Bevaka
Utbildningspolitik

Roald, Berit / TT NYHETSBYRÅN
Läget i svenska skolan

”Lös lärarbristen med fler akademiker i skolan”

”Det är nödvändigt med förbättrade villkor för lärare och ökade intag till lärarutbildningarna, men det behövs mer för att hantera lärarbristen” skriver Sten Tolgfors, tidigare skoltalesman för Moderaterna på Dagens Samhälle. Han menar att en lösning på lärarbristen är att ta in akademiker.

Trots att staten formellt kräver lärarlegitimation är bristen på legitimerade lärare stor, vilket resulterar i att många skolor tvingas anställda icke-legitimerade lärare. I de fallen räknas en person med akademisk examen lika som en person med enbart en gymnasieexamen, det är inte rimligt, menar debattören.

Sten Tolgfors skriver att det är nödvändigt med ett förtydligande om betydelsen av akademisk examen i skollagen. Det skulle kunna ske genom en reformering av den kompletterande pedagogiska utbildningen” (KPU) som öppnar upp för ett ”Akademikerpaket”. Här är några av debattörens förslag:

Korta ner och effektivisera KPU

Akademiker ska kunna bli klara på ett år. Idag tar det ofta upp emot tre år.

Låt akademiker undervisa där relevant yrkeskunskap föreligger

Även om full akademisk behörighet ännu inte finns borde yrkeskunskap kunna väga upp. Exempelvis i fall där en person endast har läst på A-nivå i gymnasiet i sitt andra-ämne.

Utöka antalet platser på KPU och stöd nödvändig kompetensutveckling

För att fler akademiker ska lockas till läraryrket bör antagningen till KPU ske i fördelade grupper. Därför bör också staten och kommuner bistå med kompetensutveckling som stärker förutsättningarna för den här gruppen akademiker.

27 dec 2019