Bevaka
Välfärd

TT
ledarsvepet

”Regeringen behöver pressas i fråga om regional rättvisa”

Det senaste året har präglats av en miljödebatt med olika läger, dock verkar alla relativt eniga om att klimatfrågan är betydelsefull. En undersökning från Ipsos inför EU-valet visar att miljö rankas högst hos svenskarna.

Sydsvenskans ledarsida menar att EU är en lämplig aktör för att hantera klimatfrågor. Inför EU-valet har förslaget om en gemensam koldioxidskatt diskuterats, där Liberalerna är de främsta förespråkarna. Förslaget har dock väckt en rädsla om att beskattningsrätten ska spridas till andra områden, ”men klimatet är ingen dussinfråga. Utan en ödesfråga. Och en koldioxidskatt kan gå till de enskilda länderna, inte in i EU-kassan” skriver Sydsvenskans ledarsida.

Även i Sverige har frågan om miljöskatter väckts, inte minst genom ett uppror mot höga bensinpriser. Reidar Carlsson på Norrtelje tidnings ledarsida förutspår att en gemensam koldioxidskatt skulle ge upphov till fler bensinuppror av nationell karaktär. Politikerna måste därför vara lyhörda mot den opinion som finns och förstå att alla inte kommer ha råd att köpa en elbil, som Per Bolund nämnde som en lösning i söndagens Agenda. På samma sätt slår den gemensamma koldioxidskatten fel menar Carlsson, ”en gemensam EU-skatt skulle flytta besluten ännu längre bort från dem det berör och skapa ännu större klyftor mellan makthavare och medborgare”.

Matilda Molander på Vestmanlands Läns Tidning pekar på bränslesnåla motorer och högre krav från EU som förklaringsfaktorer till att bränslepriset snarare har minskat de senaste 50 åren. Istället för att sträva mot att sänka priserna på bränsle, borde fokus ligga på att förbättra förutsättningarna på landsbygden. ”Landsbygdens utmaningar måste tas på allvar och diskuteras. Bensinpriset svider i plånboken, men skymmer sikten för de viktiga frågorna” skriver Molander.  

Mathias Persson på Smålandspostens ledarsida menar å sin sida att bränslekostnader är centrala för de som lever på landsbygden. ”På många håll i Sverige är det omöjligt att få livssituationen att gå ihop utan bil – det handlar om grundläggande saker som att ta sig till arbetet och handla mat i livsmedelsbutiken på platser där ingen god kollektivtrafik finns att tillgå”.

Joakim Broman på Dalarnas Tidnings ledarsida skriver att man inte kan räkna med lösningar som underlättar bilåkande ”ens på landsbygden” med en regering där MP ”sitter i förarsätet” när det gäller miljöskatter.

På så sätt är bensinupproret en bra sak, menar han. ”Regeringen behöver pressas i fråga om regional rättvisa”.

18 maj
Företagande i praktiken

Fyra av tio företagare har inte planerat för döden

41 av procent av företagarna har inte tänkt igenom vad de vill ska ske med verksamheten om de skulle avlida, skriver Länsförsäkringar i ett pressmeddelande och hänvisar till en egen undersökning.

Av de företagare som planerat efter döden väljer hälften en livförsäkring. Det näst vanligaste är att ha skrivit testamente (29 procent) eller kompanjons- eller aktieägaravtal (27 procent).

– Många företagare tänker nog inte eller vill inte tänka på att en sådan här sak kan ske. Både familjen och företaget är mycket utsatt om företagaren skulle avlida, säger AnnaCarin Eriksson, tjänstepensionsexpert på Länsförsäkringar, i pressmeddelandet.

Hos företagare 62 år och äldre är det vanligare att ha tänkt på vad som ska hända vid ett dödsfall. Kvinnor har oftare skrivit kompanjons- eller aktieägaravtal (37 procent jämfört med män 24 procent) och likaså är detta vanligare i företag med fyra eller fler anställda (44 procent).

Länsförsäkringar har satt samman några tips till företagare:

  • Ordna livförsäkring för familjen för att skapa ekonomiskt trygghet.
  • Är ni fler delägare så skriv aktieägaravtal och teckna livförsäkring så kompanjonen har ekonomisk möjlighet att lösa ut familjen eller den som ärvt aktierna.
  • Se till att ha hembudsklausul i bolagsordningen.
  • Se över bolagsstrukturen i samråd med din revisor.
  • Skriv testamente om du vill styra vem som ärver företaget.
  • Tänk till hur företaget ska hanteras vid eventuell bodelning/skilsmässa, kanske ska företaget skrivas som enskild egendom.
  • Ta hjälp av en rådgivare, då många inte hinner eller tycker det är svårt.
13 maj