L.O. Smith föll från toppen men reste sig, gång på gång. Han dog dock lika fattig som han föddes. Bilderna i artikeln från Karlshamns museum. Karlshamns museum.
Företagandet i historien

Tullkriget som sänkte brännvinskungen för 130 år sedan

Handelskrig och protektionistiska tullar är inget nytt i världshistorien. Det fick ”brännvinskungen” LO Smith, mannen på Absolut Vodkaflaskans sigill, erfara redan 1888. När Spanien införde konsumtionsskatt på all importerad sprit förlorade han 685 miljoner i dagens penningvärde. Fabriker lades ner och tusentals blev arbetslösa. Det blev början på slutet på ett hisnande livsöde som inbegriper allt – storpolitik, familjedrama, krig, kärleksaffärer, rikedom och ruinering. Centrum För Näringslivshistorias Pelle Berglund tar oss med på det svindlande äventyret.

Lars Olsson föddes den 12 oktober 1836 i Kiaby, en liten ort norr om Kristianstad. Fadern, Ola Persson, var en enkel bonde och modern, Lusse Pehrsdotter, en mycket omtyckt barnmorska i trakten. De levde ett fattigt liv men trots det lyckades fadern låna ihop tillräckligt med pengar för att köpa Sjöarpsgården utanför Karlshamn. Där skulle han satsa på att sälja brännvin och till en början såg allt ljust ut. Men år 1845 var konkursen ett faktum. En som bevakade sin inteckning i gården var kommunalpampen Carl Smith. Han såg till att få sina pengar och tog hand om lille Lars och satte honom i skola. Han hade tidigt insett att pojken var något speciellt och ville hjälpa honom.

Där låg folk och söp ihjäl sig i rännstenen.

Efter bara några år blev Lars längtan till huvudstaden alltför stor. När han sjutton år gammal steg iland på Skeppsbron förfärades han av vad han såg. Där låg folk och söp ihjäl sig i rännstenen. Kanske föddes hans enormt starka sociala patos redan här. Under de kommande åren tog han många olika jobb, men den viktigaste anställningen fick han hos den store skeppsmäklaren Wilhelm Flygaresson & Co. Här lärde han sig behärska sju språk.

Snabb framgång

År 1855 kom ett förbud mot husbehovsbränning som innebar att folk inte längre fick tillverka sin sprit själva. De som drabbades hårdast av beslutet var dock de kaptener som kom med råbrännvin i lasten – ofta efter väldigt långa seglatser.

På kajen hittade de inte vilka destillatörer som ville ha deras varor. Situationen blev kaotisk och man bad den unge Lars om hjälp eftersom många kände till honom på Skeppsbron. Mot hög provision tog han jobbet. Han frågade konsuln Smith i Karlshamn om han fick ta dennes efternamn och fick ja med vändande brev.

Karlshamns museum.

I februari 1859 startade Lars Olsson Smith företaget LO Smith & Co och året efter gifte han sig med Marie Louise Collin. Snart var han både miljonär och stolt far till fyra barn.

LO Smith trodde att det var finkeln i brännvinet som var roten till det onda. Under en resa till Paris kom han över en bok av den franske professorn Angel Marvaud. Dennes teori gick ut på att råbrännvinets orena beståndsdelar kunde skiljas bort via destillation på varm väg. Samtidigt fick Smith kännedom om att firman Savalle i samma stad uppfunnit apparater som kunde genomföra reningen. Smith satsade stort på detta. I april 1868 köpte han en fabrik på Reymersholme och redan året därpå registrerade han in märket som skulle bli så känt: Absolut Rent Brännvin. Samtidigt bildade han ett nytt bolag: Win- & Spirituosa AB.

År 1877 tog myndigheterna in anbud då man skulle dela ut ett femårigt tillstånd för någon aktör att tillverka sprit. När Smith försökte få de styrande i Stockholm att anta hans rena brännvin fick han dock nej och startade två brännvinskrig ute på Reymersholme och Fjäderholmarna. Där sålde han sitt brännvin och blev den store Brännvinskungen med alla. Men ledningen på Reymersholmsbolaget var inte nöjda med Smith. Man förberedde en kupp för att få bort honom. När han reste till Egypten kallade styrelsen plötsligt till en extra bolagsstämma. Han blev dock varnad, åkte hem och skällde ut alla. Han lät sig köpas ut för 1 200 000 kronor. Pengarna behövde Smith till att bygga världens största spritfabrik i Karlshamn.

