den förlorande parten tvingas ofta betala ett krigsskadestånd och låna av andra länder för att klara det. År 1894 förlorade Kina kriget mot Japan och dömdes betala ett högt belopp, vilket de inte kunde. Smith såg sin chans. Han höll sig framme och tjänade en betydande slant. Han var återigen ekonomiskt oberoende. Och han var säker på att silver skulle bli mer värt än guld i framtiden. Han tog en rejäl chansning och placerade allt på ett och samma ställe: vid Kimberleys silvergruvor i Sydafrika. Han anlade järnväg till kusten, anställde folk och skapade båtlinjer. Allt i lika stor stil som han alltid gjort. Planen gick ut på att forsla silvret till spanska staden Cadiz för att där genomföra handelsbyten mot allehanda varor.

L.O. Smith med andra hustrun Anna Viktoria, cirka 1912. Smiths dotter Mary motsatte sig bröllopet och bröt med fadern. Karlshamns museum.

Den 4 oktober 1899 gifte han om sig i Paris. Dottern Mary, som hade stått vid hans sida sedan skilsmässan, hade gift sig med en turkisk prins vid namn Jean Karadja. Prinsen var dock ingen ungdom. Han dog redan sju år efter bröllopet och hon fick uppfostra två barn själv. Mary och barnen, samt hennes husjungfru, Anna Viktoria, följde med Smith överallt på hans resor runtom i världen. Det gick som det gick. Han blev kär i husjungfrun och ville gifta sig med henne! Mary tyckte fadern gjorde skandal och lämnade honom. Hon skulle aldrig mer se sin far i livet. Veckan efter giftermålet bröt boerkriget ut och engelsmännen beslagtog alla Smiths gruvor. I ett enda slag blev han ruinerad, återvände till Sverige och började pressa gamla vänner på pengar.

Endast memoarerna kvar

Striden med familjen pågick under alla år. Ingen av parterna ville ge med sig, men när Spanien plötsligt gick med på att betala tillbaka något av hans gamla skadeståndskrav efter spritkraschen där – då ökade sonen Ottos oro. Han ville inte ha en nyrik far att bevaka igen. Några pengar från Spanien kom dock aldrig då landet mer eller mindre var bankrutt. Men Otto agerade direkt och övertalade modern att ingå en uppgörelse med fadern. Från 1904 skulle han få tusen kronor i månaden samt femtusen kronor varje jul. Till en början hölls löftet, men när pengarna uteblev ilsknade Smith till och beslöt sig för att visa allmänheten vilka rötägg till familj han hade: Allt skulle avslöjas i hans memoarer!

Jag har vanärats på min dödsbädd. Ljug inte för mig.

I maj 1913 flyttade paret Smith till Karlskrona i Blekinge där han hyrde en liten lägenhet. Nu var det inte några sjuttio betjänter och guldkronor i taket. Det var ärtsoppa och järnsäng som gällde. Dessutom väntade en sista strid: memoarerna kom i oktober. I Smiths ögon sa han sanningen – familjen tyckte att han hade blivit tokig. Otto stämde sin far för förtal och ärekränkning. LO Smith närvarade inte vid de kommande rättegångarna. Istället representerades han av den unge hovrättsnotarien, Povel Grönvall. Smith verkade inte vilja strida mer. Han hade förlorat livsgnistan helt. I början av december besökte Grönvall honom. Han ville pigga upp sin klient att läget såg ljust ut. Smith låg nedbäddad med hosta och tilltagande feber och han var mycket svag. Han svarade kort: ”Jag har vanärats på min dödsbädd. Ljug inte för mig.”

Den 9 december 1913 somnade han in. Dödsorsak var lunginflammation. Med anledning av dödsbudet flaggades det på halv stång på många håll. Tusentals arbetare följde kistans väg till Vämö kyrkogård. När ekipaget passerade förbi stod folk med böjda huvuden för att visa sin aktning.

LO Smith hatade och förbannade sin egen familj ända in i döden.

De hade inte glömt vad han hade gjort för dem. Smith var en man som hade arbetat sig upp från ingenting och lyckats. Det var beundransvärt. Flera organisationer hade skickat kransar. Vid begravningen var dock ingen från familjen närvarande. Inte ens en blomkrans fanns där från dem. Förklaringen var att han hade förbjudit dem att komma. LO Smith hatade och förbannade sin egen familj ända in i döden.

L.O. Smith dog av lunginflammation 1913. Tusentals människor visade sin aktning och följde kistan väg till kyrkogården. Karlshamns museum.

I den slutgiltiga bouppteckningen blev behållningen ett knappt plus på 3 416 kronor och några medaljer och ordnar, samt en låda med hans memoarer. Det var vad som återstod efter den man som i sin glans dagar var en av Sveriges absolut rikaste män.

Pelle Berglund

Fakta

Den här artikeln kommer från Centrum För Näringslivshistoria, som hjälper företag att spara sitt historiska material och göra det lätt åtkomligt. Många av berättelserna, som den här artikeln, hittar du även i tidningen Företagshistoria, som kommer fyra gånger om året, och på ämnessajten bizstories.se.

