Bevaka
Universitets- och högskolerådet, UHR

FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
Kompetenskrisen

”Ta tag i frågan om validering”

Svenska företag är beroende av att kompetensen deras medarbetare utvecklar kan valideras och tillgodoräknas i högskolan. Det är en nyckelfaktor för omställning och omskolning i näringslivet, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Unionen på SvD Näringsliv debatt.

”Med möjligheter till validering skulle såväl rörligheten som matchningen på arbetsmarknaden kunna stärkas” skriver debattörerna som också lyfter att validering är en central fråga för flyktingars möjligheter att snabbare komma in på arbetsmarknaden.

I valideringsdelegationens utredning för ett och ett halvt år sedan presenterades förslag nödvändiga förändringar, men regeringen har ännu inte agerat. Det är olyckligt, skriver debattörerna, som menar att allt fler företag har svårt att rekrytera och tvingas ställa in väntade expansioner.

Här är några av förslagen från valideringsdelegationen som debattörerna menar att regeringen bör se över.

”Ge universitet och högskolor ersättning för tillgodoräknanden baserade på reell kompetens”.

Avsaknaden av ersättning missgynnar validering av reell kompetens. Istället bör universitet och högskolor få ersättning i efterhand som baseras på utförd validering och som leder till ett tillgodoräknande.

”Modernisera högskoleförordningen”.

Bestämmelserna om tillgodoräknande måste moderniseras och det bör tydligt framgå att ”tillgodoräknande ska medges om det inte finns väsentliga skillnader mellan de kunskaper och färdigheter som åberopas och målen för utbildningen”.

”Förläng pilotprojektet för utvecklingen av strukturer och metoder för validering”.

Ett treårigt uppdrag för Universitets- och högskolerådet (UHR) sattes i kraft år 2016 med syftet att finna strukturer för hur lärosätena kunde arbeta med bedömning av reell kompetens. Det här arbetet borde förlängas för att fortsätta utveckla metoder för tillgodoräknande.

27 dec 2019