Bevaka
Trafikolyckor

Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Europas bilindustri

Nya EU-regler gör bilar säkrare – och dyrare

Alla nya bilar måste snart vara utrustade med avancerade system som ska förhindra olyckor, enligt nya EU-regler.

Lagkraven ökar säkerheten – men kan göra bilar avsevärt mycket dyrare, enligt branschorganisationen Bil Sweden.

Från mitten av 2022 ska alla nya bilar som säljs i EU utrustas med en rad säkerhetssystem, som exempelvis varnar om föraren blivit trött och bromsar i nödsituationer.

Den nya förordningen klubbades i fredags av ministerrådet, som hoppas att de nya reglerna ska leda till en avsevärd minskning av allvarliga trafikolyckor, samtidigt som de stärker konkurrenskraften.

Bilbranschen välkomnar de skärpta lagkraven, uppger Bil Swedens vd Mattias Bergman, som samtidigt varnar för att det inte handlar om någon mirakelkur:

– Vi är primärt positiva, men man ska vara medveten om att det driver upp kostnaderna och inte löser alla problem. Ska man nå en säker trafik är fordonet bara en av tre faktorer. De andra är att bygga säkra vägar och att utbilda förarna så att de håller hastigheten och följer trafikregler, säger Mattias Bergman.

Säkerhetssystemen finns redan i dag i många så kallade premiumbilar och är ofta det som skiljer en sådan bil från en vanlig bil. De nya reglerna kommer att leda till avsevärda prishöjningar, även om de sannolikt leder till att tekniken så småningom blir billigare, enligt Bergman.

– I takt med att man får större volymer sjunker kostnaderna. Skulle man ta det som finns i en modern premiumbil och sätta det i en volymbil så skulle kostnaden för samma komponent sjunka tack vare skalfördelar.

– Det kommer i flera fall inte vara samma tekniska lösningar till samma kostnad. Man jobbar på att hitta billigare lösningar och i andra fall handlar det om att skala upp produktionen och designa dem så att de kan produceras billigare, säger Mattias Bergman.

Även om branschen är positivt inställd blir det svettigt – de nya reglerna innebär en stor omställning på kort tid.

– Fordonsindustrin ska utveckla tekniken, underleverantörerna ska få fram komponenterna, sedan ska man skala upp det i stora volymer. Testmyndigheterna ska ha kapacitet att testa och sedan ska nationella myndigheter implementera lagstiftningen. Det är många saker som ska till stånd och det är enormt tidspressat, säger Mattias Bergman.

Kraven kan medföra att annan utveckling, exempelvis inom säkerhetsområdet, måste läggas åt sidan.

– Har du en befintlig budget måste du alltid prioritera så att du möter lagkraven, säger Mattias Bergman.

11 nov 2019
Det nya bonus malus-systemet

Detta är WLTP och så fungerar det

WLTP är den nya metoden som används inom EU för att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för alla nya personbilar, bussar under fem ton och de lättaste lastbilarna. Förändringen innebär att många fordons angivna koldioxidutsläpp stiger med 20–25 procent, vilket leder till att bilägare åker på betydligt hårdare beskattning.

Enligt BIL Sweden togs den gamla metoden NEDC fram på 1980-talet och baserades på teoretisk körning. Men systemet har dömts ut som föråldrat och EU har istället infört WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) som gradvis kommer att ta över från NEDC.

WLTP är baserat på verkliga kördata insamlade från hela världen och anses därmed överensstämma bättre med realistisk bilkörning. Den europeiska bilindustrin står bakom WLTP och har aktivt bidragit till utvecklingen av den nya testcykeln.

När ett nytt fordon lanseras i Europa måste de uppfylla säkerhets- och miljökrav. Bilarna testas i laboratoriemiljö och sedan räknas bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp fram.

Eftersom WLTP har ett helt omarbetat innehåll än NEDC noteras högre utsläppssiffror. Hur mycket varierar per bilmodell. En bil med högre angivet koldioxidutsläpp beskattas också hårdare.

fPlus har tidigare berättat att WLTP frontalkrockar med bonus malus-systemet där fordon med låga utsläpp belönas medan fordon med höga utsläpp bestraffas. Eftersom WLTP leder till att högre utsläppsvärden anges blir effekten att nästan alla nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar beskattas mycket hårdare från den 1 januari.

– Det kan ge en fördubbling av skatten för personbilar och lastbilar beroende på var de ligger utsläppsmässigt vilket i sin tur avgörs av modell och bränslesort, säger Anders Norén, teknisk chef på BIL Sweden, till fPlus.

20 aug 2019