Kämpade för arbetarna

LO Smith ansåg att det var arbetarna som hade gjort honom rik – därför ville han ge tillbaka något till dem. Den 10 november 1883 publicerade han ett öppet brev till Sveriges arbetare. Det var skrivet på gult papper och kallades därför ”Gula brevet”. I detta sociala projekt ingick att ångkök skulle startas, arbetarna skulle få en egen bank och allt skulle organiseras i Arbetarringar – en slags förlaga till fackföreningar. Det blev en sensation och togs emot med största intresse överallt, även i utlandet. Det var inte konstigt för Smith hade bekostat bilagor i tjugotusen exemplar i världens tidningar. Tusentals arbetare anslöt sig. Men som så många gånger tidigare klarade de inte av att solidariskt verka för varandra. Socialdemokraten August Palm kritiserade Smith starkt och motarbetade honom så ofta han kunde. Smiths dröm om en enad arbetarklass rann ut i sanden och han förlorade stora belopp.

LO Smiths intresse för den europeiska spritexportmarknaden hade väckts hos honom tidigt. Det hade kommit till hans kännedom att Tyskland exporterade mycket sprit till Spanien. Han insåg att de hämtade råspriten från ryssarna under villkor som möjliggjorde konkurrens. Smiths finansblick vaknade direkt. När fabriken i Karlshamn var klar i augusti  1884 stod över åttio gigantiska cisterner beredda att pumpa ut den begärliga drycken. Export startades i det nya bolaget Carlshamns Spritförädlings AB och Spanien var största målet.

Svenska regeringen hade till en början svårt att tyda detta. Var det en inhemsk skatt eller en tull?

Året efter blev han ledamot av riksdagens Första Kammare. Nu var han inte bara en av landets rikaste personer – han var också en man med verklig makt. Hans motståndare måste ha fått en chock. I kammaren satt plötsligt en företagare som ville betala tillbaka till arbetarna. Redan första dagen slutade allt i kaos. Smith anklagade riksdagsmännen för bankfiffel och när han la fram en motion om att frånta kungen makten att starta krig lämnade riksdagsmännen kammaren.

Många var de som väntade på rätt tillfälle att få  bort honom. Det kom i februari 1888 när ett telegram plötsligt damp ner på svenska UD. Det var den svensknorske ministern Anton Grip, stationerad i Madrid, som underrättade svenskarna om att Spanien tänkte införa en konsumtionsskatt på all importerad sprit.

Den svenska regeringen hade till en början svårt att tyda detta. Var det en inhemsk skatt eller en tull? Om det vore en tull skulle det strida mot de ingångna traktaten mellan länderna, men spanjorerna hävdade att det var en skatt och då berördes inte detta. Länderna hamnade i en rättslig tvist och utslaget kom på julafton samma år. Sverige förlorade vårt lands första internationella skiljedom. LO Smiths förluster blev svindlande 685 miljoner i dagens penningvärde. Hans fabrik lades ner, hans lager beslagstogs och tusentals svenska arbetare blev arbetslösa.

Konflikter med familjen

År 1890 plågades Smith svårt av njursten och bestämde sig för en operation i London. Han var övertygad om att han inte skulle överleva. Därför bad han sonen Otto komma med testamentet. Mötet på Hotel Metropol slutade i katastrof. Fadern skrev över sina tillgångar på familjen, men lämnade inte över makten i bolaget till sonen. Otto blev förtvivlad, rusade ut och ville ta livet av sig. LO Smith överlevde operationen, men när han kom hem till familjen och ville ha pengar för att kunna fortsätta leva det goda liv han hittills levt, vägrade de. Vad han inte visste var att Otto lyckats övertala modern att begära skilsmässa och behålla allt.

Motvilligt insåg han att det egentligen bara fanns ett enda tillfälle att tjäna en stor provision snabbt: Krig.

Det enda Smith hade kvar var bolaget LO Smith & Sohn som låg i Hamburg. Där tänkte han ut en ny plan hur han kunde bli rik igen. Motvilligt insåg han att det egentligen bara fanns ett enda tillfälle att tjäna en stor provison snabbt: Krig. Den förlorande parten tvingas ofta betala ett krigsskadestånd och låna av andra länder för att klara det. År 1894 förlorade Kina kriget mot Japan och dömdes betala ett högt belopp, vilket de inte kunde. Smith såg sin chans. Han höll sig framme och tjänade en betydande slant. Han var återigen ekonomiskt oberoende. Och han var säker på att silver skulle bli mer värt än guld i framtiden. Han tog en rejäl chansning och placerade allt på ett och samma ställe: vid Kimberleys silvergruvor i Sydafrika. Han anlade järnväg till kusten, anställde folk och skapade båtlinjer. Allt i lika stor stil som han alltid gjort. Planen gick ut på att forsla silvret till spanska staden Cadiz för att där genomföra handelsbyten mot allehanda varor.