Toppnyheter

Sanna Marin. Vesa Moilanen / TT NYHETSBYRÅN
Den finska regeringskrisen

Marin: ”Nu behövs förutom ord också handling”

Direkt efter att Sanna Marin valts till de finska socialdemokraterna SDP:s statsministerkandidat och därmed i praktiken nästa statsminister uppmanade hon partikollegorna att blicka framåt.

– Vi har ett bra regeringsprogram. Nu behövs det förutom ord också handling, sa Marin enligt Hufvudstadsbladet.

Marin vann med endast tre rösters marginal före Antti Lindtman, som efter omröstningen meddelade att han trots förlusten sitter kvar som partiets gruppledare. Han sa också att han trodde att diskussionerna i samband med valet har gjort partiet gott.

3 tim
Sanna Marin. SDP.
undefined

Marin nära att bli världens yngsta statsminister

Sanna Marin har valts till statsministerkandidat för de finländska socialdemokraterna, SDP, uppger Ekot. Hon blir därmed med största sannolikhet landets nästa statsminister.

Marin, som var trafik- och kommunikationsminister i den förra regeringen, fick 32 av 61 röster i omröstningen, där hon ställdes mot partiets gruppledare i riksdagen Antti Lindtman.

Med sina 34 år skulle hon bli den yngsta statsministern i Finland genom tiderna och världens yngsta nu sittande statsminister.

Hennes företrädare Antti Rinne avgick förra veckan i kölvattnet av landets stora poststrejk.

4 tim
Finlands statsministerkandidater Antti Lindtman och Sanna Marin. SDP
undefined

Finland kan få sin nya regering redan på tisdag

Samtliga fem partier i den förra finska regeringen har sagt att de är redo att fortsätta att regera ihop under en ny statsminister från socialdemokratiska SDP, rapporterar Hufvudstadsbladet. Det innebär att landet kan få en ny regering redan på tisdag, mindre än en vecka efter att Antti Rinne tvingats avgå som statsminister.

Under söndagen kommer SPD att meddela vem som blir partiets nya statsministerkandidat. Valet står mellan trafik- och kommunikationsminister Sanna Marin och Antti Lindtman som leder partiets riksdagsgrupp.

Igår 20:51
Läs mer om Den finska regeringskrisen
Illustrationsbild. CHRISTINE OLSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN
Integrationens utmaningar

”Alla samordningsnummer borde makuleras”

Samordningsnummer är ett tillfälligt personnummer som ges till personer som inte är folkbokförda i Sverige. Av de 870 000 som finns bedömer polisen och Skatteverket att hälften av dem getts till personer som inte styrkt sin identitet. KD anser att samtliga samordningsnummer bör återkallas, såvida inte man kan visa korrekta id-handlingar. Det skriver Hans Eklind och Ingemar Kihlström på Expressen Debatt.

Svenska samordningsnummer går lätt att komma över för några tusenlappar och bidrar till upprätthållandet av dagens skuggsamhälle, menar debattörerna. KD anser också att samordningsnummer som utfärdas framöver ska tidsbegränsas.

4 tim
Magdalena Andersson. Karin Wesslen/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Finansministern varnades om systematiska fusket

Finansminister Magdalena Andersson (S) blev varnad för två år sedan av antibedrägeriexperten Anders Björkenheim om att kriminella utnyttjar systemet med tillfälliga personnummer, så kallade samordningsnummer. Det rapporterar SVT Nyheter Stockholm.

I samband med att de båda var gäster i TV4:s morgonstudio berättade han personligen för henne om 500 personer som var registrerade på en och samma adress. Finansministern ska enligt honom ha utbrustit ”herregud” – men sedan dess har inget hänt.

– Myndigheterna känner till det här sedan länge, men har valt att inte agera, säger Anders Björkenheim.

5 tim
Bild från Hässelby gård, förort till Stockholm. Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Hundratals registrerade på samma adress i Hässelby

Flera hundra personer är registrerade på en och samma adress i ett flerfamiljshus i Hässelby i västra Stockholm, skriver SVT Stockholm.

Många av personerna på adressen har så kallade samordningsnummer – alltså tillfälliga personnummer – som bland annat ger en väg in i socialförsäkringssystemet. Systemet utnyttjas av kriminella som i många fall inte ens befinner sig i landet. Problemet är inte unikt för huset i Hässelby, utan återfinns på andra adresser i Stockholm och i fler svenska storstäder.

Kristdemokraterna kräver nu en lagändring kring samordningsnumren. Riksdagsledamoten Mikael Oscarsson säger att det i dagsläget är en ”fin miljö i Sverige för organiserad brottslighet att verka i”.

