Bevaka
Tidningar

Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagsklimatet i Sverige

NMI: Vallentuna Nyheter hängde ut privat vårdcentral

Näringslivets Medieinstitut (NMI) skriver att Helsa Vårdcentral i Vallentuna blivit felaktigt behandlat av tidningen Vallentuna Nyheter.

Bakgrunden är att tidningen i en artikel skriver att en äldre man nekades vård efter ett fall på gatan.

Rubriken till artikeln var ”Äldre blödande man nekades vård” och på löpsedeln stod det ”Ingen frågade hur han mådde”.

Enligt NMI refererade även Vallentuna Nyheter endast till uppgifter från en 20 -årig man som hjälpt den äldre mannen till vårdcentralen.

Tidningen frågade inte vårdpersonalen och gav inte verksamhetschefen Ulf Eldefors en rimlig chans att kolla upp vad som hänt.

–Jag bad om att få återkomma vid 14.00 samma dag för att hinna kontakta berörd vårdpersonal och få en bild av situationen, svaret jag fick var att 13.00 var deadline. Jag hann därför inte göra det förarbete jag hade önskat och fick istället ge ett mycket generellt svar på den för mig okända kritiken, säger Ulf Eldefors till NMI.

Månaden efter publiceringen noterade vårdcentralen en dubblering i avlistningar, skriver NMI. Fortfarande, flera månader efter publiceringen, sprids rykten om Helsa i en lokal Facebook-grupp. Artikeln är även sökbar på nätet och har haft en påverkan på nyrekryteringen där många anställningsintervjuer enligt Helsa nu inleds med frågor kring det som publicerats i Vallentuna Nyheter. Att företaget led, och fortfarande lider skada av den felaktiga publiceringen är uppenbart.

Helsa anmälde artikeln till Pressombudsmannen (PO) som inte ansåg att det fans fog för rättelse.

– Jag tycker det är anmärkningsvärt att man som journalist väljer att tro mer på X än på legitimerad sjukvårdspersonal i frågan om hur akut situationen var och vilka åtgärder som då var befogade. Det finns inget i vårt bemötande av mannen som var felaktigt eller anmärkningsvärt. Tvärtom gjorde personalen allt enligt regelboken, att då få en sådan artikel skriven om sig är såklart inte kul, säger Ulf Eldefors till NMI.

13 maj 2019
Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Momsen på nättidningar

Oklar effekt av sänkt moms på digitalböcker

Om drygt två månader sänks momsen på digitala böcker. Effekten blir skärpt konkurrens för den traditionella bokhandeln, säger en forskare till TT. Inte alls hävdar branschen som tror på oförändrade priser.

I många år har momsen på digitala tidningar och böcker varit 25 procent, samtidigt som tryckta böcker och tidningar bara har haft 6 procents moms. Både tidningsbranschen och bokbranschen har kämpat för sänkt moms på digitala publikationer.

Ett hinder har varit att EU har motsatt sig sänkt digitalmoms men i höstas gav EU med sig efter krav från den svenska regeringen. I mars blev det klart att momsen sänks vid halvårsskiftet från 25 till 6 procent.

Det råder dock delade meningar om vad som sker när det blir samma låga momssats för alla publikationer, tryckta och digitala.

– Den sänkta momsen på digitala böcker innebär skärpt konkurrens för bokhandeln och för tryckta böcker. Många oroar sig för att den sänkta momsen på digitala böcker kan få negativ inverkan på de tryckta böckerna, säger Erik Wikberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Det är de digitala böckerna som står för all tillväxt inom bokbranschen och numera är fyra av tio sålda böcker digitala.

– Det gör momsfrågan ännu mer viktig än tidigare, säger Wikberg.

Men alla håller inte med honom om att tryckta böcker och traditionell bokhandel möter en tuffare verklighet när digitalmomsen sänks.

– Det blir ingen skillnad. Det som är stort i dag är de digitala prenumerationstjänsterna. Jag tror inte att de kommer att sänka sina priser när momsen sänks och därmed påverkas inte den traditionella bokhandeln, säger Mats Ahlström, ordförande i branschorganisationen Svenska bokhandlareföreningen.

Inte heller Kristina Ahlinder, vd för Svenska förläggareföreningen, tror att den sänkta digitalmomsen skapar en tuffare marknad för tryckta böcker eller traditionell bokhandel.

– Priset på digitala böcker är redan lågt, förtjänsten på varje såld digital bok är betydligt lägre än för tryckta böcker. Det är inte säkert att priset på digitala böcker kommer att sjunka särskilt mycket när momsen sänks. Sänkt digitalmoms missgynnar inte tryckta böcker, säger Kristina Ahlinder.

23 apr 2019