Bevaka
Västlänken

 Axel Josefson (M). Foto: Jesper Orrbeck Photography
Nya styret i Göteborg

M om spelet bakom”oheliga” Göteborgsalliansen

Förra veckan annonserade Allianspartierna i Göteborg att det blir maktskifte i staden och att Alliansen tar över efter 24 år av socialdemokratiskt styre. Det var dock inte det enda beskedet. Alliansen meddelade också att den skulle inleda ett så kallat valtekniskt samarbete med det röd-grön-rosa blocket, det vill säga Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ.

Axel Josefson (M), som föreslås bli nästa ordförande för kommunstyrelsen, berättar för fPlus hur samarbetet kom till. Startskottet gick när Socialdemokraterna separerades från resten av vänsterblocket.

– Det rödgröna samarbetet föll isär och ett nytt block bildades. Sett till storlek är det nya vänsterblocket det näst största, säger Axel Josefson.

En ”ohelig allians” kallade den nuvarande kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) samarbetet. Men Axel Josefson försvarar beslutet.

– Att S uttalar sig som det gör visar bara att de är desperata på grund av den försämrade situationen de har fått. Vi har hittat nya allianser och gjort det bästa av situationen, säger han.

Axel Josefson påpekar att Alliansens samarbete med de röd-grön-rosa är en ”valteknisk överenskommelse” och inte en politisk. Syftet är att garantera att Alliansbudgeten går igenom och säkra ordförandeposter i nämnder och bolag. Vänsterpartierna får andre vice ordförandeposter i gengäld. Axel Josefson säger att Alliansväljare inte behöver oroa sig för att vänstern ska påverka politiken.

– De som har röstat på Alliansen kan vara nöjda eftersom vi får igenom en intakt budget samt tar plats i nämnderna.

Alliansen hade dock kunnat initiera ett samarbete med andra partier. Det lokala uppstickarpartiet Demokraterna, som startades av bland andra en före detta moderat och som blev valets näst största parti efter S, hade kunnat vara en passande partner hävdar vissa kritiker. Varför blev det då inget samarbete med Demokraterna?

– Vi sökte upp Demokraterna. De var vårt förstahandsval men de valde att avbryta samtalen på grund av frågan om Västlänken, säger Axel Josefson.

Västlänken, infrastruktursatsningen gällande en underjordisk järnvägstunnel, var en av valets stora lokala frågor. Demokraterna, som grundades så sent som 2017, gick till val på att stoppa bygget av Västlänken, vilket gav partiet 14 mandat i kommunen.

Alla Göteborgs partier förutom två, Demokraterna och Sverigedemokraterna, är för bygget av Västlänken. De flesta av invånarna i Göteborg som har en åsikt i frågan är däremot emot det. Axel Josefson förklarar varför Moderaterna, trots detta, vill fortsätta med bygget.

– Vi vet att det är en vattendelande fråga och att vi kämpar emot opinionen. Men det är en komplex fråga. Hade det varit lätt att byta åsikt hade nog alla gjort det.

För Axel Josefson är Västlänken en trovärdighetsfråga.

– Om staten går in och finansierar projektet och vi lägger ner det så minskar incitamenten för staten att hjälpa till vid andra projekt senare.

– Vi behöver dessa infrastruktursatsningar eftersom Göteborg och kranskommunerna har en kraftig tillväxt i dagsläget. Dessutom vill vissa ta bort en station och andra vill ta bort en annan. Det är omöjligt att samla en politisk majoritet bland alla de alternativ som finns, säger Axel Josefson.

Och på tal om alternativ. Demokraterna gick till val på att stoppa Västlänken, men nyligen skrev partiledaren Martin Wannholt i en debattartikel i Göteborgs-Posten att partiet kan tänka sig att gå med på att vissa delar byggs. Bygget av de två stationerna Haga och Korsvägen bör pausas och en utredning tillsättas för att ta reda på hur bygget kan genomföras utan att lamslå staden, enligt Demokraterna.

Debattartikeln visar att Martin Wannholt nu för en mildare linje än den som partiet drev under valrörelsen. Syftet är att föra samtal med Socialdemokraterna. Axel Josefson är dock inte rädd för att Demokraterna ska presentera en gemensam budget med S, en budget som i så fall skulle få större stöd än Alliansens.

– Det nya kompromissförlaget åtgärdar inte problemen. Tar man bort stationerna i Haga och Korsvägen skulle det halvera kapaciteten eftersom tågen skulle behöva vända om vid centralen. Tar man bara bort Haga-stationen skulle projektet kosta mer eftersom det skulle behövas en ny detaljplan samtidigt som vi får en station mindre. Detta vet Socialdemokraterna.

– Jag har svårt att tänka mig att S skulle bryta det Västsvenska paketet på grund av några presidieposter.

Det är inte bara ett samarbete mellan D och S som skulle riskera att omkullkasta en Alliansbudget. Vänsterpartiets Daniel Bernmar har uppmanat S att rösta på den röd-grön-rosa budgeten. Det oroar dock inte Axel Josefson.

– Jag tror inte att S tar deras uppmaning på allvar. De ligger långt ifrån varandra politiskt. Det finns en anledning till varför de inte har skrivit en gemensam budget.

Vad vill då Alliansen med sin budget? Vilka sakfrågor kommer ni att driva?

– Vi kommer att jobba med utanförskapet, med bostäder och med att skapa trygghet och arbete. Vi vill satsa på stadsutveckling – och få med oss alla i dessa frågor, säger Axel Josefson.

13 nov 2018