Idag 07:23
Läs mer om Integrationens utmaningar
Vladimir Putin. Mikhail Klimentyev / TT NYHETSBYRÅN
Konflikten i Ukraina

Expert: Putin vill forma villkoren för en lösning

När Rysslands Vladimir Putin och Ukrainas Volodymyr Zelenskyj för första gången möts i Paris under måndagen är det två mycket olika presidenter som träffas för att diskutera konflikten mellan länderna. Det säger Rysslandsexperten Mark Galeotti till AFP.

Putin är en slipad veteran medan Zelenskyj är en tidigare komiker och skådespelare och en nykomling på den världspolitiska scenen.

– Vi vet vad vi får med Putin, medan vi hittills har sett ett flertal olika sidor av Zelenskyj. Det går inte säkert att säga vilken av dem vi kommer att se, säger Galeotti.

Konstantin Kalatjev, direktör vid Moskvabaserade forskningsinstitutet PIR, utesluter inte att samtalen faktiskt kommer att leda till konkreta resultat. Han menar att Putin inte har något intresse av att konflikten förvärras.

– Samtidigt vill han att varje lösning ska formas efter hans villkor.

2 tim
Tusentals människor demonstrerade i Kiev. VALENTYN OGIRENKO / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kravet på presidenten: Gå inte med på Putins villkor

Tusentals människor demonstrerade i dag i den ukrainska huvudstaden Kiev i samband med att landets president Volodymyr Zelenskyj i morgon ska träffa Rysslands Vladimir Putin i Paris, skriver Reuters.

Demonstranternas budskap är att Zelenskyj ska våga ställa krav på Putin och inte gå med på vilka fredsvillkor som helst.

– Vi är här för att vi inte är nöjda med fred till vilket pris som helst, fred till priset av kapitulation, säger Inna Sovsun, parlamentariker för oppositionspartiet Golos.

3 tim
Läs mer om Konflikten i Ukraina
Stefan Löfven (S). Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Löfven om väljarraset: En mätning som gäller – valet

Stödet för Socialdemokraterna är enligt SCB:s mätning rekordlågt – 26,3 procent. Häromdagen visade också Expressen/Sifos mätning att Stefan Löfven rasat sex procentenheter i förtroende bland väljarna. Trots detta vill statsministern inte medge några misslyckanden, skriver TT.

Löfven menar att de flesta väljare som lämnat S enligt SCB:s mätning tillhör gruppen ”vet ej”.

– De flesta av dem går till soffan, och det är klart, de väljarna vill vi ha tillbaka, säger han.

Samtidigt understryker han att det egentligen bara finns en enda mätning som gäller: valet om tre år.

4 dec
Statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist. Arkivbild från 2017. Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Hultqvist tipsar Löfven: ”Hantera klassamhället”

Socialdemokraterna måste ta tag i klasskillnaderna för att komma till rätta med de vikande opinionssiffrorna. Det menar försvarsminister Peter Hultqvist (S) som ger råd till sin partiledare i en intervju med Aftonbladet. Privatiseringar och avregleringar måste dras tillbaka menar han. Samtidigt måste klassklyftorna minska.

– Det har över tid blivit för mycket av nyliberala idéer som har fått genomslag i samhällsstrukturen, säger Hultqvist till tidningen och menar att S måste göra tydligt vad som är deras partipolitik.

3 dec
Läs mer om Socialdemokraternas framtid

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Ulf Kristersson/Hédi Fried. TT
M:s samtal med SD

Kristersson om kritiken: Landskapet har förändrats

Förintelseöverlevaren Hédi Fried är besviken på det som hon upplever som ett brutet löfte från Ulf Kristersson (M) om att aldrig ha något samröre med SD. Stefan Löfven (S) har sedan kallat detta ”bottenlöst omoraliskt”.

I ett inlägg på Facebook försvarar sig M-ledaren med att det politiska landskapet förändrats sedan han träffade Hédi Fried inför valet 2018.

”Inför valet 2018 var jag tydlig med att vi ville bilda en Alliansregering efter valet. Och att den inte skulle samarbeta med Sverigedemokraterna”, skriver han.

Riksdagens åtta partier har olika ideologier, men det är rimligt att kunna diskutera och göra upp i sakfrågor, tycker M-ledaren. ”Sak, inte person eller parti, bör vara vägledande”, skriver han.

3 tim
Hédi Fried och Stefan Löfven. TT
undefined

Löfven om Ulf Kristersson: ”Så bottenlöst omoraliskt”

Statsminister Stefan Löfven kommenterar nu det löfte som Förintelseöverlevaren Hédi Fried upplevde att M-ledaren Ulf Kristersson gav henne inför valet förra året, som handlade om att inte ha samröre med Sverigedemokraterna.

”Att se Förintelseöverlevande i ögonen och lova något sådant och sedan fullständigt strunta i sitt löfte är så bottenlöst omoraliskt att jag saknar ord. Historiens dom kommer bli hård”, skriver Löfven på Facebook.

Tidigare i veckan så möttes Kristersson och SD:s partiledare Jimmie Åkesson för ett första möte.

Idag 11:39
Läs mer om M:s samtal med SD