Bevaka
Svensk Exportkredit

Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN
Svenska exporten

Fortsatt bra fart på den svenska exporten

Trots allt fler varningssignaler om en stundande lågkonjunktur går det fortfarande riktigt bra för de svenska exportföretagen.

Det visar den senaste Exportkreditbarometern som sammanställs av Svensk Exportkredit.

De tillfrågade företagen noterar visserligen att det skett en viss avmattning, men samtidigt uppger hälften av företagen i undersökningen att de sett en ökad exportorderingång under det senaste halvåret.

Lika många förväntar sig också att orderingången kommer att öka under det kommande året.

Även företagens sysselsättningsplaner ligger på en fortsatt hög nivå men de större bolagen är något mer negativa.

– En förklaring kan vara att konjunkturavmattningens effekter noteras först hos de stora bolagen och med en eftersläpning hos de små och medelstora bolagen som ofta är underleverantörer till de stora bolagen, säger Catrin Fransson, vd för Svensk Exportkredit.

Hälften av exportföretagen uppger att de ser dagens kronkurs som fördelaktig.

Det är en minskning från två tredjedelar i våras och fler exportföretag tror på en starkare krona framöver vilket kan tolkas som att företagen i större utsträckning tror att Riksbanken kommer att höja reporäntan.

När det kommer till den finansiella situationen uppger företagen att den är fortsatt god. Fyra av tio menar att företagets finansiella situation har stärkts, vilket kan jämföras med sex av tio i våras.

30 nov 2018