Bevaka
Uppsala

TT
ledarsvepet

Fler borde rösta i EU-valet

Med en månad kvar till EU-valet hoppas flera ledarsidor runt om i landet på att valdeltagandet och intresset för EU ska öka. Vid valet 2014 låg deltagandet på 51 procent vilket Karin Bergkvist på Gefle Dagblads ledarsida inte menar är tillräckligt, deltagandet borde vara lika högt som till riksdagsvalet. ”I synnerhet med tanke på hur stor betydelse besluten i EU-parlamentet har för de enskilda medlemsländerna” skriver hon.

Även Sydsvenskans ledarsida diskuterar det låga valdeltagandet och menar att det är synd att en kunskapslucka ska ses som ett legitimt skäl till ett lågt valdeltagande. För det har partierna ett ansvar i att förmedla vad de vill med EU. ”Det parti som inte lyckas uppbåda ens så mycket engagemang inför valet förtjänar inga röster alls”, skriver de.

Vad vill väljarna med EU då? Enligt Novus var miljö/klimat/energi den viktigaste frågan, tätt följt av brottsbekämpning/antiterror och migration. Johan Rudström på UNT:s ledarsida anser samtidigt att frågan om nya upphovsrättslagar verkar var det som har engagerat flest förtroendevalda. Även han menar att partierna har ett ansvar för valdeltagandet, "Partierna måste börja jobba hårt med en folkbildning, och positionera vad EU faktiskt gör, och varför man ska rösta där, och så klart varför man ska rösta på det partiet". Det måste dock ske i symbios med ett intresse hos väljarna menar Karin Bergkvist.” Självklart har man som väljare inte bara en rättighet att rösta utan också en plikt att informera sig. Men alla de politiker som nu gärna talar om hur viktigt det är att rösta i valet kan inte bara tala om för väljarna att det är viktigt att rösta, utan också varför”. 

27 apr