Illustrationsbild av ett bilköp. Leo Sellén / TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska ekonomin

Tillväxten halverad 2019 – bilköp höll uppe BNP

Den svenska BNP-tillväxten för det fjärde kvartalet blev 0,2 procent – i linje med analytikernas förväntningar.

”Hushållens konsumtion av transporter, särskilt bilar, bidrog till uppgången”, skriver SCB, som konstaterar att minskad export höll nere en större uppgång.

På helåret nästan halverades tillväxten under 2019 jämfört med föregående år. Helårstillväxten förra året var 1,2 procent, att jämföra med 2,3 procent 2018.

Tidigare (27 februari)

Toppnyheter

Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
undefined

Exportindustrin lånar febrilt för att överleva

Svensk Exportkredit, SEK, ökar nyutlåningen i skuggan av en mörk prognos om det exportberoende näringslivet, skriver DI.

Enligt Exportbaromoetern räknar sex av tio företag med en minskad orderingång närmaste året. Samtidigt planerar tre av tio att minska sin personalstyrka kommande halvår.

”Det ser riktigt illa ut, givet att 1,5 miljoner människor jobbar i exportsektorn. Slår prognoserna in får det stora konsekvenser för svensk tillväxt. Risken finns dessutom att utfallet blir ännu värre än prognoserna med tanke på att ekonomin utvecklas sämre än väntat”, säger Catharina Henriksson,  ansvarig för Exportkreditbarometern på SEK.

Under första kvartalet ökade nyutlåningen med 20 miljarder kronor, från 13,3 miljarder under under samma period i fjol, till rekordsumman 33,3 miljarder kronor i år.

Den största delen av nyutlåningen handlar om rörelsefinansiering så att bolagetn kan stärka sin likviditetsberedskap.

20 maj
Läs mer om Svenska exporten

Välj organisation

Få nyheter från den organisation du väljer