Bevaka
Utbrändhet

JANERIK HENRIKSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagande i praktiken

Så bygger du ett superteam på jobbet

Företag och deras medarbetare måste kunna hantera utmaningar snabbt och effektivt. Det här byggs upp genom att man investerar tid och energi in i att bygga upp ett starkt och motståndskraftigt team. Men hur lyckas man med det? Fast Company har listat vad som utmärker ett starkt arbetsteam.

  1. Motståndskraftiga team vet hur man balanserar chefs- och medarbetarrollerna. Chefer som är djupt involverade i organisationens produktion kan lätt förbise det ansvar som ledarskap innebär. Detta kan i sin tur leda till att arbetsgrupper inte har ett starkt ledarskap och utvecklingen får lida. Starka team inte bara uppmärksammar den utmaning som det kan innebära att leda ett team men ser också till så att chefen får stöd.
  2. De ser till att uppehålla motivationen. Det är viktigt att se sina kollegor som källor till inspiration, stöd och motivation och inte som rivaler, annars riskerar man att bryta upp den goda sammanhållningen som ett superteam bör ha. Fokusera på hur ni som grupp kan ta fram nya idéer och innovationer.
  3. De är inte rädda för att dela med sig och bygga upp en trygg företagskultur. En av grundstenarna i ett starkt team är att medarbetarna inte bara känner sig sedda och värdefulla, utan att det också finns en trygghet som gör att man kan dela med sig av tankar, funderingar, misstag och lärdomar. En starkare emotionell koppling till sina kollegor kan innebära en högre grad av öppenhet - vilket gynnar arbetet.
  4. De visar kontinuerlig uppskattning när framgångar och mål möts. Hur viktigt det än är att identifiera organisationens svagheter är det också väldigt viktigt att lyfta styrkorna. Genom ett positivt och involverande synsätt på framtiden och utvecklingsmöjligheten kan organisationen blomstra med en känsla av samhörighet.
  5. De prioriterar välmående. För att undvika höga stressnivåer eller utbrändhet bör man implementera kontinuerlig utvärdering för att ge medarbetarna en chans till självreflektion och effektivitetsutvärdering. Detta är en nyckelfaktor till ett starkt team.
3 jul 2019
isabell Höjman/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska arbetsmiljön

Chefers psykiska ohälsa ökar snabbt

Allt fler chefer mår psykiskt dåligt. Det visar statistik från företagshälsan Previa. De senaste fem åren ökade chefers sjukfrånvaro med 50 procent, sett till både kort- och långtidssjukskrivningar, rapporterar Dagens Nyheter.

Mellan åren 2014 och 2018 femfaldigades psykisk ohälsa som orsak till chefers sjukskrivningar. En stor riskgrupp är yngre chefer med småbarn.

Pernilla Rönnlund, organisationskonsult hos Previa, konstaterar att många linjechefer tar ett stort ansvar för medarbetarnas arbetsmiljöutmaningar och problem, samtidigt som de själva har en enorm stress och press på sig.

– De flesta biter ihop, men lider av en brist på stöd från högre chefer. Allt fler har i dag sina chefer i andra länder, och de företagsledningarna förstår inte alltid hur svenska arbetsledningar förväntas fungera.

Företag som i tid förmår fånga upp och stävja för mycket övertid på kvällar och helger är ofta de som lyckas bäst. Många linje- och mellanchefer vill att ledningsgruppen ska vara mer synlig och tillgänglig för dem.

– En trygg, tydlig och enad ledningsgrupp ger trygga mellanchefer. Trygga mellanchefer ger trygga motiverade medarbetare, säger Pernilla Rönnlund.

Tips för att chefer inte ska drabbas av psykiska ohälsa:

Bygg nätverk där chefer kan bolla idéer och söka stöd. 

Ta fram fler mentorprogram.

Minska personalgruppernas storlek. 

Avlasta cheferna administration så långt det går.

Ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro. 

Följ kontinuerligt upp arbetsmiljön och stressfaktorer på  arbetsplatsen. 

Nära och aktivt stöd från hr-ledningen. 

7 feb 2019