Bevaka
Valet 2018

TT
ledarsvepet

”Den minst rödgröna budgeten någonsin”

Veckans ledarsvep samlar kommentarer kring vårbudgeten som presenterats i veckan.

”Två miljarder till solceller, laddstationer och grönt stöd till industrin ska finansieras med höjda klimatskatter och bibehållen flygskatt (…) så visst märks det att Socialdemokraterna fått sällskap av två partier med grön profil” skriver Johan Rudström på UNT:s ledarsida. Samtidigt poängterar han att vårbudgetens reformer på 4.5 miljarder knappt står för en halv procent av statsbudgeten. Även Håkan Boström på Göteborgs-Posten vittnar om en grön skatteväxling i budgeten. Dock efterfrågar han fler satsningar till välfärdens kärnuppgifter och menar att ”allt som märks med ”miljö” behöver inte vara väl använda pengar”.

Reidar Carlsson på Norrtelje Tidnings ledarsida pekar ut Centerpartiet som en stor vinnare i budgeten, inte minst genom reformer på miljöområdet. Även Liberalerna har fått igenom viktiga förslag så som införandet av lärarassistenter i skolan och insatser till hedersrelaterat våld, skriver han.

”Den minst rödgröna budgeten någonsin” anser Martin Tunström på Smålandsposten och pekar på de borgerliga partiernas inflytande. ”Liksom tidigare jobbskatteavdrag i efterhand har accepterats av Socialdemokraterna ser även det som trädde i kraft den första januari i år ut att bli en del av regeringens ekonomiska politik”.

Även David Lindén på Jönköpings-Postens ledarsida påvisar en diffus politisk riktning. En budget där flygskatten återinförs och värnskatten slopas karaktäriseras av att den ”ogillas av alla men avskys av ingen”, skriver han.

12 apr
I flödet

Timbro lanserar JÖK-granskning

Nu lanserar liberala tankesmedjan Timbro ”Reformbevakaren”, en digital plattform där utfallet av januariöverenskommelsens 73 punkter ska bevakas och granskas fram till nästa val.

Timbros vd Karin Svanborg-Sjövall berättar för fPlus om vad satsningen går ut på.

Timbro lanserar Reformbevakaren som ska bevaka och granska januariöverenskommelsen. Varför gör ni den här satsningen?

– Många inom borgerligheten var med rätta kritiska till hur uppgörelsen kom till, däribland jag själv. Men oavsett processen ingår flera mycket positiva initiativ till viktiga reformer. Vår roll under mandatperioden blir att fortsätta skildra de tuffa samhällsutmaningar som Sverige står inför, påminna om de löften som regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna gett och bilda opinion för marknadsliberala lösningar, säger Karin Svanborg-Sjövall.

Hur går själva granskningen till?

- Reformbevakaren består av två delar. Dels en ögonblicksbild av i vilket skede som samtliga 73 punkter i uppgörelsen befinner sig, dels en mer djuplodande bevakning av 20 liberala reformlöften. Det är våra projektledare som ansvarar för den löpande bevakningen, men även närstående organisationer och enskilda opinionsbildare kommer aktivt uppmuntras att bidra med synpunkter och kommentarer på det som händer i politiken. Min ambition är att vi i god tid innan valet 2022 ska kunna avgöra om de liberala reformlöften som gavs i Januariöverenskommelsen infriades eller inte.

Vilka frågor i överenskommelsen räknar ni med att det kommer att bli särskild dragkamp om?

– Dragkamp lär uppstå i samtliga frågor där skrivningarna medger tolkningsutrymme, konstigt vore det annars. Hårdast debatt lär vi få se i de fall där arbetarrörelsens olika delar upplever sig utmanade, till exempel löftet om en moderniserad arbetsrätt med förändrade turordningsregler samt reformeringen av hyresmodellen.

9 apr