Bevaka
Transportindustri

Kallestad, Gorm / TT NYHETSBYRÅN
Avtalsrörelsen

Storstrejk hotar flyget – här är piloternas krav

Förra året hade SAS-piloterna 93 000 kronor i månaden i genomsnitt, men Svensk Pilotförening begär trots detta femton procent i lönehöjningar, rapporterar Arbetsmarknadsnytt. Utöver detta har de flera dyra krav. Nu har piloterna valt att lämna förhandlingsbordet i alla tre skandinaviska länder och att varsla om strejk.

Kraven som SAS Pilot Group, som organiserar 95 procent av piloterna inom SAS, har ställt är i huvudsak tre: 

  • Löneökning med femton procent (det ursprungliga kravet var 25 procent). På övriga arbetsmarknaden är det överenskomna så kallade märket, det vill säga den genomsnittliga löneökningen, knappt 2,2* procent för 2019. De svenska SAS-piloternas genomsnittliga utbetalda lön var förra året 93 000 i månaden (inklusive tillägg och traktamente). 
  • Minskad arbetstid med fem dagar per år samt en ensidig möjlighet för piloter att löpande arbeta fem dagar följt av fyra dagars ledighet. Redan idag har SAS-piloter endast 183 arbetsdagar per år, att jämföra med vanliga tjänstemän och arbetare som har 224–229 dagar per år. 
  • Begränsa SAS möjlighet att använda underleverantörer, vilket arbetsgivarsidan anser är en kraftig inskränkning av SAS rätt att leda och fördela arbetet 

– Pilotförbundets krav är extrema. SAS måste kunna bedriva sin verksamhet under samma förhållanden som övriga företag på svensk arbetsmarknad, säger Torbjörn Granevärn, förhandlingschef för Transportföretagen, Flygbranschen till Arbetsmarknadsnytt.

Nu inleds medling. Om inte parterna kan komma överens utbryter strejk vid midnatt natten till den 26 april.

2 apr
TT
Hamnkonflikten

Nu börjar hamnkonflikten slå mot basindustrin

Nu larmar den svenska basindustrin och svenska exportföretag för att hamnstrejken får allvarliga konsekvenser.

Det skriver Arbetsmarknadsnytt.

Den senaste tiden har en rad varsel med följande spegellockouter stört arbetet i hamnarna. Och fler varsel är på gång.

Exporterande företag drabbas redan då ett varsel läggs. Planeringen störs kraftigt när företagen inte vet när eller hur de kan frakta sina varor.

Det säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

– Det leder till försenade leveranser, långa transportsträckor och ett minskat förtroende hos kunderna. Det är oerhört allvarligt. Det är klart att konflikten påverkar oss negativt när transportflödena inte funkar.

Han menar att det är bråttom med att få lagstiftning på plats som stoppar den här typen av konfliktåtgärder. Ett fackförbund ska inte kunna genomföra konflikter år efter år, trots att det finns ett kollektivavtal i hamnarna.

Även om sådan lagstiftning kan vara på väg, går det för långsamt, menar Per Hidesten.

– Under tiden måste den svenska modellen fortsätta gälla och upprätthållas, även i förhållande till Hamnarbetarförbundet, konstaterar han.

Även Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson håller med om att konfliktläget i Sveriges hamnar inte alls är bra.

– Vi har inte haft arbetsfred i hamnarna på 40 år. Det är ett allvarligt läge med konflikten. Det riskerar att leda till mycket allvarliga konsekvenser för många företag, men också för svensk ekonomi.

På frågan om det finns en möjlighet att få lagstiftningen på plats snabbt kan hon inte ge något närmare besked.

– Det är för tidigt för mig att svara på det, för det beror helt på remissutfallet och jag har inte fått någon dragning på det ännu. Så det beror på om man behöver göra förändringar efter remissomgången. Det påverkar ju tidsplanen. Jag måste återkomma till den frågan, konstaterar Ylva Johansson

13 feb