Bevaka
Svenska kraftnät

Debatten om offentligt slöseri

Larmet: 135 skattemiljarder slösas bort – ”Nedslående”

Förra året köpte svenska myndigheter varor och tjänster för mer än 900 miljarder kronor. Men stora summor av skattebetalarnas pengar går upp i rök, skriver DI.

Myndigheternas inköp av varor och tjänster ökade 2018 med 2,6 procent jämfört med året innan. De senaste tre åren har den offentliga marknaden vuxit i snitt 5 procent per år, skriver DI och hänvisar till data från Dagens Samhälle Insikt.

Fredrik Tamm, expert på offentliga affärer på Double Check, menar att det är oroväckande att antalet leverantörer till den offentliga sektorn fortsätter att minska.

– Det här är en bevisad nedgång som har pågått under flera år och som gör att vi får en icke-fungerande konkurrensutsättning på den offentliga marknaden, säger Fredrik Tamm.

Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling vid Svenskt näringsliv, anser att den bristfälliga konkurrensen leder till att slöseriet av skattepengar ökar.

– Uppskattningsvis hälften av alla upphandlingar saknar reell konkurrens, det vill säga tre anbud eller fler, och väldigt ofta har det med hur de obligatoriska kraven är utformade. Anbudsgivare faller bort eftersom den upphandlande myndigheten inte förstår marknaden, säger hon.

Ellen Hausel Heldahl släpper i sommar en rapport om slöseriet på den offentliga marknaden. I den framkommer att svinnet uppgår till 10–15 procent av det totala värdet.

– Det är verkligen nedslående att skattepengar slösas bort på det här sättet, säger Ellen Hausel Heldahl till DI.

8 apr 2019