Bevaka
Sverige

S REN ANDERSSON / S REN ANDERSSON
I flödet

Jacke om EU-valet: ”Tänk stort”

Svenskt Näringsliv uppmanar i annonser människor att rösta i EU-valet nu på söndag. Varför gör ni det?

–  Vi är övertygade om att det bästa för Sverige är att vara en del av Europasamarbetet. EU är viktigt för oss på så många sätt. Mer än hälften av vår export går till andra EU-länder. 800 000 svenska jobb är beroende av EU:s inre marknad. Vi kan plugga och jobba i alla medlemsländer. 

– Det räcker egentligen med att titta på Brexit för att inse hur mycket EU betyder, inte bara för britterna utan för oss alla.

– Vi skulle helt enkelt klara oss sämre utanför EU. Det var den insikten som låg bakom vår avgörande insats för att Sverige skulle bli en del av EU. Det är en av de klokaste och viktigaste framtidsinvesteringar vi gjort. Nu gäller det att vårda den. 

”Tänk stort” uppmanar ni, tycker ni att det tänks för smått i EU-debatten?

– Ja, faktiskt. Ofta talas det om EU som nånting utanför Sverige. Det är fel och dålig konsumentupplysning till väljarna. 

 -Hur ska vi vidga den inre marknaden och stärka Europas konkurrenskraft i världen? Det är EUs huvuduppdrag och vad valrörelsen borde handla om. Och det är stort, inte minst för Sveriges framtid.

Det är inte precis något lätt samtalsämne. 

– Viktiga frågor lämpar sig inte alltid för tweets och förenklingar. ”Tänk stort” betyder också att vi måste sluta förminska väljarnas förnuft och förmåga att ta till sig svåra frågor. Ska Sveriges röst bli tung måste vi också tänka stort. 

– EU-valet är inte ett genrep för riksdagsvalet. Det är ett eget val med egna frågor, precis som valen till kommun och riksdag. Ditt ställningstagande och din röst i EU-valet är precis lika viktigt i vår demokrati som de andra valen. Det är dags att den svenska debatten inser det och Svenskt Näringsliv vill gärna dra sitt strå till stacken.

21 maj
TT
ledarsvepet

”Regeringen behöver pressas i fråga om regional rättvisa”

Det senaste året har präglats av en miljödebatt med olika läger, dock verkar alla relativt eniga om att klimatfrågan är betydelsefull. En undersökning från Ipsos inför EU-valet visar att miljö rankas högst hos svenskarna.

Sydsvenskans ledarsida menar att EU är en lämplig aktör för att hantera klimatfrågor. Inför EU-valet har förslaget om en gemensam koldioxidskatt diskuterats, där Liberalerna är de främsta förespråkarna. Förslaget har dock väckt en rädsla om att beskattningsrätten ska spridas till andra områden, ”men klimatet är ingen dussinfråga. Utan en ödesfråga. Och en koldioxidskatt kan gå till de enskilda länderna, inte in i EU-kassan” skriver Sydsvenskans ledarsida.

Även i Sverige har frågan om miljöskatter väckts, inte minst genom ett uppror mot höga bensinpriser. Reidar Carlsson på Norrtelje tidnings ledarsida förutspår att en gemensam koldioxidskatt skulle ge upphov till fler bensinuppror av nationell karaktär. Politikerna måste därför vara lyhörda mot den opinion som finns och förstå att alla inte kommer ha råd att köpa en elbil, som Per Bolund nämnde som en lösning i söndagens Agenda. På samma sätt slår den gemensamma koldioxidskatten fel menar Carlsson, ”en gemensam EU-skatt skulle flytta besluten ännu längre bort från dem det berör och skapa ännu större klyftor mellan makthavare och medborgare”.

Matilda Molander på Vestmanlands Läns Tidning pekar på bränslesnåla motorer och högre krav från EU som förklaringsfaktorer till att bränslepriset snarare har minskat de senaste 50 åren. Istället för att sträva mot att sänka priserna på bränsle, borde fokus ligga på att förbättra förutsättningarna på landsbygden. ”Landsbygdens utmaningar måste tas på allvar och diskuteras. Bensinpriset svider i plånboken, men skymmer sikten för de viktiga frågorna” skriver Molander.  

Mathias Persson på Smålandspostens ledarsida menar å sin sida att bränslekostnader är centrala för de som lever på landsbygden. ”På många håll i Sverige är det omöjligt att få livssituationen att gå ihop utan bil – det handlar om grundläggande saker som att ta sig till arbetet och handla mat i livsmedelsbutiken på platser där ingen god kollektivtrafik finns att tillgå”.

Joakim Broman på Dalarnas Tidnings ledarsida skriver att man inte kan räkna med lösningar som underlättar bilåkande ”ens på landsbygden” med en regering där MP ”sitter i förarsätet” när det gäller miljöskatter.

På så sätt är bensinupproret en bra sak, menar han. ”Regeringen behöver pressas i fråga om regional rättvisa”.

18 maj