Bevaka
Trafiksäkerhet

Det nya bonus malus-systemet

Detta är WLTP och så fungerar det

WLTP är den nya metoden som används inom EU för att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för alla nya personbilar, bussar under fem ton och de lättaste lastbilarna. Förändringen innebär att många fordons angivna koldioxidutsläpp stiger med 20–25 procent, vilket leder till att bilägare åker på betydligt hårdare beskattning.

Enligt BIL Sweden togs den gamla metoden NEDC fram på 1980-talet och baserades på teoretisk körning. Men systemet har dömts ut som föråldrat och EU har istället infört WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) som gradvis kommer att ta över från NEDC.

WLTP är baserat på verkliga kördata insamlade från hela världen och anses därmed överensstämma bättre med realistisk bilkörning. Den europeiska bilindustrin står bakom WLTP och har aktivt bidragit till utvecklingen av den nya testcykeln.

När ett nytt fordon lanseras i Europa måste de uppfylla säkerhets- och miljökrav. Bilarna testas i laboratoriemiljö och sedan räknas bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp fram.

Eftersom WLTP har ett helt omarbetat innehåll än NEDC noteras högre utsläppssiffror. Hur mycket varierar per bilmodell. En bil med högre angivet koldioxidutsläpp beskattas också hårdare.

fPlus har tidigare berättat att WLTP frontalkrockar med bonus malus-systemet där fordon med låga utsläpp belönas medan fordon med höga utsläpp bestraffas. Eftersom WLTP leder till att högre utsläppsvärden anges blir effekten att nästan alla nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar beskattas mycket hårdare från den 1 januari.

– Det kan ge en fördubbling av skatten för personbilar och lastbilar beroende på var de ligger utsläppsmässigt vilket i sin tur avgörs av modell och bränslesort, säger Anders Norén, teknisk chef på BIL Sweden, till fPlus.

20 aug 2019
HENRY NICHOLLS / TT NYHETSBYRÅN
Brexit - reaktionerna

Lista: Så påverkas du av en hård Brexit

Om inga nya besked kommer i veckan lämnar Storbritannien EU utan ett avtal den 12 april. Det innebär att Storbritannien med en gång räknas som ett land utanför EU.

Det riskerar att sätta käppar i hjulen privatpersoner som vill resa och handla mellan Storbritannien och Sverige, skriver Tullverket.

Det kommer exempelvis bli dyrare att shoppa brittiska varor på nätet eftersom:

  • Alla varor kommer, oavsett värde, att beskattas svensk moms.
  • Tullavgifter kan tillkomma om du handlar varor som kostar mer än 1 600 kronor.

Dessutom får läkemedel från Storbritannien inte längre föras in Sverige via post eller paket.

Det kommer också att bli krångligare att resa till och från Storbritannien eftersom:

  • Du måste deklarera varor som överskrider ett värde av 4 300 kronor om du reser med flyg eller färja. Om du reser på något annat sätt är motsvarande summa 3 000 kronor.
  • Du måste deklarera pengar om du reser in i EU med mer än 10 000 euro i kontanter.
  • Du får bara föra in alkohol motsvarande 1 liter sprit, 4 liter vin och 16 liter öl.
  • Gränsen för tobak är 200 cigaretter.
  • Du måste tillämpa särskilda regler om du ska jaga eller tävla och reser med skjutvapen eller om du köper eller säljer ett vapen.
  • Du måste tillämpa särskilda regler om du reser med din hund eller katt.
  • Du får med vissa undantag inte föra in animaliska produkter som exempelvis kött och mjölkprodukter till EU om du inte har tillstånd för det.
  • Du får inte föra in så kallade Cites-föremål. Cites-föremål är djur och växter eller produkter gjorda på djur och växter som är utrotningshotade.

Om du flyttar till eller från Sverige kommer personlig egendom kallas för flyttsaker, vilket det finns möjlighet att få tullfrihet för.

Andra sätt som privatpersoner kan påverkas vid en hård Brexit är exempelvis genom svängningar på börsen eller nya regler för företag som i sin tur kan leda till ändrade prissättningar.

Källa: Tullverket

8 apr 2019
Näringsliv

Bilförsäljningen på rekordnivåer förra året

Ett ryckigt men bra år. Det beror framför allt på Bonus-Malus, det nya fordonsskattesystemet som infördes från halvårsskiftet. Det gjorde att många passade på att registrera bilar för den 1 juli för slippa den kraftigt höjda fordonsskatten. Men trots att registreringarna minskade under andra halvåret, var det ett bra år sammantaget, slår organisationen Bilsweden fast:

- När vi summerar bilåret 2018 kan vi konstatera att det blev det tredje bästa året någonsin för personbilar och all time high för både lätta och tunga lastbilar. Nyregistreringarna av personbilar minskade enligt preliminära siffror med 6,8 procent jämfört med rekordåret 2017 och uppgick till 353 666 bilar. Registreringarna av både lätta och tunga lastbilar ökade och nådde rekordnivåerna 56 617 respektive 6 203, säger Anders Norén, teknisk chef på BIL Sweden.

Inför kommande år räknar man dock med en viss minskning i antalet nya bilar. Prognosen stannar på 335 000 bilar.

Snabbfakta för år 2018:
• Tredje bästa året för nya personbilar: 353 666 under 2018, där 64 % av registreringarna gjordes under första halvåret till följd av det nya skattesystemet Bonus-malus. Andelen laddbara fordon fortsätter att öka.
• Rekord för nya lätta lastbilar: 56 617 under 2018, där 72 % av registreringarna gjordes under första halvåret.
• Rekord för nya tunga lastbilar över 16 ton: 6 203 under 2018
• Prognos för 2019: 335 000 personbilar och 50 000 lätta lastbilar

2 jan 2019