Bevaka
Välfärd

Hasse Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN
Ledarsvepet

Ledare: Företagen står för skatteintäkter till kommunerna

Att mer pengar ska avsättas till välfärden och till landets kommuner har präglat den politiska debatten den senaste tiden. Men för att få in skatteintäkter är företagen centrala, skriver flera ledarsidor.

För att skatteintäkterna ska öka måste politiker röja undan hinder och förstå företagens villkor, skriver ledarredaktionen på UNT. De lyfter Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet som en viktig beståndsdel i den utvecklingen.

”Makthavare gör bäst i att lyssna. Både av respekt för enskilda företagare och för att pengar till välfärden inte skapas med ett trollspö på kommunledningskontoret” skriver ledarsidan på UNT.

Pontus Almquist på Kristianstadsbladet lyfter särskilt vikten av privata aktörer inom äldreomsorgen. Det råder stor brist på äldreboenden samtidigt som många kommuner tampas med växande underskott.

”För att komma till rätta med problemen måste kommuner släppa ideologiska skygglappar och se näringslivet som en del av lösningen snarare än en del av problemet” skriver Pontus Almquist.

Han får medhåll av Mikael Bengtsson på Norrans ledarsida som skriver att skattehöjningar alltid är en lösning, dock medföljer en hel del oönskade konsekvenser.

”Se de privata aktörerna som medhjälpare, inte motståndare. Mest vård för minst pengar utan att tumma på varken kvalitet eller arbetsmiljö ska vara vägledande inom vården och omsorgen” skriver Mikael Bengtsson.

13 feb
Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ledarsvepet

Ledare: Liberalerna bör lägga tveksamheten bakom sig

Efter att oppositionspartierna kommit överens om att ge mer pengar till välfärden, menade många att det indikerade startskottet för ett nytt politiskt landskap. Under veckan har flera ledarskribenter fortsatt diskutera Januariavtalet som modell för majoritet i riksdagen.

Reidar Carlsson på Norrtelje Tidnings ledarsida skriver att Moderaterna och Kristdemokraterna kan komma att gå med på förslag som delvis strider mot partiernas ideologi, då viljan att fälla regeringen är snäppet högre.

”Om många av dessa (förslag) stoppas av Vänsterpartiet, i helig allians med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, har förutsättningarna för Januariavtalet fallit. Då får Vänsterpartiet stå sitt kast. Då bör Centerpartiet och Liberalerna se till att S-MP-regeringen tvingas avgå” skriver Reidar Carlsson.

Ledarredaktionen på Eskilstuna Kuriren skriver att Liberalerna måste stå upp för Januariavtalet. Trots att en stor del av reformutrymmet gick till det liberala förslaget att avskaffa värnskatten, framstår representanter för partiet ofta som tvivlande.

”Samarbeten handlar om att ge och ta, och att problematisera eller diskutera förbättringar av olika slag är inte samma sak som att alltid rikta lyset mot det som är minst gynnsamt för sammanhållningen” skriver Eskilstuna Kuriren.

Sofia Nerbrand på Hallandsposten menar att diskussionen om miljarder till välfärden har flyttat fokus bort från de stora frågorna.

”Men helheten – det höga skattetrycket och den sammantagna politiken – märks knappt i rapportering och debatt. Därför görs sällan ordentliga omprioriteringar eller välbehövliga reformer av exempelvis socialförsäkringssystemen. Detta är långsiktigt mycket vanskligt. För i omvärlden sker riktigt stora förändringar” skriver Sofia Nerbrand.

30 jan