Bevaka
Transportstyrelsen

HENRIK MONTGOMERY / TT / TT NYHETSBYRÅN
Regelkrånglet

Nya tillsynsavgifter drabbar skärgårdsföretagare

En självdeklaration - för fartyg. Det är nya regler från den 1 april för alla yrkesfartyg och med dem kommer nya tillsynsavgifter, avgifter som ta ut även om ingen tillsyn gjorts. ”Det här blir ytterligare en börda för oss småföretagare”, säger en skärgårdsföretagare till Företagarna.

Det handlar om fiskebåtar, taxibåtar, bogserbåtar och andra typer av fartyg i storleken 5 - 15 meter som används yrkesmässigt. Sedan den 1 april i år gäller nya regler som säger att varje fartyg ska vara registrerad, ha en egen självdeklaration upprättad och vara beredd på tillsyn från Transportstyrelsen. Men det räcker inte med den nya administrativa bördan för ägarna, oftast småföretagare i skärgården som nu också måste räkna med upp till 6 000 kronor i nya avgifter.

Avgifterna tas dessutom ut oavsett om Transportstyrelsen varit på plats och utfört tillsynen. Det är alltså ett liknande upplägg som bland restaurangägare har i förhållande till Livsmedelsinspektionerna, de kostar pengar även om inga inspektioner är gjorda.

Skärgårdsföretagarna vänder sig också mot de både luddiga och krångliga reglerna.

– Vi har deklarerat två båtar, en arbetsbåt och en taxibåt. Det var otroligt krångligt och omfattande att fylla i alla uppgifter och förstå vad som faktiskt berörde ens egna verksamhet. Totalt tog det fyra timmar för oss men för ett par bekanta tog det två dagar att fixa deklarationen. Det här blir ytterligare en börda för oss småföretagare, säger Monica Pettersson som driver ett skärgårdsföretag på Möja.

2 maj