Bevaka
Swish

Lars Pehrson/SvD/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den digitala utvecklingen

Riksbankens e-krona risas: ”Ett riskfyllt experiment”

När Riksbanken vice riksbankschef Cecilia Skingsley redogjorde för sitt nyligen aviserade e-kronaprojekt på torsdagen, möttes initiativet med stor skepsis av bankföreträdare och forskare, skriver IDG.

Johanna Lybeck Lilja, strategisk rådgivare på Nordea, ifrågasatte bland annat om e-kronan har vad som krävs för att förenkla digitala betalningar. Hon varnar också att systemen skulle bli mer instabila när människor snabbare kan flytta sina pengar vid ett läge av finansiell stress.

– Intressant att bankerna lyfter fram den finansiella stabiliteten och effekterna av e-kronan – det är som om de vore gjorda av glas. Det finns ingen hejd för vad som skulle hända om vi inför denna lilla e-krona, svarade då Skingsley, enligt tidningen.

Samtidigt såg Peter Englund, professor emeritus i finansiell ekonomi, e-kronan som en lösning i jakt på ett problem, alltså att statligt utgivna kontanter håller på att fasas ut till förmån för banköverföringar. Även om det är naturligt om man som utgivare frågar sig hur man ska anpassa sig så är det oklart vilket problem man försöker undanröja, menar han.

– Att sedlar trängs undan för vardagsärenden är mer ett socialt problem för dem som inte kan eller vill anpassa sig till digitala betalningar, säger han.

Totalt sett ser han e-kronan som ”ett riskfyllt socialt experiment” med svårbedömbara effekter på finansiell struktur och stabilitet.

23 nov 2018
Hans Christiansson
Det kontantlösa samhället

Företagarna: Cash is not king

Kontanter är krångliga, kostsamma och otrygga. Det skriver Företagarna i ett pressmeddelande och uppger att 68 procent av svenska företagare helst vill använda sig av kort som betalningsmedel.

Företagarna hänvisar till sin nya rapport ”Kontanthanteringens effekter på företagande”. Av den framgår att utbyggnaden av den digitala infrastrukturen inte hängt med i samma takt som utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle vilket gör det problematiskt för många företagare att helt lämna kontanthanteringen.

– Den digitala infrastrukturen är en förutsättning för att alternativa betaltjänster ska fungera i hela landet. Det går inte att bedriva en affär och endast ta betalt med kort när uppkopplingen är otillräcklig och plötsligt kan försvinna, säger Hanna Cederqvist, expert på kompetensförsörjning hos Företagarna.

Företagarna menar att kostnaden för den försämrade infrastrukturen landat på den enskilde företagaren och att en av tre företagare uppger att de blivit utsatta för brott under de senaste fem åren.

– I glesbygden kan handlar ofta ta hem pengarna över natten istället för att åka de långa sträckorna för att deponera pengarna. Det är ett moment som skapar extra oro och som utsätter företagaren för risker, säger Bengt Hedlund, Butikernas vd.

Riksbanken publicerade på torsdagen rapport som visar att Swish varit ett lika vanligt betalningssätt som kontanter.

22 nov 2018