TT
EU-valet 2019

Tobés attack mot SD: ”Det är hål i huvudet-politik”

Tomas Tobé är Moderaternas toppkandidat i EU-valet. I en fPlus-intervju gör han klart att Sverige och EU behöver minskad invandring, men SD:s lösning på problemet delar han inte.

Idag presenterade Moderaternas Tomas Tobé sitt valmanifest. Det handlar mycket om ett stärkt Europol, ett europeiskt samarbete för att motverka stöldligor och en kontrollerad invandringspolitik. Han förespråkar en europeisk polisstyrka.

Han vill också stärka arbetet mot terrorn, bland genom att försvåra finansiering, ha en spärrlista för så kallade hatpredikanter och förbjuda att länder säljer europeiska pass.

– Vi ligger efter när det gäller terrorbekämpning i Sverige, säger han.

Moderaterna gör också i sin valplattform upp med idén om att det ska vara möjligt att tvinga medlemsländer att ta emot flyktingar. Samtidigt ska de länder som säger nej till flyktingar inte få bidrag, berättar Tobé för fPlus.

– Jag menar att vi behöver en lägre invandring till Sverige, vi har alldeles för stora segregationsproblem att ta hand om. Men med mer europeiskt samarbete så kan det bli fler länder som är med och tar ansvar. Har vi koll på vilka som får komma in Europa så är det också de med asyl som får rätt att vara i Europa. Vi har väldigt många människor i Europa som saknar asylskäl och det leder till skuggsamhällen och det är i grunden inte bra.

Moderaternas restriktiva linje i invandrarfrågan är inte en flirt med SD. Det är Tomas Tobé väldigt tydlig med. SD står även fortsättningsvis för en EU-kritisk linje som han inte delar.

– SD vågar inte längre gå till val på att vi ska lämna EU, det är väl i grunden bra. Däremot vill de förstöra samarbetet inifrån. Det tycker jag är bekymmersamt. Jag tror att vi behöver mer av frihandel och avregleringar. Få mer europeiskt samarbete för företagande och kring invandringspolitiken. Där har SD röstat mot att vi ska stärka EU:s yttre gräns. Det är ”hål i huvudet”-politik. Vill man få ordning på invandringen borde man få koll på den yttre gränsen till att börja med, säger han.

Så SD för en dålig invandringspolitik?

– På europeisk nivå har jag svårt att få ihop SD:s politik. Jag tror att det grundar sig i att de inte vill vara medlemmar och det är därför som de röstar mycket mot de här förslagen på europeisk nivå. Men det blir inte en genomtänkt politik.

För många av partierna har EU-valet blivit en batalj om hur populismen ska bemötas. Tobé säger att han inte tror att européer i gemen är populister och mot demokrati. Populismens framväxt beror istället i huvudsak på att Europas medborgare är missnöjda med sakfrågor som till exempel invandringen.  

– Fler politiker borde ställa sig frågan om varför populismen växer istället för att bara säga att man är mot populism. Att både höger- och vänsterpopulism växer är oroväckande eftersom det i grunden kan hota det europeiska samarbetet.Jag tror att det handlar om att politiker inte har hanterat invandrarfrågan. Att svenskar känner för lite framtidstro. Då gäller det att rikta in sig på det, och visa hur vi ska lösa samhällsproblem. Det behöver ju inte vara fel på dem som röstar, utan de politiker som företräder dem.

Moderaterna har svingat åt alla håll i valrörelsen, KD som har gjort ”lagom mycket EU” till sin slogan är möjligtvis undantaget. Tobé säger att han håller med KD om att Bryssel inte ska ha mer makt över svensk arbetsmarknad och välfärd även om han pekar på skillnader.

Vilka är egentligen era huvudmotståndare?

– Moderaterna har samarbetsproblem som huvudmotståndare, inte partier. Men jag kommer att åka ut på en debatturné med Alice Bah Kuhnke i Miljöpartiet eftersom jag anser att Socialdemokraterna är fullkomligt ointressant i det här valet. I alla centrala frågor som invandring, kriminalitet och klimatet så får man inga tydliga besked från dem. Det får man från MP, men det är fel besked.

Ytterligare en omdebatterad fråga i valrörelsen är EU-avgiften för medlemsländerna. Liberalerna, som gör en poäng av att säga ja till Europa i alla lägen, förespråkar en höjd avgift ifall britterna lämnar samarbetet.

– Jag tycker inte att det finns något borgerligt i att driva på för EU-skatter och att vi ska höja EU-avgiften med ytterligare 15 miljarder kronor, när vi redan idag är den största nettobetalaren. Det är en naiv politik som inte är försiktig med svenska folkets skattepengar. Det förvånar mig, säger han.

När Tomas Tobé jämför med tidigare valrörelser finns ett visst mått av självrannsakan. Moderaterna har historiskt haft svårt att hävda sig i valen till EU-parlamentet. Han menar att det beror på att man tidigare – i bästa Carl Bildt-anda – har betonat EU som ett fredsprojekt och inte ägnat sig åt sakfrågor, inte minst invandrarfrågan.

– Vi måste vara tydliga med vad vi vill ha mer europeiska samarbete kring och vad vi vill göra. Och samtidigt vara väldigt tydliga med de områden där vi inte tycker vi ska lämna ifrån oss mer makt.

– Om man inte hanterar problem så får man ännu större problem senare. Ta Sverige som ett exempel – Sverige hanterade inte invandrarfrågan på väldigt många år, det skapade möjlighet för ett populistiskt parti att växa sig väldigt stort. Det hade varit bättre om S och M hade tagit tag i invandrarfrågan tidigare.

Är det inte dags att sparka igång en ny euro-kampanj?

– Nej, svenska folket har tydligt gjort klart detta i en folkomröstning. Och vad jag har sett har inte stödet vad gäller euron förändrats väldigt mycket. Jag ser inget behov av det.

Däremot anser Tomas Tobé att det är viktigt att driva på för en väl fungerande inre marknad, inte minst vill han avreglera tjänstesektorn. Ytterligare åtgärder som gynnar företag är färre regler, till exempel menar Tomas Tobé att det är möjligt att reformera GDPR genom att skapa en majoritet för det i EU-parlamentet. Övergripande har han lovat att skrota 1 000 regler.

– Genom att sätta upp ett sådant mål på EU-nivå ska man arbeta konsekvent med frågan. Jag har förankrat det i EPP (den partigrupp Moderaterna tillhör i parlamentet, red anm). En konkret sak man skulle göra är att ta bort alla tullar på två procent.

Går det att genomföra?

– Absolut, det finns ett brett stöd i EPP-gruppen. Och får den gruppen ett starkt stöd så ökar chanserna att vi kan göra det bättre för företag.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer