Bevaka
Vinster i välfärden

jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den digitala vården

Forskare: Nätläkare har blivit en symbolfråga

Nätläkare har kommit att bli en symbolfråga som i grunden handlar om spänningar mellan privat och offentlig sjukvård. Men samtidigt som nätläkare ofta kritiseras i debatten ökar antalet digitala patientmöten kraftigt. Det skriver Mårten Blix, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, på DI Debatt.

Många upplever det som besvärligt att besöka en vårdcentral, inte minst äldre eller andra som har svårt att gå, eller för boende i glesbygd. Då underlättar digitala vårdbesök, och dessutom undviks risken att bli smittad av andra sjuka patienter.

Digitala vårdmöten kostar skattebetalarna ungefär en tredjedel mindre än ett fysiskt vårdbesök. Men samtidigt är oron för ökade kostnader i sjukvården befogad, påpekar han. Ny teknik ger oftast ökad effektivitet men också högre utgifter. ”Det troliga är att utfallet beror på hur systemet är utformat”, skriver Mårten Blix.

”Fokus borde flyttas från nätläkarnas vara eller inte vara till frågan om vårdens finansiering som är både otydlig och komplex. Tekniken underlättar utförandet men skapar samtidigt en hävstång som förvärrar sedan länge florerande spänningar mellan privat och offentlig vård och mellan olika regioner.”

Ryckiga och okloka åtgärder kring nätläkare kan dämpa viljan till fortsatta privata investeringar och innovationer inom hela hälso- och sjukvården, skriver han och konstaterar att det dessutom sker när de behövs som mest – när befolkningen åldras och rekryteringsproblemen inom välfärden växer.

17 feb
Anders Holmström/TT / TT NYHETSBYRÅN
Valet - analyser

”Idén om löntagarfonder är inte död”

Det är 35 år sedan den första demonstrationen mot löntagarfonderna genomfördes i oktober 1983. De togs bort av Bildt-regeringen 1991 men idén om löntagarfonderna är långt ifrån död, menar PM Nilsson i en ledare i Dagens Industri och flera andra tidskrifter påminner om att socialismen och marknadsfientliga tankar fortfarande lever.

De senaste årens debatt om vinster i välfärden påminner mycket om hur argumenten om löntagarfonder lät från vänstern och LO. Begreppet ”övervinster” hörs igen, skriver PM Nilsson och avslutar sin ledare med:

”Propositionen röstades ner av Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Denna antisocialistiska majoritet funderar C och L nu på att lämna, till förmån för ett historiskt försvagat S och ett starkare V.”

Mikaela Hellman beskriver i en krönika på Timbros hemsida hur situationen ser ut i Storbritannien. Labour störtar längre vänsterut i allt högre hastighet och lanserade nyligen ett förslag som låter bekant för den svenska publiken.

Förslaget går ut på att företag med över 250 anställda gradvis ska överföra ägandet upp till 10 procent till de anställda som också ska få del av vinsten. Mikaela Hellman kallar förslaget för ”löntagarfonder light”.

Vänstern firar framgångar också i Frankrike och Sverige. Riskerna med ett socialdemokratiskt parti i kris och en stark vänsterfalang med en marknadsfientlig politik ska inte underskattas, menar Mikaela Hellman och skriver:

”Svenska frihetsvänner kan behöva ta en titt på britterna och påminna sig om att socialismen, trots allt, inte är död.”

18 okt 2018