Bevaka
Vattenbrist

Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Elpriserna

Därför blev 2018 ett rekordår för elpriset

Elpriset 2018 blev det högsta sedan 2011 och prisuppgången kommer fortsätta under 2019, skriver Peter Höök, på Energinyheter.se. Han förklarar hur 2018 blev ett rekordår för elpriset.

Huvudorsaken till prisökningen var den kraftiga uppgången i råvarupriser internationellt förra året. Råvarupriserna kommer även spela roll för hur elpriset kommer utveckla sig under 2019.

Det råder en viss vattenbrist i vattenmagasinen i Sverige. Mängden snö i fjällen är det som ska ge oss vattenkraft till våren och sommaren men nu är nivåerna där långt under normala. Det innebär att marknaden saknar volym på tillgångssidan och därmed prisar de nordiska priserna nära de europeiska.

De europeiska kraftpriserna präglas kraftigt av uppgången i råvarupriser. Kol- och koldioxidpriset, som är de viktigaste drivkrafterna gällande de europeiska kraftpriserna, har korrigerats ner men ligger fortfarande på relativt höga nivåer. Oljepriset har korrigerats ner avsevärt och liknande rörelser syns i gaspriset. Så länge de hydrologiska situationen uppvisar ett underskott så kommer Norden påverkas av att de europeiska kraftpriserna fortsatt ligger på höga nivåer.

På grund av svag valuta har både svenskar och norrmän upplevt avsevärt höga systempriser i lokal valuta under 2018. För norrmän som betalar sina elfakturor i norska kronor kan 2019 komma att bli det dyraste året på kraftmarknaden någonsin.

11 jan 2019