L.O. Smith med andra hustrun Anna Viktoria, cirka 1912. Smiths dotter Mary motsatte sig bröllopet och bröt med fadern. Karlshamns museum.

Den 4 oktober 1899 gifte han om sig i Paris. Dottern Mary, som hade stått vid hans sida sedan skilsmässan, hade gift sig med en turkisk prins vid namn Jean Karadja. Prinsen var dock ingen ungdom. Han dog redan sju år efter bröllopet och hon fick uppfostra två barn själv. Mary och barnen, samt hennes husjungfru, Anna Viktoria, följde med Smith överallt på hans resor runtom i världen. Det gick som det gick. Han blev kär i husjungfrun och ville gifta sig med henne! Mary tyckte fadern gjorde skandal och lämnade honom. Hon skulle aldrig mer se sin far i livet. Veckan efter giftermålet bröt boerkriget ut och engelsmännen beslagtog alla Smiths gruvor. I ett enda slag blev han ruinerad, återvände till Sverige och började pressa gamla vänner på pengar.

Endast memoarerna kvar

Striden med familjen pågick under alla år. Ingen av parterna ville ge med sig, men när Spanien plötsligt gick med på att betala tillbaka något av hans gamla skadeståndskrav efter spritkraschen där – då ökade sonen Ottos oro. Han ville inte ha en nyrik far att bevaka igen. Några pengar från Spanien kom dock aldrig då landet mer eller mindre var bankrutt. Men Otto agerade direkt och övertalade modern att ingå en uppgörelse med fadern. Från 1904 skulle han få tusen kronor i månaden samt femtusen kronor varje jul. Till en början hölls löftet, men när pengarna uteblev ilsknade Smith till och beslöt sig för att visa allmänheten vilka rötägg till familj han hade: Allt skulle avslöjas i hans memoarer!

Jag har vanärats på min dödsbädd. Ljug inte för mig.

I maj 1913 flyttade paret Smith till Karlskrona i Blekinge där han hyrde en liten lägenhet. Nu var det inte några sjuttio betjänter och guldkronor i taket. Det var ärtsoppa och järnsäng som gällde. Dessutom väntade en sista strid: memoarerna kom i oktober. I Smiths ögon sa han sanningen – familjen tyckte att han hade blivit tokig. Otto stämde sin far för förtal och ärekränkning. LO Smith närvarade inte vid de kommande rättegångarna. Istället representerades han av den unge hovrättsnotarien, Povel Grönvall. Smith verkade inte vilja strida mer. Han hade förlorat livsgnistan helt. I början av december besökte Grönvall honom. Han ville pigga upp sin klient att läget såg ljust ut. Smith låg nedbäddad med hosta och tilltagande feber och han var mycket svag. Han svarade kort: ”Jag har vanärats på min dödsbädd. Ljug inte för mig.”

Den 9 december 1913 somnade han in. Dödsorsak var lunginflammation. Med anledning av dödsbudet flaggades det på halv stång på många håll. Tusentals arbetare följde kistans väg till Vämö kyrkogård. När ekipaget passerade förbi stod folk med böjda huvuden för att visa sin aktning.

LO Smith hatade och förbannade sin egen familj ända in i döden.

De hade inte glömt vad han hade gjort för dem. Smith var en man som hade arbetat sig upp från ingenting och lyckats. Det var beundransvärt. Flera organisationer hade skickat kransar. Vid begravningen var dock ingen från familjen närvarande. Inte ens en blomkrans fanns där från dem. Förklaringen var att han hade förbjudit dem att komma. LO Smith hatade och förbannade sin egen familj ända in i döden.

L.O. Smith dog av lunginflammation 1913. Tusentals människor visade sin aktning och följde kistan väg till kyrkogården. Karlshamns museum.

I den slutgiltiga bouppteckningen blev behållningen ett knappt plus på 3 416 kronor och några medaljer och ordnar, samt en låda med hans memoarer. Det var vad som återstod efter den man som i sin glans dagar var en av Sveriges absolut rikaste män.

Pelle Berglund

Fakta

Den här artikeln kommer från Centrum För Näringslivshistoria, som hjälper företag att spara sitt historiska material och göra det lätt åtkomligt. Många av berättelserna, som den här artikeln, hittar du även i tidningen Företagshistoria, som kommer fyra gånger om året, och på ämnessajten bizstories.se.

Toppnyheter

Eva Nordmark (S). Naina Helén Jåma/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Arbetslösheten oroar ministern: ”Allvarligt läge”

Enligt Arbetsförmedlingens senaste veckorapport står närmare en halv miljon svenskar utan jobb, vilket innebär att arbetslöshet uppgår till 9,2 procent.

– Det är ett väldigt allvarligt läge. Det är den största krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) till DI.

Hon är också bekymrad över att långtidsarbetslösheten fortsätter att växa.

Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa i minst 27 veckor) uppgick till 92 000 under andra kvartalet 2020, enligt färska siffror från SCB.

Igår 19:39
Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Sveriges historiska BNP-fall blev en världsnyhet

Den svenska BNP-siffran för det andra kvartalet har fått stor uppmärksamhet i internationella affärsmedier under onsdagen.

Amerikanska CNBC noterar att BNP-fallet på 8,6 procent var det värsta i Sverige under modern tid, men betonar att rasen var ännu större i många andra europeiska länder. Även Financial Times och Reuters rubriker handlar om att den svenska ekonomin krympte mindre än eurozonens under pandemins värsta period.

Nyhetsbyråerna AFP och Bloomberg konstaterar samtidigt att Sverige inte lyckades undkomma pandemins ekonomiska förödelse, trots Europas ”mjukaste” virusstrategi utan några nedstängningar.

5 aug
TT
undefined

SCB: Aktiviteten i svensk ekonomi vände upp

Aktiviteten i svensk ekonomi vände upp i juni och ökade med 2,4 procent ifrån maj, visar SCB:s aktivitetsindikator. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det efter fyra månader av nedgång med det djupaste fallet mellan mars och april på 7,2 procent. Jämfört med fjolårets junimånad minskade aktiviteten med 6,5 procent.

Hushållens svaga konsumtion pekas ut som den drivande faktorn till den minskade aktiviteten på årsbasis.

– Det kraftiga fallet i hushållskonsumtionen sticker ut i juni liksom de två föregående månaderna jämfört med samma månader 2019, säger Mattias Kain Wyatt, statistiker på SCB, i pressmeddelandet.

6 aug
Läs mer om Den svenska konjunkturen
Kockar som förbereder mat.  Lisa Arfwidson/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
De svenska krispaketen

Småföretagarna: Sänk arbetsgivaravgiften igen

För små företag har utformningen av regeringens coronastöd varit som att luta sig mot ett duschdraperi. Det skriver Mattias Andersson från Småföretagarnas Riksförbund på SvD Debatt.

Det som gett bäst effekt för småföretagarna är de sänkta arbetsgivaravgifterna som avslutades sista juni, menar han.

”När regeringens semesterlunk snart övergår till budgetförhandlingar föreslår därför Småföretagarnas Riksförbund att en förlängning av sänkt arbetsgivaravgift resten av året omedelbart aviseras”, skriver Mattias Andersson.

Igår 21:01
Amanda Lind/Karin Pettersson. TT
undefined

”Antingen är Lind för svag eller så bryr sig inte S”

Kritiken mot kulturminister Amanda Lind växer sig starkare på landets kultursidor. Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson påpekar att det är en vecka sedan Lind sa att hon tryckt på regeringen för att understryka att det är viktigt att ge kulturbranschen bättre förutsättningar. Men några nya besked har inte kommit.

”Det går inte att tolka på annat sätt än att miljöpartisten Lind antingen är för svag för sitt uppdrag eller att Socialdemokraterna struntar i frågan”, skriver Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson.

DN:s Johan Hilton uppmärksammar tidningens egen sammanställning av hur mycket pengar som branschen har förlorat under krisen. Inom kort kommer både det offentliga och privata kulturutbudet minska dramatiskt, skriver han.

”Ingrip i handlingen, Amanda Lind”.

Igår 14:38
Jakob Forssmed/Ebba Busch Thor. Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

KD vill att stödåtgärderna för företagen förlängs

Kristdemokraterna vill se en förlängning av några av de stödåtgärder för företag som regeringen infört under coronapandemin, skriver TT. En av stödåtgärderna är en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna, vilken upphörde den 30 juni.

– Regeringen måste ge besked om att förlänga sänkningen av arbetsgivaravgiften till särskilt utsatta branscher, säger partiets ekonomiskpolitiske talesperson Jakob Forssmed till TT.

KD tycker också att det särskilda omsättningsstödet bör förlängas.

Igår 10:09
Läs mer om De svenska krispaketen
Sjukvårdspersonal på iva.  Staffan Löwstedt/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Coronavirusets spridning – Sverige

Sveriges dödstal minskar: ”Skett en tidsförskjutning”

Det var en markant överdödlighet under det första halvåret i år. Nu har det vänt och det råder snarare en underdödlighet, enligt siffror från SCB, skriver Göteborgs-Posten. En hypotes är att det har skett en tidsförskjutning, menar Tomas Johansson som är befolkningsstatistiker.

– De som normalt skulle ha dött senare under året har gjort det tidigare som en följd av pandemin, säger han.

Under årets första sex månader dog 4 000 fler personer än under samma period de senaste åren. I början av juli började dödsfallen hamna på en normal nivå och från månadsskiftet juni/juli till och med början av augusti har 366 färre dött än ett vanligt år.

Igår 17:34
HENRIK MONTGOMERY / TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Calmfors: Dags att ompröva coronastrategin för att stoppa nästa våg

När den ekonomiska aktiviteten kommer i gång igen lär smittspridningen öka även i Sverige. Det skriver Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, och Göran K Hansson, leg läkare och professor i kardiovaskulär forskning, på DN debatt. Därför föreslår de en rad restriktioner, bland annat rekommendationer om munskydd i offentliga miljöer, återkommande testning i riskmiljöer och statligt investeringsstöd för coronaanpassning av arbetsplatser, skolor och kommunikationer.

”Den vägledande principen för smittbekämpningen under hösten bör vara att tidigt sätta in sådana åtgärder som har en rimlig sannolikhet att vara effektiva samtidigt som de inte är alltför ekonomiskt kostsamma”, skriver debattörerna.

Igår 20:51
Anders Tegnell. Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Tegnell om ändrade regler i Europa: Är förvirrande

Statsepidemiolog Anders Tegnell är kritisk till att flera länder i Europa ändrar sina reserekommendationer så frekvent, säger han i en intervju med DN.

Så sent som i dag meddelade Grekland att reglerna skärps för svenskar som vill in i landet. Och i går rekommenderade norska Folkhelseinstituttet att sex svenska regioner ska rödlistas.

Enligt Tegnell är det bättre att ha hållbara restriktioner under en längre tid än att ändra fram och tillbaka.

– Det blir komplicerat och förvirrande, säger han till DN.

Igår 17:27
Läs mer om Coronavirusets spridning – Sverige
Kamala Harris. Arkivbild. Brynn Anderson / TT NYHETSBYRÅN
Amerikanska valet 2020

Kamala Harris blir Bidens vicepresidentkandidat

Kamala Harris blir Joe Bidens vicepresidentkandidat. Beskedet kommer efter månader av förhandsspekulationer.

”Joe Biden kan ena det amerikanska folket eftersom han har ägnat hela sitt liv åt att kämpa för oss. Och som president kommer han att bygga ett USA som lever upp till våra ideal”, skrev Harris på sitt instagramkonto efter att hennes namn avslöjades.

Den 55-åriga Harris är senator från Kalifornien. Hon deltog i Demokraternas primärval i vintras men hoppade av på ett tidigt stadium.

”Det är en stor ära för mig att välja Kamala Harris – en orädd kämpe för den lilla människan och en av landets bästa politiker – som min vicepresident”, skrev Biden på Twitter.

Igår 20:18
Läs mer om Amerikanska valet 2020

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer
Trump och Kinas ledare Xi Jinping. Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN
Handelskonflikten Kina-USA

Trumps rådgivare: Avtalet med Kina hotas inte

Handelsavtalet med Kina flyter på som vanligt och hotas inte av den ökade spänningen mellan Washington och Peking efter att Donald Trump bannlyst de kinesiska apparna Tiktok och Wechat. Det hävdade Vita husets ekonomiske rådgivare Larry Kudlow på tisdagen, skriver Reuters.

– Om det är något område vi engagerar oss i så är det handel, sa han till reportrar vid Vita huset.

Han sa också att Kina köper de varor de skrivit under på i fas ett-avtalet. I helgen skrev Reuters att Kina ligger efter i sina utlovade köp av amerikanska varor.

På lördag ska USA:s handelsrepresentant Bob Lighthizer och Kinas vice premiärminister Liu He hålla videomöte för att se över handelsavtalet.

Igår 19:29
Amerikanskt stridsflyg utanför Hongkongs kust. Arkivbild. PHILIPPE LOPEZ / AFP
undefined

Forskare om USA och Kina: Upptrappning ökar risk

Det pågår en tydlig militär upptrappning både från USA och Kina som ökar risken för incidenter av misstag. Det säger Sofia Ledberg, forskare på Försvarshögskolan, till Expressen.

– Både USA och Kina har ökat sina militära aktiviteter i området kring Sydkinesiska havet, säger hon till tidningen.

Enligt en kinesisk tankesmedja ska USA ha gjort 50 flygningar över Sydkinesiska havet under de tre första veckorna i juli, skriver Expressen.

Asienexperten Michael Auslin vid Stanford-universitetet i USA säger att det har inträffat ”kollisioner, hot och förvärrade relationer”.

– Varken Peking eller Washington väljer krig, men jag är mycket orolig för att de kan snubbla, säger han till South China Morning Post.

5 aug
Zhao Lijian Andy Wong / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Kinas vedergällning: Inför sanktioner mot amerikaner

Kina inför sanktioner mot elva amerikaner, bland andra de republikanska senatorerna Marco Rubio och Ted Cruz, säger Zhao Lijian, talesperson för det kinesiska utrikesdepartementet, enligt Bloomberg.

– Kina har beslutat att införa sanktioner mot individer som betett sig illa i Hongkong-relaterade frågor, säger Zhao Lijian.

Åtgärden är en vedergällning för att USA i sin tur infört sanktioner mot Hongkongs ledare Carrie Lam och tio andra politiker och tjänstemän i Hongkong och Kina.

10 aug
Läs mer om Handelskonflikten Kina-USA
Gustaf Göthberg när han var  i Minsk och bild från demonstrationerna.  Privat/TT
Valet i Belarus

Svensk politiker greps i Minsk – filmade vallokal

Göteborgspolitikern Gustaf Göthberg (M) greps när han filmade utanför en vallokal i Belarus under söndagen, rapporterar SVT.

– Jag ägnade mig åt "störande av allmän ordning" påstod polismannen, säger Göthberg, som släpptes några timmar senare.

Han hade rest till Belarus för att stötta vänner som är en del av oppositionen i landet. Nu är Göthberg tillbaka i Sverige men oroas över våldsamheterna i Belarus som han tror kommer att bli blodiga om inte EU markerar.

Han skriver på Twitter att han själv sett hur en polisbil medvetet körde på en kvinna under demonstrationerna mot regimen efter presidentvalet.

Igår 19:36
undefined

Tichanovskaja i ny video: Jag var orolig för mina barn

Oron för sina barns säkerhet fick oppositionsledaren i Belarus, Svetlana Tichanovskaja, att fly landet för Litauen. Det säger hon i en ny video som publicerats på hennes privata Youtube-konto, enligt BBC.

Tidigare på tisdagen publicerades en video där Tichanovskaja, enligt uppgift efter påtryckningar från Aleksandr Lukasjenkos regim, bad sina anhängare att godta resultatet i valet – som kraftigt har ifrågasatts av omvärlden och observatörer.

I den nya videon säger hon att beslutet att lämna landet var hennes eget.

– Många kommer att förstå mig, många kommer att fördöma mig, många kommer att hata mig. Gud förbjude att någon av er ställs inför samma val som jag.

Igår 15:40
Demonstrationer i Belarus på måndagen. Sergei Grits / TT NYHETSBYRÅN
undefined

EU kritiserar valet i Belarus – hotar med sanktioner

Presidentvalet i Belarus var inte demokratiskt. Det skriver EU-kommissionen i ett uttalande samtidigt som man fördömer våldet mot demonstranterna de senaste dagarna.

Kommissionen kommer nu att utvärdera relationerna med Belarus och utesluter inte sanktioner mot landet.

”Utan framsteg när det gäller mänskliga rättigheter och principen om att alla är lika inför lagen, kommer EU:s och Belarus relation att försämras”, skriver man.

Igår 17:31
Läs mer om Valet i Belarus