TT
Den svenska kronan

Toppekonomens nya attack mot Ingves: ”Blivit absurt”

Stefan Ingves vägrar släppa fixeringen vid inflationsmålet. Samtidigt är kronan i fritt fall, skulderna rusar och svenska företag reas ut. Nu ryter ekonomen Anders Rune ifrån. ”Att Ingves hävdar att det är någon annans fel hela tiden imponerar inte”, säger han.

Kronan är i fritt fall och många har ställt Riksbanken mot väggen. Men Stefan Ingves slår ifrån sig och menar att det inte är Riksbankens ansvar att rädda kronan. ”Riksbanken kan inte, och ska inte, stabilisera både inflationen och växelkursen. Man måste välja, och med ett inflationsmål är det ofrånkomligt att växelkursen rör sig”, skrev han nyligen på DN Debatt.

Men Anders Rune, tidigare chefekonom på Teknikföretagen, som under många år har följt Riksbankens arbete på nära håll, menar att Stefan Ingves gör en tillrättalagd beskrivning.

– Riksbankspolitiken och särskilt deras prognoser har legat fel under de senaste åren, säger han.

”Då spelade kronkursen roll, men nu passar det inte”

Han menar att Stefan Ingves försvarstal har stora luckor och att Riksbankschefen väljer att argumentera för det som just nu passar hans syften. Tidigare har ju Riksbanken gång på gång motiverat sin penningpolitik med tanke på kronans utveckling och att den inte ska stärkas för snabbt, konstaterar han.

– Då spelade kronkursen roll, men nu passar det inte, säger Anders Rune.

Nyligen medgav ändå vice Riksbankschefen Henry Ohlsson i en Dagens Industri-intervju att kronraset överraskat honom, inte minst med tanke på den ekonomiska bedömning som Riksbanken gjort. Ett av få exempel på självkritik från riksbanksledningen, menar Anders Rune. Henry Ohlsson står fast vid att räntan ska höjas i höst.

”Inflationsmålet inte i lagen”

Enligt Anders Rune gör Stefan Ingves ”whatever it takes” för att nå inflationsmålet på två procent medan andra problem i ekonomin ignoreras, och han får medhåll av Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna. Hon säger i en intervju med fPlus att Riksbanken har ett stabiliseringsmål enligt lag och att de ska bidra till den allmänna ekonomiska utvecklingen. Men att ha ett inflationsmål på två procent har de själva valt. ”Det är ju inte i lagen”, sa hon i fPlus-intervjun.

Men nu råder ett läge med ökad internationell konkurrens, globalisering och digitalisering i kombination med en ökande skuldsättning, påpekar hon. ”Då kan målet snarast få en destabiliserande effekt på ekonomin, säger hon.

”Blivit absurt”

Anders Rune håller med om att det numera råder helt andra förutsättningar än de som Riksbankens ledning tycks utgå ifrån.

– Med tiden har det blivit absurt att de hållit så hårt i målet. Vi är många ekonomer som pekat på att Riksbanken har begränsade möjligheter att påverka inflationen. De kan ju inte styra över förändringar i omvärlden, som att jobb i Kina blivit billigare, ECB:s eller Feds beslut som ju inneburit att inflationen i omvärlden är låg, säger han.

Men Stefan Ingves och Riksbanken har med hänsyn till ekonomins storlek tagit i mer än alla andra länder och sprutat pengar genom att köpa statsobligationer i en omfattning som gör att de idag ligger på hälften av alla utestående statsobligationer, en helt extrem situation, konstaterar Anders Rune.

– Som sagt, Ingves har hotat med whatever it takes, för inflationsmålet. Men resultatet vad gäller att få upp inflationen är ett stort misslyckande. Det är bara att titta bakåt, säger han.

Någon annans fel hela tiden – imponerar inte

Jakten på målet andas desperation snarare än någonting annat, anser han. Och trovärdigheten för centralbanken har kraftigt försämrats de senaste åren. Och det är inte konstigt, enligt Anders Rune.

– De har helt glömt bort att vara framåtblickande, gjort upprepade felaktiga prognoser om räntebanan och drar kortsiktiga slutsatser om vad som påverkat inflationen. De kan relatera sin politik till senast kända inflation en månad tillbaka, när det enda seriösa vore att se vad åtgärderna kan förväntas få för effekt på lite sikt.

– Riksbanken har missförstått effekterna av sin egen låg- och minusräntepolitik, och dess effekter på kronan. Att de därtill försöker hävda att det är någon annans fel hela tiden, imponerar inte, säger han.

Rea på svenska företag

Han radar upp risker med den svaga kronan. Dels så påverkas intresset för internationella investerare att hålla svenska kronor negativt. Det gäller även för våra stora exportföretag. Det Stefan Ingves inte heller säger är att deras penningpolitik urholkar värdet av svenska tillgångar, enligt Anders Rune som menar att det är ytterligare ett exempel på selektivt val av fakta.

– Det innebär ju att det är rea på svenska företag. Och när pengar är för billiga ökar dessutom risken för felaktiga investeringar, det räcker med att nämna bostadspriserna, säger han.

Vädjat till parterna – ”så klart i egenintresse”

Dessutom är han kritisk mot att Riksbanken vid flera tillfällen har lagt sig i lönebildningen, och den vägen försökt få upp inflationen. Men Sverige är ett exportberoende land som konkurrerar på den internationella marknaden, vilket är avgörande för lönebildningen.

– De har gått ut och sagt att lönerna måste öka kraftigt om inflationsmålet ska nås, vilket de så klart gjort i egenintresse. De har alltså vädjat till parterna, vilket så klart inte är deras roll. Det har inte heller varit ett bra erbjudande. Se till att få löneökningar, så ser vi till att er köpkraft försämras, säger han.

Minusränta, svag krona och ”gratispengar” i ekonomin har gjort att bostäder har dragit iväg och hushållens skulder skjutit i höjden. Resultatet är långsiktiga och svåra problem, menar Anders Rune.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer