TT
EU-valet 2019

Tjänstemännen: Valsedelsystemet måste moderniseras

Valsedelssystemet måste moderniseras för att stärka förtroendet hos väljarna och minska miljöbelastningen, skriver tjänstemän från 10 valnämnder i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Tjänstemännen lyfter 7 aspekter i det befintliga valsystemet som de anser behöver adresseras.

Det handlar bland annat om att de nya reglerna med krav på avskärming av valsedelställen inte gör att valhemligheten skyddas samt att Sverige borde titta på hur andra länder löst valsedelsfrågan i termer av pappersmängden.

”Valadministrationen tryckte vid senaste valet 673 miljoner valsedlar. Systemet bygger på att väljarna ska ta flera valsedlar, egentligen en av varje som finns i valsedelstället.

Det vore bättre att se över systemet och därmed trycka färre valsedlar och samtidigt skydda valhemligheten”, skriver debattörerna.

Toppnyheter

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer